Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Poistenie

Aktualizované : 18/03/2013

vehicles

Nehoda v zahraničí

Dopravnú nehodu som nezavinil/a

Nezabudnite – ak potrebujete pomoc, v ktorejkoľvek krajine môžete z ktoréhokoľvek telefónu zavolať bezplatne na číslo 112. English

Náhrada škody v zahraničí

Svoju žiadosť o náhradu škody si môžete uplatniť v poisťovni English français osoby, ktorá nehodu zavinila.

Náhrada škody po návrate domov

Máte 2 možnosti:

Príbeh

Zistite si, kde je pre vás uplatnenie nároku najjednoduchšie

Ignacio je Španiel, ktorý sa stal účastníkom dopravnej nehody počas výletu v Nemecku. Keďže Ignacio nehovorí po nemecky, bolo preňho náročné uplatniť si nárok na náhradu škody v Nemecku.

Rozhodol sa požiadať o náhradu škody vnútroštátny orgán pre náhradu škody v Španielsku po svojom návrate, čím sa vyhol jazykovej bariére.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi