Navigointipolku

Päivitetty : 21/01/2013

Auton rekisteröintimenettely ja -asiakirjat – Finland

Valitse maa

Valitse maa

Yhteiset oikeudet kaikissa EU-maissa


* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

Miten usein ajoneuvot on katsastettava Suomessa?

Uudet autot on katsastettava viimeistään kolmen vuoden kuluttua käyttöönotosta, sen jälkeen vuosittain.

Onko ajoneuvo katsastettava joka kerta, kun sen omistaja vaihtuu?

Ei.

Onko auto katsastettava Suomessa, kun toisesta EU/Efta-maasta Suomeen muuttava rekisteröi autonsa?

Kyllä. Kaikki ajoneuvot on katsastettava ennen kuin ne rekisteröidään Suomessa ensimmäistä kertaa. Omistajan kansalaisuus ei vaikuta tähän.

Mitä katsastukseen Suomessa tyypillisesti kuuluu?

- Yksityiskohtainen tekninen tarkastus ja testaus, joilla varmistetaan, että ajoneuvo on liikenteessä turvallinen ja että ajoneuvosta ei aiheudu liiallisia ympäristöhaittoja.

- Havaitut puutteet on korjattava ja ajoneuvo tuotava uudelleen tarkastettavaksi yleensä 2–3 viikon kuluessa.

- Ajoneuvoa voidaan käyttää tarkastusten välillä, mutta jos sitä ei hyväksytä jälkitarkastuksessa, se määrätään ajokieltoon, kunnes se läpäisee katsastuksen.

EU-lainsäädäntö

Apua ja neuvoja