Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Poistenie

Aktualizované : 07/03/2013

vehicles

Platnosť

Aká je vaša situácia?

Žijem v inej krajine EÚ

Poistenie automobilu vo vašej novej krajine

Musíte svoje auto zaregistrovať v štáte, kde obyčajne žijete.

Pri prihlásení budete musieť predložiť potvrdenie o poistení.

Úrady by mali akceptovať poistenie z ktorejkoľvek poisťovne:

  • ktorá má sídlo alebo pobočku v danej krajine;
  • ktorá nemá pobočku v danej krajine, ale má v nej povolenie na poskytovanie služieb.

V poisťovni, s ktorou ste uzavreli poistnú zmluvu, si musíte preveriť, či je vaša aktuálna poistka platná v krajine, kam sa sťahujete.

Kúpa nového poistenia v zahraničí

Keď vaša poistka neplatí v krajine, do ktorej sa sťahujete, zavolajte kanceláriu systému zelenej karty/informačné centrum a spýtajte sa, ktoré poisťovne v tejto krajine ponúkajú poistenie motorových vozidiel.

Záznam o bezškodovom priebehu

Svoju poisťovňu môžete kedykoľvek požiadať o vyhotovenie záznamu všetkých poistných udalostí v súvislosti s vaším autom. Takéto potvrdenie vám musí vystaviť do 15 dní odo dňa vašej žiadosti.

V prípade, že si musíte v novej krajine EÚ zadovážiť nové poistenie na auto, nová poisťovňa nie je povinná zohľadniť váš záznam o bezškodovom priebehu pri výpočte vašej poistky (a poskytnúť s tým súvisiace zľavy, na ktoré by ste mohli mať nárok).

Je pravdepodobné, že niektoré poisťovne váš záznam o bezškodovom priebehu zohľadnia, takže stojí zato si spraviť prieskum ponúk.

Príbeh

Platí tu moje domovské poistenie?

Lazlo zo Slovinska sa sťahuje do Spojeného kráľovstva na aute, na ktoré má uzatvorenú bežnú slovinskú poistku.

Po príchode do Spojeného kráľovstva bude musieť kontaktovať príslušný úrad kvôli registrácii svojho auta a aby zistil, či tam môže na aute jazdiť so slovinskou poistkou. Keby to nebolo možné, bude musieť uzatvoriť novú poistnú zmluvu v Spojenom kráľovstve.

Doma som mal dlhodobý bezškodový priebeh poistenia. Prečo mi poisťovňa v zahraničí účtuje vyššiu poistku?

Rosa z Talianska sa presťahovala do Francúzska. V Taliansku mala 10-ročný bezškodový priebeh a jej poistka bola v Taliansku vďaka bonusom relatívne lacná.

Viaceré francúzske poisťovne odmietli zohľadniť Rosin bezškodový priebeh v Taliansku. Obchádzala preto všetky poisťovne na trhu, kým nenašla takú, ktorá ho zohľadnila a ponúkla jej nižšiu poistku.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Footnote

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.