Navigacijski put

Podijeli na 
	Podijeli na Facebook
  
	Podijeli na Twitteru
  
	Podijeli na google+
  
	Podijeli na linkedIn
  
    Adresa e-pošte

Osiguranje

Ažurirano : 29/06/2013

vehicles

Prometne nesreće u inozemstvu

Nesreća se nije dogodila mojom krivnjom

Podnošenje odštetnog zahtjeva u inozemstvu

Možete podnijeti odštetni zahtjev osiguravajućem društvu osobe koja je skrivila nesreću.

Podnošenje odštetnog zahtjeva nakon povratka kući

Imate dvije mogućnosti:

Primjer

Provjerite gdje vam je najlakše podnijeti odštetni zahtjev

Španjolac Ignacio doživio je prometnu nesreću tijekom putovanja u Njemačkoj. Ignacio ne govori njemački te mu je podnošenje odštetnog zahtjeva u Njemačkoj stvaralo poteškoće.

Odlučio je podnijeti odštetni zahtjev španjolskom nacionalnom tijelu za nadoknadu štete nakon povratka u Španjolsku i time izbjegao probleme s jezikom.

I dalje trebate pomoć?

I dalje trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Savjetujte se o pravima u EU-u

Riješite problem s tijelom javne uprave