Navigacijski put

Jeste li upoznati sa svojim pravima u EU-u? Ispitajte svoje znanje s pomoću našeg kviza.

Ažurirano : 04/05/2015

vehicles

Valjanost automobilskog osiguranja

Kakva je vaša situacija?
Živim u drugoj državi članici

Automobilsko osiguranje u vašoj novoj zemlji boravišta

Morate registrirati automobil u zemlji u kojoj živite.

Prilikom registracije morat ćete dokazati da imate automobilsko osiguranje.

Nadležna tijela trebaju prihvatiti osiguranje svakog osiguravajućeg društva:

  • sa sjedištem ili poslovnicom u toj zemlji
  • bez poslovnice u toj zemlji, ali s dozvolom za poslovanje u njoj.

Morat ćete provjeriti kod svojeg osiguravatelja hoće li postojeći ugovor biti valjan u zemlji u koju se selite.

Kupnja novog osiguranja u inozemstvu

Ako vaš postojeći ugovor o osiguranju nije valjan u zemlji u koju se selite, obratite se Nacionalnom uredu zelene karte ili informacijskim centrima kako biste saznali koji osiguravatelji nude automobilsko osiguranje u toj zemlji.

Povijest šteta

Od svojeg osiguravatelja u svakom trenutku možete zatražiti ispis svih odštetnih zahtjeva koje ste podnijeli. Osiguravatelj vam ga mora dostaviti najkasnije 15 dana od vašeg zahtjeva.

Međutim, ako morate sklopiti novi ugovor o osiguranju u drugoj državi članici, novi osiguravatelj prilikom izračuna premije osiguranja ne mora uzeti u obzir vašu povijest šteta i moguće popuste na koje biste imali pravo.

Doduše, pojedini će osiguravatelji možda uzeti u obzir vašu povijest šteta pa se raspitajte na više mjesta.

Primjer

Je li moje osiguranje valjano u inozemstvu?

Slovenac Lazlo seli se u Veliku Britaniju i sa sobom će dovesti automobil za koji ima standardnu slovensku policu osiguranja.

Nakon dolaska u Veliku Britaniju morat će se obratiti nadležnim tijelima kako bi registrirao automobil i provjerio može li ga ondje voziti ako ima slovensku policu osiguranja. Ako to nije moguće, morat će sklopiti novo osiguranje u Velikoj Britaniji.

U matičnoj zemlji imam besprijekornu povijest šteta. Zašto mi osiguravatelj u inozemstvu naplaćuje višu premiju?

Talijanka Rosa nedavno se preselila u Francusku. U proteklih 10 godina nije doživjela ni jednu nesreću pa je zato premija njezinog talijanskog osiguranja bila prilično niska.

Nekoliko francuskih osiguravatelja odbilo je uzeti u obzir Rosinu talijansku povijest šteta. Ona se nastavila raspitivati dok nije našla osiguravatelja koji je to bio voljan učiniti i na taj je način kupila osiguranje po nižoj cijeni.

Turist sam

Ako nekoga ozlijedite, automobilsko osiguranje koje ste sklopili u matičnoj zemlji pokriva vas diljem EU-a .

Registarske pločice vašeg automobila dokaz su da imate osiguranje od odgovornosti. Zato vas policija u drugoj zemlji u pravilu neće zaustaviti kako bi provjerila jeste li osigurani.

Naravno, najbolje je uvijek sa sobom imati policu osiguranja koja vam može olakšati situaciju ako doživite nesreću ili vas zaustavi policija.

Primjer

Korisno je uvijek sa sobom nositi policu osiguranja

Ronalda je zbog prebrze vožnje zaustavila policija u Francuskoj. Budući da nije imao policu osiguranja, morao je nazvati svojeg osiguravatelja u Portugalu kako bi dokazao da je osiguran.

Iako niste obvezni sa sobom nositi policu osiguranja, to je najlakši način da dokažete da ste osigurani. Tako možete uštedjeti vrijeme i novac naiđete li na probleme u inozemstvu.

Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje

U ovom slučaju 27 država članica + Island, Lihtenštajn i Norveška

Retour au texte en cours.

U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška

Retour au texte en cours.