Cesta

Aktualizováno : 01/03/2017

Platnost pojištění vozidla v EU

Platnost povinných a nepovinných složek pojištění

Při sjednávání pojištění v kterékoli zemi EU musí být jeho součástí povinné ručení za škodu způsobenou třetí straně. Tato povinná složka pojištění vám platí i ve všech ostatních zemích EU. Vztahuje se na škodu na majetku a na zranění způsobené jiným osobám, budete-li mít se svým vozidlem nehodu. Na jiné položky se nevztahuje (například na náklady na opravu vašeho vozidla).

Také si můžete sjednat další, volitelné složky pojištění, kterým se souhrnně říká havarijní pojištění. Toto pojištění si můžete sjednat například na poranění řidiče vozidla, poškození různých částí vozidla, na krádež vozidla nebo jeho obsahu, vandalismus nebo také na právní pomoc).

Celounijní pravidla, kterými by se řídily nepovinné složky pojištění motorových vozidel neexistují. Před cestou do zahraničí vám doporučujeme ověřit si pojistné podmínky vaší smlouvy u vaší pojišťovny. Pojišťovny z různých zemí uplatňují různá pravidla. Vaše pojištění tak může být omezeno například časově (například na maximálně jeden měsíc v zahraničí) nebo maximální vzdáleností (např. maximálně do 150 km od hranic ve vaší domovské země), nebo může se může vztahovat jen na některé země a jen na některé typy rizik (např. pouze na krádež).

Žijete v zahraničí?

Pojištění vašeho vozidla v hostitelské zemi

V zemi, kde jste obvykle bydlíte, musíte mít své auto zaregistrované. Vozidlo v zemi registrovat nemusíte, pokud můžete prokázat, že tam přebýváte pouze dočasně, například jako student.

Při registraci budete muset předložit doklad o pojištění vozidla.

Orgány provádějící registraciEnglish by měly přijímat pojistné smlouvy všech pojišťoven:

 • majících v dané zemi sídlo nebo pobočku
 • které sice nemají v dané zemi ani pobočku, ale mají povolení na daném území poskytovat služby.

Pokud se stěhujete do jiné země EU a musíte tam své vozidlo zaregistrovat, budete si muset u své pojišťovny ověřit, zda vaše současná smlouva bude v cílové zemi platit.

Nic v zásadě nebrání tomu, abyste si své vozidlo pojistili v jiném členském státě EU, než ve kterém máte bydliště. Nezapomeňte si však ověřit, zda daná pojišťovna nabízí mezinárodní služby.

Příklad

Platí mi pojištění uzavřené v naší zemi i v zahraničí?

Slavoj ze Slovinska se stěhuje do Spojeného království a bere si s sebou i své vozidlo, které má ve Slovinsku pojištěné.

Ve Spojeném království si vůz bude muset zaregistrovat u příslušných orgánů Spojeného království a také si musí zjistit, zda mu pojistka sjednaná se slovinskou pojišťovnou platí i v jeho nové zemi. Pokud ne, bude si ve Spojeném království muset sjednat nové pojištění .

Další informace o  předpisech jednotlivých států týkajících se pojištění motorových vozidel

Zvolit zemi
 • Rakousko *
 • Rumunskoenro
 • Slovensko *
 • Slovinsko *
 • Spojené královstvíen
 • Česká republikacsen
 • Řecko *
 • Španělsko *
 • Švédskoensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise za obsah uvedených internetových stránek neodpovídá.

Sjednání pojištění vozidla v zahraničí

Pokud vaše současná pojistná smlouva v zemi, kam se stěhujete, neplatí, nebo pokud při nové registraci pozbude platnosti, můžete se obrátit národní kancelář pro vydávání zelených karet / informační střediskoEnglish, kde vám sdělí, které pojišťovny nabízejí v této dané zemi pojištění vozidel.

Výše pojistného a uznání předchozích pojistných událostí

Systém pojišťování motorových vozidel se v jednotlivých zemích EU liší, a to zejména kvůli rozdílům ve vnitrostátních systémech smluvního práva, posuzování rizik a systémů odškodnění nebo složité a nákladné mezinárodní správě pojistných událostí.

V některých zemích (jako např. v ČR) mají předchozí pojistné události vliv na výši pojistného. Tomuto systému se říká bonus-malus, (tj., bonus při bezeškodním průběhu, v angličtině no-claims discount, no-claims bonus). Pokud během pojistného období nebudete hlásit žádnou pojistnou událost, vaše pojišťovna vám může například při obnovení smlouvy poskytnout slevu. Naopak pokud například způsobíte při nehodě škodu, vyměří vám vyšší cenu pojistného.

Svou pojišťovnu můžete kdykoliv požádat, aby vám poskytla výpis všech pojistných událostí, které jste během posledních pěti let hlásili. Musí vám jej poskytnout do 15 dnů.

Pokud budete uzavírat nové havarijní pojištění v jiné zemi EU, tamější pojišťovna není při výpočtu ceny pojištění povinna brát takový záznam předchozích pojistných událostí v úvahu (ani jakékoliv další slevy, na které byste doma měli nárok ).

Některé pojišťovny váš bonus-malus zohlednit mohou, takže se před uzavřením smlouvy vyplatí zjistit situaci na trhu.

Příklad

Jezdím již nějakou dobu bez nehod. Proč mi pojišťovna v zahraničí, kam jsem se přestěhoval, teď účtuje vyšší pojistné?

Rosa se nedávno přestěhovala z Itálie do Francie. 10 let už jezdí bez nehod, takže v Itálii platila poměrně nízké pojištění.

Nejdřív ale nemohla najít žádnou francouzskou pojišťovnu, která by při výpočtu nového pojistného zohlednila výpis jejího předchozího pojištění. Chvíli jí to trvalo, ale nakonec takovou našla, a díky tomu teď platí nižší pojistné.

Jsem turista

Povinné ručení z vaší domovské země se vztahuje v rámci celé EU i na případy, že někoho zraníte.

Další informace o vnitrostátních předpisech týkajících se pojištění při cestách do zahraničí.

Zvolit zemi
 • Rakousko *
 • Rumunskoenro
 • Slovensko *
 • Slovinsko *
 • Spojené královstvíen
 • Česká republikacsen
 • Řecko *
 • Španělsko *
 • Švédskoensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise za obsah uvedených internetových stránek neodpovídá.

SPZ vašeho auta slouží za obvyklých okolností jako důkaz toho, že máte sjednáno povinné ručení. Policie v jiných zemích vás tedy nebude za normálních okolností stavět jen kvůli tomu, aby zkontrolovala, zda máte pojištění. Pokud cestujete s přípojným vozidlem, musí být rovněž pojištěno. V některých zemích EU musíte mít na přípojné vozidlo zvláštní pojištění. To si vždy ověřte ještě před cestou u své pojišťovny.

Doklad o pojištění si nezapomeňte vzít s sebou. To vám může usnadnit život v případě, že se stanete účastníkem nehody nebo vás z nějakého důvodu zastaví policie.

Příklad

Mějte u sebe doklad o pojištění

Ronalda zastavili ve Francii za rychlou jízdu. Protože neměl doklad o pojištění, policie ho požádala, aby si od své portugalské pojišťovny nechal zaslat potvrzení, že má vůz pojištěn.

I když ze zákona nemáte povinnost nosit doklad o pojištění u sebe, je to nejlepší způsob, jak případně pojištění doložit.

Může vám to ušetřit čas a peníze, pokud narazíte během pobytu v zahraničí na nějaký problém.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství