Navigation path

Updated : 07/02/2013

Car registration documents and formalities – Estonia

Choose country

Choose country

Common rights across EU countries


* Information not yet provided by national authorities

Kui sageli peavad sõidukid Eestis läbima tehnoülevaatuse?

Iga 1 kuni 3 aasta järel, sõltuvalt sõiduki kategooriast.

Teie järgmise ülevaatuse tähtaeg on märgitud sõiduki registreerimistunnistusele.

Kas tehnoülevaatus tuleb läbida iga kord, kui sõiduki omanik vahetub?

Jah.

Kas Eesti ametiasutused nõuavad tehnoülevaatust, kui mõnest teisest ELi/EFTA liikmesriigist pärit uus resident oma sõiduki registreerib?

Jah.

Mida tehnoülevaatus Eestis tavaliselt endast kujutab?

- Dokumentide kontrolli: juhiluba ja sõiduki registreerimistunnistus.

- Sõiduki kontrolli: pidurid, tuled, rattad, nähtavus, teljed, rehvid.

Kui sõiduk ei ole nõuetekohaselt töökorras, tuleb ülevaatust korrata.

Help and advice

Help and advice

Get in touch with specialised assistance services

Get advice on your EU rights / Solve problems with a public body