Navigācijas ceļš

Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
  
	Kopīgot vietnē Twitter
  
	Kopīgot vietnē google+
  
	Kopīgot vietnē linkedIn

Apdrošināšana

Atjaunināts : 07/03/2013

vehicles

Derīgums

Kāda ir jūsu situācija?

Es dzīvoju citā ES valstī

Automašīnas apdrošināšana jūsu jaunajā mītnes valstī

Jums jāreģistrē automašīna valstī, kur parasti dzīvojat.

Reģistrējot automašīnu, jums vajadzēs uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka tā ir apdrošināta.

Iestādēm vajadzētu atzīt polises, ko izdevusi apdrošināšanas sabiedrība,

  • kuras galvenā mītne vai birojs atrodas attiecīgajā valstī,
  • kurai nav biroja attiecīgajā valstī, bet kura ir tiesīga tajā sniegt pakalpojumus.

Pavaicājiet apdrošinātājam, vai jūsu pašreizējais apdrošināšanas līgums būs spēkā valstī, uz kuru pārceļaties.

Jaunas apdrošināšanas noslēgšana ārzemēs

Ja jūsu pašreizējā apdrošināšana nav spēkā valstī, uz kuru pārceļaties, sazinieties ar valsts zaļās kartes biroju vai informācijas centru un pavaicājiet, kuras apdrošināšanas sabiedrības piedāvā apdrošināt automašīnu ar segumu attiecīgajā valstī.

Bonus-malus rādītāji

Varat no sava apdrošinātāja jebkurā brīdī pieprasīt izziņu par zaudējumu atlīdzības pieprasījumiem, kas saistīti ar jums. Apdrošinātājam tā jāsagatavo 15 dienu laikā no jūsu pieprasījuma saņemšanas.

Ja jums jānoslēdz jauns automašīnas apdrošināšanas līgums citā ES valstī, jaunajam apdrošinātājam, aprēķinot apdrošināšanas prēmiju, nav pienākuma ņemt vērā jūsu iepriekšējo apdrošināšanas pieredzi (bonus-malus rādītājus vai citas atlaides, kas jums varētu pienākties).

Var gadīties, ka citi apdrošinātāji tomēr ņems vērā jūsu līdzšinējo apdrošināšanas pieredzi, tāpēc ir vērts aptaujāt vairākus.

Piemērs no dzīves

Vai mana līdzšinējā apdrošināšana būs spēkā arī jaunajā valstī?

Lāslo no Slovēnijas pārceļas uz Lielbritāniju ar visu automašīnu, kurai ir Slovēnijas apdrošināšanas polise.

Lielbritānijā viņam vajadzēs automašīnu pārreģistrēt, tādēļ turienes iestādēs būs jānoskaidro, vai pietiek ar Slovēnijas apdrošināšanu. Ja ne, viņam būs jāslēdz jauns apdrošināšanas līgums Lielbritānijā.

Valstī, kur dzīvoju līdz šim, man ir bijuši labi bonus-malus rādītāji. Kāpēc ārzemju apdrošinātājs prasa maksāt augstāku prēmiju?

Roza ir no Itālijas un nesen pārcēlās uz Franciju. Viņa bez avārijām ir braukusi jau 10 gadus, tāpēc Itālijas apdrošinātājs viņai bija noteicis samērā zemas apdrošināšanas prēmijas.

Francijā vairāki apdrošinātāji atteicās atzīt Rozas braukšanas pieredzi Itālijā, bet viņa turpināja meklēt un beigās atrada apdrošināšanas sabiedrību, kura piekrita to atzīt, tāpēc Roza varēja noslēgt apdrošināšanas līgumu par daudz zemāku cenu.

Jums vajadzīga palīdzība?

Jums vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma, kurai vajadzīgs risinājums?

Noskaidrojiet, kā īstenot savas tiesības, ko garantē ES

Paziņojiet par problēmu, kas saistīta ar kādu iestādi

Footnote

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstīs + Īslandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā

Retour au texte en cours.