Navigacijska pot

Poznate pravice, ki jih imate v EU? Preskusite znanje z našim kvizom.

Posodobitev : 04/05/2015

vehicles

Veljavnost avtomobilskega zavarovanja v tujini

Kadar povzročite prometno nesrečo

V nujnih primerih lahko povsod v EU s fiksnega ali mobilnega telefona pokličete na brezplačno telefonsko številko za klic v sili 112. English

Prijava nesreče

Najprej izpolnite evropsko poročilo o prometni nesreči. Gre za standardni obrazec s poenoteno vsebino, ki se uporablja v večini držav EU. Obrazec je pomemben vir informacij o udeležencih in poteku prometne nesreče ter omogoča lažjo obravnavo odškodninskega zahtevka.

Prometna nesreča s telesnimi poškodbami

Zavarovanje, sklenjeno pri domači zavarovalnici, velja tudi v primerih, kadar poškodujete druge osebe (škoda, povzročena drugim udeležencem nezgode) v drugi državi EU.

Druge vrste škode, denimo telesne poškodbe, ki ste jih utrpeli (zavarovanje voznika), ogenj, kraja in podobno, običajno niso zajete v zavarovalni polici.

O tem se pred odhodom v tujino pozanimajte pri svoji zavarovalnici.

Z zavarovanjem civilne odgovornosti se zavarujejo vsi potniki v vozilu razen voznika. V večini držav EU lahko sklenete tudi dodatni dogovor o nezgodnem zavarovanju voznika.

Višina zavarovalnega kritja

Zavarovani ste do višine zneska, določenega v zavarovalni pogodbi.

Zakonodaja EU predpisuje najnižji znesek zavarovalnega kritja odgovornosti. Najnižji znesek zavarovalnega kritja odgovornosti v primeru prometne nesreče v drugi državi EU:

za telesne poškodbe:

  • 1 000 000 EUR na oškodovanca ali
  • 5 000 000 EUR na odškodninski zahtevek (ne glede na število oškodovancev);

za materialno škodo:

  • 1 000 000 EUR na odškodninski zahtevek (ne glede na število oškodovancev);

Če ste zavarovanje sklenili pri zavarovalnici s sedežem v državi, ki predpisuje višji znesek kritja odgovornosti od najnižjega predpisanega v EU, boste v vseh državah EU zavarovani do višjega zneska.

Kadar dejanska škoda presega najvišji predpisani znesek v državi, kjer se je zgodila prometna nesreča, in vaše zavarovanje ne vključuje višjega kritja, boste morali razliko doplačati.

Več o predpisih držav članic v zvezi z nesrečami in zneski zavarovalnega kritja:

Izberite državo

Izberite državo

Skupne pravice v vseh državah EU


* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Morda želite preveriti, ali vaša zavarovalnica ponuja neomejeno kritje odgovornosti, zlasti za telesne poškodbe.

Zakonodaja EU tudi določa, da ste upravičeni do najvišjega zneska kritja odgovornosti, ki je na voljo (glej spodnji primer).

Praktični primer

Po zakonodaji EU ste upravičeni do najvišjega zavarovalnega kritja odgovornosti

V vaši matični državi je v skladu z zakonodajo EU najnižji znesek kritja odgovornosti za materialno škodo milijon evrov. Povzročili ste prometno nesrečo v drugi državi, kjer je najnižji znesek zavarovalnega kritja odgovornosti 1 200 000 evrov. Materialna škoda je bila ocenjena na 1 100 000 evrov, kar je 100 000 evrov več od predpisanega najnižjega zneska v vaši državi.

Četudi se s svojo zavarovalnico niste dogovorili za višji znesek kritja, boste zavarovani za 1 100 000 evrov, ker zakonodaja EU določa uporabo najvišjega zneska kritja odgovornosti  – v tem primeru zneska kritja, ki velja v državi, kjer se je zgodila prometna nesreča.

Kadar niste povzročitelj prometne nesreče

V nujnih primerih lahko povsod v EU s fiksnega ali mobilnega telefona pokličete na brezplačno telefonsko številko za klic v sili 112. English

Vložitev odškodninskega zahtevka v tujini

Odškodninski zahtevek  lahko vložite pri zavarovalnici français English povzročitelja nesreče.

Postopek po vrnitvi domov

Na voljo imate dve možnosti:

Praktični primer

Kako najlažje vložiti odškodninski zahtevek

Španec Ignacio je imel v Nemčiji prometno nesrečo. Ker ne govori nemško, odškodninskega zahtevka ni želel vložiti v Nemčiji.

Odločil se je, da ga bo po vrnitvi domov vložil pri španskem odškodninskem organu.

Javna posvetovanja
Potrebujete pomoč podporne službe?
Pomoč in svetovanje

(v tem primeru 27 držav EU ter Islandija, Lihtenštajn in Norveška)

Retour au texte en cours.