Cesta

Aktualizováno : 14/01/2013

Doklady o registraci vozidla a jiné formality – Czech-republic

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Jak casto musí vozidla v Ceské republice projít technickou prohlídkou?

Musí se technická prohlídka provádet pokaždé pri zmene majitele vozidla?

Vyžadují ceské orgány, aby nový rezident z nekteré ze zemí EU/ESVO pri registraci svého vozidla nechal toto vozidlo projít technickou prohlídkou?

Co obvykle technická prohlídka vozidla v Ceské republice zahrnuje?

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem