Sökväg

Dela med dig 
	Facebook
 
	Twitter
 
	Dela på Google+
 
	linkedIn

Vanliga frågor – Giltighet

 • Det råder stora skillnader mellan försäkringspremierna i de europeiska länderna. Vi har ju en inre marknad. Borde jag då inte kunna teckna min försäkring var jag vill i EU?  

  Prisskillnaderna beror på att försäkringarnas kostnader påverkas av de lokala förhållandena i varje land, t.ex. den lagstadgade ersättningsnivån för olycksoffer, reglerna för civilrättsligt ansvar och kostnaderna för bilreparationer. Premierna kan till och med variera inom ett och samma land beroende på var man bor.

  Försäkringsbolagen måste dessutom uppfylla vissa rättsliga krav för att få sälja försäkringar i länder där de inte har några filialer. Det förklarar varför bolagen helst bara säljer försäkringar via sina filialer eller partnerbolag, och varför det i praktiken kan vara svårt att hitta försäkringsbolag som är intresserade av att erbjuda försäkringar över gränserna.

  Läs mer om:

 • Kan jag behålla min franska bilförsäkring när jag flyttar till Belgien?

  Om du registrerar din bil i Belgien – vilket du måste göra om du stannar längre än sex månader – måste du visa att du är försäkrad. De belgiska myndigheterna är skyldiga att godkänna det franska bolagets försäkringsskydd om bolaget får tillhandahålla sina tjänster i Belgien. Om det franska försäkringsbolaget inte har tillstånd att bedriva verksamhet i Belgien måste du se dig om efter en annan försäkring.

  Läs mer om:

 • Jag har köpt en begagnad bil i Tyskland och vill importera den till Sverige. Ska jag teckna försäkring i Sverige eller Tyskland?

  Normalt ska du teckna en försäkring i det land där bilen är registrerad. Eftersom du är bosatt i Sverige och så småningom vill registrera bilen där, måste du normalt ta en svensk försäkring. Förklara för ditt försäkringsbolag att du behöver försäkringsskydd från och med att du tar över bilen i Tyskland eller får den levererad till Sverige.

  Läs mer om:

 • Jag bor i Spanien och har en spansk bilförsäkring. Bilen kommer att användas av min son under ett år medan han studerar i Portugal. Kan jag behålla min spanska försäkring?  

  Även om bilen fortsätter att vara registrerad i Spanien, bör du höra med ditt försäkringsbolag vad som gäller när bilen används av en familjemedlem som bor i ett annat EU-land. Om din son råkar ut för en olycka i Portugal, kan försäkringsbolaget annars hävda att du inte har informerat dem om en väsentlig ändring av förhållandena.

  Läs mer om:

 • Jag har just flyttat till Finland. Det finska försäkringsbolaget vill inte ge mig rabatt för mina skadefria år i Sverige. Får de göra så?  

  JA – Ett försäkringsbolag får, men måste inte, rabattera premien på grund av skadefrihet. Jämför de olika bolagen i Finland för att hitta ett som ger dig rabatt. Ditt svenska försäkringsbolag är skyldigt att på begäran utfärda ett intyg om dina skadefria år.

  Läs mer om:

Mer hjälp?

Mer hjälp?

Hittade du inte det du letade efter? Behöver du hjälp?

Få råd om dina rättigheter i EU

Få hjälp att lösa problem med en myndighet