Naršymo kelias

Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
  
	„Twitter“
  
	Bendrinti „Google+“
  
	Skelbti „linkedIn“

Draudimas

Atnaujinta 2013-03-07

vehicles

Galiojimas

Kokia jūsų padėtis?

Gyvenu kitoje ES šalyje

Jūsų automobilio draudimas naujoje gyvenamojoje šalyje

Paprastai automobilį užregistruoti reikia gyvenamojoje šalyje.

Kai jį registruojate, turite įrodyti, kad esate apsidraudęs.

Kompetentingos institucijos turėtų pripažinti draudimo bendrovės teikiamą draudimo apsaugą, jeigu ta bendrovė:

  • įsisteigusi toje šalyje ar turi joje biurą;
  • neturi biuro toje šalyje, bet jai suteiktas leidimas ten teikti paslaugas.

Turėsite išsiaiškinti su savo draudiku, ar jūsų dabartinė sutartis galios šalyje, į kurią persikeliate.

Naujo draudimo užsienyje įsigijimas

Jeigu esama draudimo sutartis šalyje, į kurią persikeliate, negalioja, kreipkitės į nacionalines žaliosios kortelės įstaigas arba informacijos centrus ir pasiteiraukite, kurios draudimo bendrrovės toje šalyje teikia transporto priemonių draudimo paslaugas.

Buvę draudžiamieji įvykiai

Savo draudiko galite bet kuriuo metu paprašyti pateikti jūsų patirtų draudžiamųjų įvykių išrašą. Šį išrašą jis turi pateikti per 15 dienų nuo prašymo dienos.

Bet jei kitoje šalyje ES šalyje turite sudaryti naują transporto priemonės draudimo sutartį, naujasis jūsų draudikas, apskaičiuodamas draudimo įmoką (ir nuolaidas, kurios jums galėtų būti pritaikytos), neprivalo atsižvelgti į tai, ar praeityje turėjote, ar neturėjote kokių nors draudžiamųjų įvykių.

Vis dėlto kai kurie draudikai į tai gali atsižvelgti, todėl verta pasidomėti bent kelių draudimo bendrovių siūlomomis sąlygomis.

Atsitikimas

Ar mano ankstesnėje gyvenamojoje šalyje įsigytas draudimas čia galioja?

Slovėnas Lazlo persikelia gyventi į Jungtinę Karalystę ir kartu ima savo automobilį, kuriam turi standartinę slovėnišką draudimo sutartį.

Atvykęs į Jungtinę Karalystę jis turės kreiptis į kompetentingą instituciją, kad užregistruotų savo automobilį ir sužinotų, ar gali juo čia važinėti, turėdamas Slovėnijos draudimo bendrovės išduotą draudimo polisą. Jei atsakymas bus neigiamas, jis turės įsigyti naują draudimą Jungtinėje Karalystėje.

Savo šalyje draudžiamųjų įvykių neturėjau. Kodėl draudikas užsienyje reikalauja iš manęs didesnės draudimo įmokos?

Roza yra italė ir neseniai persikėlė gyventi į Prancūziją. Ji vairuoja jau 10 metų ir neturėjo nė vieno draudžiamojo įvykio, todėl Italijos draudimo bendrovė jai jau taikė palyginti nedideles draudimo įmokas.

Kelios draudimo bendrovės Prancūzijoje nepripažino Rozai Italijos draudimo bendrovės išduoto nepriekaištingo išrašo, todėl ji kreipėsi į kitas, kol surado vieną draudimo bendrovę, kuri į tai atsižvelgė ir ją apdraudė pigiau.

Reikia daugiau pagalbos?

Reikia daugiau pagalbos?

Neradote ieškomos informacijos? Reikia išspręsti problemą?

Konsultacijos ES teisių klausimais

Kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų

Footnote

šiuo atveju tai 27 ES valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija

Retour au texte en cours.