Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 01/03/2017

Liikluskindlustuse kehtivus ELis

Kohustusliku ja vabatahtliku kindlustuse kehtivus

Kui registreerite oma sõiduki mis tahes ELi liikmesriigis, peate sõlmima ka kohustusliku vastutuskindlustuse. See kohustuslik liikluskindlustus on kehtiv ka kõigis teistes ELi liikmesriikides. See annab teile kaitse juhul, kui satute õnnetusse, põhjustades varalist kahju või vigastusi kolmandale isikule. See ei kata muid kulusid (nt teie enda sõiduki remondikulusid).

Samuti on teil võimalus sõlmida täiendav, vabatahtlik kindlustus, mida nimetatakse kaskokindlustuseks, mis katab kõik muud riskid. See kindlustus laiendab teie kindlustuskaitset (nt juhile tekitatud vigastused, kahju teie sõidukile, teie sõiduki või selle sisu vargus, vandalism ning õigusabi).

Kogu ELi hõlmavaid ühtseid eeskirju seoses täiendava vabatahtliku kindlustusega ei ole olemas. Enne välismaale reisimist kontrollige asjaomaseid lepingutingimusi oma kohaliku kindlustusandja juures. Erinevate riikide kindlustusandjad võivad kohaldada eri eeskirju. Näiteks võib teie kindlustus olla piiratud ajaliselt (nt üks kuu välismaal) või vahemaaga (nt 150 km teie koduriigi piirist) või ei pruugi hõlmata mõningaid riike teatavate riskiliikide (nt vargus) puhul.

Elan teises ELi liikmesriigis

Liikluskindlustus vastuvõtvas riigis

Te peate registreerima oma sõiduki riigis, kus te üldiselt elate. Teil ei ole vaja sõidukit registreerida vastuvõtvas riigis, kui saate tõendada, et viibite seal üksnes ajutiselt, nt üliõpilasena.

Sõiduki registreerimisel peate esitama tõendi kehtiva kindlustuskaitse kohta.

Sõidukite registreerimisega tegelevad ametiasutusedEnglish peaksid aktsepteerima iga sellise kindlustusettevõtja pakutavat kindlustuskaitset,

  • kelle asukoht on asjaomases riigis või kellel on seal esindus;
  • kellel puudub asjaomases riigis esindus, kuid kellel on luba seal teenuseid pakkuda.

Kui teil on kavas teise ELi liikmesriiki elama asuda ning te peate oma sõiduki ümber registreerima, siis peate küsima oma kindlustusandjalt, kas teie praegune kindlustusleping on kehtiv riigis, kuhu te soovite elama asuda.

Põhimõtteliselt saate oma sõiduki kindlustada ka mõnes teises ELi liikmesriigis (mitte oma elukohariigis). Kuid ärge unustage kontrollida, kas teie kindlustusandja pakub rahvusvahelisi teenuseid.

Näide

Kas minu koduriigis sõlmitud kindlustus on välismaal kehtiv?

Sloveeniast pärit Lazlo kolis Ühendkuningriiki, tuues kaasa oma auto, millel on Sloveenia liikluskindlustuse standardpoliis.

Ühendkuningriiki saabudes peab ta oma sõiduki registreerima Ühendkuningriigi ametiasutuste juures ning uurima, kas tema Sloveenia liikluskindlustus on seal kehtiv. Kui ei, siis peab ta sõlmima uue kindlustuse Ühendkuningriigis .

Lisateave liikmesriikide eeskirjade kohta seoses liikluskindlustusega

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest.

Uue liikluskindlustuse ostmine välismaal

Kui teie praegune leping ei kehti riigis, kuhu teil on kavas elama asuda, või kui see aegub juhul, kui te oma sõiduki vastuvõtvas riigis ümber registreerite, siis võtke ühendust riikliku rohelise kaardi bürooga / teabekeskusegaEnglish, et küsida, millised kindlustusandjad pakuvad asjaomases riigis liikluskindlustust.

Kindlustusmaksed ja varasemad nõuded

Liikluskindlustusmaksed võivad ELis liikmesriigiti erineda, peamiselt erinevuste tõttu liikmesriikide lepinguõiguses, riskihindamise ja kahju hüvitamise süsteemides ning keerukate ja kulukate rahvusvaheliste nõuete käsitlemise tõttu.

Mõnes ELi riigis võivad teie varasemad kahjunõuded mõjutada teie kindlustusmakseid. Seda võidakse nimetada boonussoodustuseks, boonuseks või bonus-malus süsteemiks. Kui te ei esita nõudeid ühe aasta jooksul, siis võib teie kindlustusandja teile teie lepingu uuendamisel allahindlust anda. Kuid kui esitate nõude, võidakse teilt nõuda suuremat makset.

Võite oma kindlustusandjalt igal ajal küsida oma esitatud nõuete ajalugu viimase viie aasta kohta. Kindlustusandja peab selle esitama 15 päeva jooksul.

Kui peate ostma uue liikluskindlustuse teises ELi liikmesriigis, siis uus kindlustusandja ei ole teie kindlustusmakse suuruse arvutamisel kohustatud arvesse võtma teie eelmisi nõudeid (ning mis tahes võimalikke maksuvähendusi, millele teil muidu õigus oleks).

Mõni kindlustusandja võib seda siiski teha ning seepärast tasub küsida erinevaid pakkumisi.

Näide

Ma ei ole esitanud nõudeid oma koduriigis. Miks küsib kindlustusandja välismaal mult suuremat kindlustusmakset?

Rosa on pärit Itaaliast ja kolis hiljuti Prantsusmaale. Tal ei ole olnud 10 aasta jooksul kahjunõudeid ning seega olid tema Itaalia kindlustuse kindlustusmaksed suhteliselt odavad.

Mitu Prantsusmaa kindlustusandjat keeldus asjaomaseid andmeid arvesse võtmast. Seega küsis ta erinevaid pakkumisi, kuni leidis ühe kindlustusandja, kes oli nõus seda tegema, võimaldades talle odavama kindlustuse.

Olen turist

Teie koduriigis sõlmitud liikluskindlustus annab teile kindlustuskaitse kõikjal ELis juhul, kui tekitate kellelegi vigastusi.

Lisateave liikmesriikide eeskirjade kohta, mis käsitlevad kindlustuskatet välismaal reisides.

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest.

Teie sõiduki numbrimärk on tõend selle kohta, et teil on kohustuslik liikluskindlustus. See tähendab, et üldjuhul ei peata teid mõne teise riigi politsei vaid selleks, et kontrollida, kas olete kindlustatud. Kui reisite koos haagisega, peab ka see olema kindlustatud. Mõnes ELi liikmesriigis peab teil haagise jaoks olema eraldi kindlustus. Kontrollige seda enne reisi oma kindlustusandja juures.

Kandke oma kindlustusdokumente alati kaasas. See võib asju lihtsustada juhul, kui satute õnnetusse või kui teid peatab politsei.

Näide

Kandke oma kindlustusdokumente kaasas

Ronaldo peatati Prantsusmaal kiiruse ületamise tõttu. Kuna tal ei olnud kindlustusdokumente kaasas, nõudis politsei temalt, et ta helistaks oma kindlustusandjale Portugalis, et tõendada oma kindlustuspoliisi kehtivust.

Kuigi õiguslikult ei ole te kohustatud asjaomaseid dokumente endaga kaasas kandma, on see siiski lihtsaim viis tõendada, et olete kindlustatud.

See säästab teie aega ja raha, kui teil tekib välismaal probleeme.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid