Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 01/03/2017

Ważność ubezpieczenia samochodu w UE – Polska

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE

 • Republika Czeskacsen
 • Rumuniaenro
 • Szwecjaensv
 • Słowacja *
 • Słowenia *
 • Węgryenhu
 • Włochyenit
 • Zjednoczone Królestwoen
 • Łotwa *

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Ubezpieczenia komunikacyjne (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)

Ważność ubezpieczenia samochodu w Polsce

Po tymczasowej przeprowadzce do Polski z innego kraju UE (jako student, emeryt, właściciel drugiego domu, osoba podróżująca transgranicznie), istniejące ubezpieczenie w innym kraju UE jest nadal ważne na okres, na który zostało zawarte, jeżeli tak stanowi prawo kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany.

Historia roszczeń (szkód)

System oceny ryzyka zazwyczaj stosowany przez ubezpieczycieli pojazdów w Polsce nazywa się bonus-malus. I opiera się na następujących kryteriach – brak jednolitych kryteriów.


Jeśli jesteś obywatelem UE, ubezpieczyciele prowadzący działalność w Polsce nie są zobowiązani przez prawo uznać historię braku szkód w innym kraju UE i czynnik ten wziąć pod uwagę w swoich programach premiujących (za bezszkodową jazdę).

Rozwiązywanie sporów

Jeśli nie zgadzasz się z wypłatą z ubezpieczenia lub każdą inną decyzją podjętą przez ubezpieczyciela, możesz skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Ważność ubezpieczenia samochodu w UE
Konsultacje publiczne
  Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?
  Zwróć się do organów krajowych
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy