Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Застраховка

Актуализация : 18/03/2013

vehicles

Произшествия в чужбина

Произшествието не е по моя вина

Помнете, че при спешни случаи в целия ЕС можете да се свържете със службите за спешна помощ, като наберете безплатния телефонен номер 112 от стационарен или мобилен телефон. English

Предявяване на претенции, когато сте в чужбина

Можете да предявите претенция за обезщетение пред застрахователната компания English français на лицето, причинило произшествието.

Предявяване на претенции, когато се завърнете у дома

Разполагате с 2 възможности:

  • да предявите претенция пред националния представител на застрахователната компания, в която е застраховано лицето, причинило произшествието.
      За да разберете дали този застраховател има национален представител във вашата страна, свържете с националния информационен център.
  • да предявите претенция пред националния компенсационен орган.

Лична история

Проверете къде ще е най-лесно за вас да предявите претенция

Игнасио е испанец, който пострадва при автомобилна катастрофа по време на пътуване до Германия. Тъй като не говори немски, за него се оказва трудно да предяви претенция за обезщетение в Германия.

Игнасио решава да предяви претенция пред испанския национален компенсационен орган, след като се върне в Испания, и по този начин избягва езиковия проблем.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган