Navigation path

Share on 
	Share on Facebook
  
	Tweet it
  
	Share on google+
  
	Share on linkedIn
  
    E-mail

Registration – Estonia

Updated : 07/02/2013

Formalities and documents

Formaalsused ja dokumendid

Kui sageli peavad sõidukid Eestis läbima tehnoülevaatuse?

Iga 1 kuni 3 aasta järel, sõltuvalt sõiduki kategooriast.

Teie järgmise ülevaatuse tähtaeg on märgitud sõiduki registreerimistunnistusele.

Kas tehnoülevaatus tuleb läbida iga kord, kui sõiduki omanik vahetub?

Jah.

Kas Eesti ametiasutused nõuavad tehnoülevaatust, kui mõnest teisest ELi/EFTA liikmesriigist pärit uus resident oma sõiduki registreerib?

Jah.

Mida tehnoülevaatus Eestis tavaliselt endast kujutab?

- Dokumentide kontrolli: juhiluba ja sõiduki registreerimistunnistus.

- Sõiduki kontrolli: pidurid, tuled, rattad, nähtavus, teljed, rehvid.

Kui sõiduk ei ole nõuetekohaselt töökorras, tuleb ülevaatust korrata.

Still need help?

Still need help?

Haven't found the information you need? Do you have a problem to solve?

Get advice on your EU rights

Solve problems with a public body