Sökväg

Känner du till dina rättigheter som EU-medborgare? Testa dina kunskaper i vår quiz.

Uppdaterat : 04/05/2015

vehicles

Vad täcker bilförsäkringen utomlands?

Olyckan var mitt fel

Kom ihåg att i nödsituationer kan du alltid ringa 112 i hela EU från en fast telefon eller mobiltelefon för att kontakta räddningstjänsten. English

Skadeanmälan

Fyll i blanketten "Skadeanmälan motorfordon". Blanketten är densamma i de flesta EU-länder och hjälper dig att redogöra för vad som hänt och reglera eventuella ersättningsanspråk.

Personskador

Du täcks alltid av din nationella försäkring om du råkar skada någon annan (blir skadeståndsskyldig för tredje part) i ett annat EU-land.

Andra skador, t.ex. egna personskador  (försäkringstagarens personskador), brand, stöld och annat som du drabbas av utomlands, täcks inte alltid av din försäkring.

I dessa fall måste du höra med ditt försäkringsbolag innan du åker hemifrån.

I de flesta länder skyddar din ansvarsförsäkring alla passagerare i din bil utom föraren. I de flesta EU-länder kan du komplettera försäkringen, så att den också täcker försäkringstagaren, dvs. föraren.

Skador - ersättningsbelopp

Du är skyddad upp till det belopp som anges i ditt försäkringsavtal.

Enligt EU-lagstiftningen har du ett garanterat minimiskydd. Om du råkar ut för en olycka i ett annat EU-land täcker försäkringen ditt skadeståndsansvar upp till åtminstone följande belopp:

Personskador:

  • 1 000 000 euro per skadad eller
  • 5 000 000 euro per skadeanmälan (oberoende av antalet skadade).

Sakskador:

  • 1 000 000 euro per skadeanmälan (oberoende av antalet skadade).

Om du har tecknat ansvarsförsäkringen i ett land där försäkringsskyddet är högre än EU:s minimiskydd, är du försäkrad upp till det högre beloppet i hela EU.

Om den aktuella skadan överstiger maxbeloppet i det land där olyckan skedde, och du inte har något högre försäkringsskydd, måste du själv betala skillnaden.

Läs mer om nationella bestämmelser om olyckor och ersättningsbelopp:

Välj land

Välj land

Rättigheter som gäller i alla EU-länder


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Du bör kontrollera om din försäkring ger obegränsat skydd, särskilt i fråga om personskador.

Enligt EU-lagstiftningen har du alltid rätt till högsta möjliga försäkringsskydd - se nedanstående exempel.

Exempel från verkligheten

Högsta möjliga försäkringsskydd garanteras av EU-lagstiftningen

I ditt eget land gäller EU:s minimiskydd på 1 000 000 euro för sakskador. Du orsakar en olycka i ett annat land där minimiskyddet uppgår till 1 200 000 euro. Den materiella skadan uppskattas till 1 100 000 euro, dvs. 100 000 euro mer än minimiskyddet i ditt land.

Även om du inte har avtalet något högre belopp med din försäkring, täcker försäkringen ändå skadan på 1 100 000 euro, eftersom det mest fördelaktiga försäkringsskyddet alltid gäller enligt EU-lagstiftningen, dvs. i det här fallet beloppet i det land där olyckan inträffade.

Olyckan var inte mitt fel

Kom ihåg att i nödsituationer kan du alltid ringa 112 i hela EU från en fast telefon eller mobiltelefon för att kontakta räddningstjänsten. English

Begär ersättning utomlands

Du kan skicka dina ersättningskrav till skadevållarens (den person som orsakade olyckan) försäkringsbolag français English .

Begär ersättning efter hemkomsten

Du har två möjligheter:

Exempel från verkligheten

Ta reda på var det är enklast att begära ersättning

Ignacio är spanjor och har råkat ut för en trafikolycka genom annans vållande i Tyskland. Eftersom Ignacio inte talar tyska, tyckte han att det var svårt att begära ersättning i Tyskland.

För att slippa språkförbistring bestämde han sig för att åka hem och ställa sina ersättningskrav till det spanska skadeersättningsorganet i stället.

Offentliga samråd
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd

I det här fallet de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.