Navigacijski put

Podijeli na 
	Podijeli na Facebook
  
	Podijeli na Twitteru
  
	Podijeli na google+
  
	Podijeli na linkedIn
  
    Adresa e-pošte

Osiguranje

Ažurirano : 29/06/2013

vehicles

Valjanost

Kakva je vaša situacija?

Živim u drugoj državi članici

Automobilsko osiguranje u vašoj novoj zemlji boravišta

Morate registrirati automobil u zemlji u kojoj živite.

Prilikom registracije morat ćete dokazati da imate automobilsko osiguranje.

Nadležna tijela trebaju prihvatiti osiguranje svakog osiguravajućeg društva:

  • sa sjedištem ili poslovnicom u toj zemlji
  • bez poslovnice u toj zemlji, ali s dozvolom za poslovanje u njoj.

Morat ćete provjeriti kod svojeg osiguravatelja hoće li postojeći ugovor biti valjan u zemlji u koju se selite.

Kupnja novog osiguranja u inozemstvu

Ako vaš postojeći ugovor o osiguranju nije valjan u zemlji u koju se selite, obratite se Nacionalnom uredu zelene karte ili informacijskim centrima kako biste saznali koji osiguravatelji nude automobilsko osiguranje u toj zemlji.

Povijest šteta

Od svojeg osiguravatelja u svakom trenutku možete zatražiti ispis svih odštetnih zahtjeva koje ste podnijeli. Osiguravatelj vam ga mora dostaviti najkasnije 15 dana od vašeg zahtjeva.

Međutim, ako morate sklopiti novi ugovor o osiguranju u drugoj državi članici, novi osiguravatelj prilikom izračuna premije osiguranja ne mora uzeti u obzir vašu povijest šteta i moguće popuste na koje biste imali pravo.

Doduše, pojedini će osiguravatelji možda uzeti u obzir vašu povijest šteta pa se raspitajte na više mjesta.

Primjer

Je li moje osiguranje valjano u inozemstvu?

Slovenac Lazlo seli se u Veliku Britaniju i sa sobom će dovesti automobil za koji ima standardnu slovensku policu osiguranja.

Nakon dolaska u Veliku Britaniju morat će se obratiti nadležnim tijelima kako bi registrirao automobil i provjerio može li ga ondje voziti ako ima slovensku policu osiguranja. Ako to nije moguće, morat će sklopiti novo osiguranje u Velikoj Britaniji.

U matičnoj zemlji imam besprijekornu povijest šteta. Zašto mi osiguravatelj u inozemstvu naplaćuje višu premiju?

Talijanka Rosa nedavno se preselila u Francusku. U proteklih 10 godina nije doživjela ni jednu nesreću pa je zato premija njezinog talijanskog osiguranja bila prilično niska.

Nekoliko francuskih osiguravatelja odbilo je uzeti u obzir Rosinu talijansku povijest šteta. Ona se nastavila raspitivati dok nije našla osiguravatelja koji je to bio voljan učiniti i na taj je način kupila osiguranje po nižoj cijeni.

I dalje trebate pomoć?

I dalje trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Savjetujte se o pravima u EU-u

Riješite problem s tijelom javne uprave

Footnote

U ovom slučaju 27 država članica + Island, Lihtenštajn i Norveška

Retour au texte en cours.