Cale de navigare

Actualizare : 10/03/2016

vehicles

Asigurarea în caz de accident în altă țară

Nu uitați! În caz de urgență, sunați la numărul gratuit 112, de pe orice telefon mobil sau fix. Serviciile de intervenție vă vor răspunde, oriunde vă aflați în UE. English

În cazul în care aveți un accident în străinătate, se aplică legea țării în care s-a petrecut accidentul.

De aceea, procedura de acordare a despăgubirilor ar putea fi diferită de cea din țara de origine.

Dacă sunteți implicat într-un accident în străinătate, nu părăsiți locul accidentului.

Vorbiți cu celălalt șofer și, dacă este cazul, chemați serviciile de poliție și/sau urgență.

Asigurați-vă că obțineți toate informațiile necesare despre cealaltă persoană implicată și despre împrejurările care au dus la producerea accidentului.

Declararea accidentului

Scrieți declarația la locul accidentului.

În mod normal, asiguratorul vă pune la dispoziție un document standard. Unele asociații ale asiguratorilor au elaborat un formular european de constatare a accidentelor. Acesta vă va ajuta să colectați rapid toate informațiile necesare și va facilita soluționarea cererilor de despăgubire.

Dacă nu aveți un formular de constatare sau un formular de asigurare, notați următoarele informații:

- data și locul accidentului

- detalii privind eventualele vătămări corporale și daune materiale, informații despre martori (nu uitați să le cereți datele de contact)

- datele de contact ale celuilalt conducător auto (nume, adresă, număr de telefon etc.)

- datele de contact ale firmei la care este asigurat celălalt șofer (inclusiv numărul poliței de asigurare)

- date despre celălalt vehicul, inclusiv despre remorcă, dacă este cazul (numărul și țara de înmatriculare, marca și tipul)

- datele de contact ale secției de poliție căreia i s-a raportat accidentul

- împrejurările producerii accidentului.

Dacă sunteți de acord, și dumneavoastră și celălalt șofer, cu privire la împrejurările în care s-a produs accidentul, semnați împreună o declarație. Acest lucru va facilita procedurile de acordare a despăgubirilor.

Atenție! Nu vă asumați răspunderea pentru producerea accidentului și nu semnați formularul decât dacă îl înțelegeți în întregime.

Dacă nu cădeți de acord, asiguratorul dumneavoastră va soluționa litigiul cu asiguratorul celuilalt conducător auto. În acest scop, se va baza pe raportul poliției, pe evaluarea daunelor și pe alte informații.

Pentru a vă susține cererea, trebuie să colectați:

  • fotografii
  • declarații ale martorilor și/sau
  • un raport întocmit de poliție.

Trebuie să semnalați accidentul firmei de asigurări, chiar dacă nu doriți să solicitați despăgubiri.

 

Accidentul s-a produs din cauza dumneavoastră

Vătămarea dumneavoastră și a altor persoane

Polița de asigurare din țara de origine va acoperi întotdeauna vătămarea corporală a altor persoane (răspundere civilă), în orice țară din UE.

În schimb, majoritatea asigurărilor nu acoperă alte tipuri de daune care pot surveni în străinătate, precum rănirea asiguratului, incendiile sau furtul.

Înainte de a pleca din țară, întrebați asiguratorul care sunt riscurile acoperite de polița pe care o dețineți.

Asigurarea de răspundere civilă acoperă toți pasagerii autovehiculului, cu excepția conducătorului auto.

În majoritatea țărilor din UE, asiguratorul poate propune, însă, o opțiune care să acopere și șoferul.

Despăgubiri - sume

Limitele de despăgubire sunt prevăzute în contractul de asigurare pe care l-ați încheiat.

Normele UE garantează un nivel minim de acoperire a răspunderii. Iată sumele minime pentru care sunteți acoperit dacă aveți un accident în altă țară din UE:

pentru vătămări corporale:

  • 1 120 000 de euro/ victimă sau
  • 5 600 000 de euro/ despăgubire (indiferent de numărul de victime)

pentru prejudicii materiale:

  • 1 120 000 de euro/ despăgubire (indiferent de numărul de victime)

Dacă polița dumneavoastră de asigurare este emisă într-o țară în care sumele acoperite sunt mai mari decât plafonul european, veți beneficia de nivelul respectiv de acoperire în toate țările din UE.

În situația în care prejudiciile provocate depășesc valoarea maximă garantată în țara în care a avut loc accidentul, iar polița dumneavoastră nu acoperă nici ea sume mai mari, veți fi nevoit să plătiți diferența.

Mai multe informații despre reglementările naționale privind accidentele și sumele acoperite:

Alegeţi ţara

Alegeţi ţara

Drepturi comune, aplicabile în toate ţările UE


* Autorităţile naţionale nu au furnizat încă aceste informaţii

Comisia Europeană nu răspunde de conținutul site-urilor externe.

Verificați dacă asiguratorul dumneavoastră vă oferă acoperire nelimitată, mai ales pentru vătămări corporale.

Legislația europeană vă garantează nivelul cel mai ridicat de acoperire (a se vedea exemplul de mai jos).

Caz real

Normele UE și nivelul de acoperire al asigurării de răspundere civilă

În țara dumneavoastră, limita de despăgubire pentru prejudicii materiale este de 1 120 000 de euro (la fel ca plafonul european). Să presupunem că ați provocat un accident într-o țară în care plafonul este de 1 200 000 de euro. Daunele materiale au fost estimate la 1 180 000 de euro, cu 60 000 de euro mai mult decât suma garantată în țara dumneavoastră.

Chiar dacă nu ați convenit asupra unui plafon mai ridicat împreună cu asiguratorul dumneavoastră, veți beneficia de nivelul maxim de acoperire, datorită legislației europene. În acest caz, suma de 1 180 000 de euro va fi acoperită, întrucât limita de despăgubire din țara în care a avut loc accidentul este mai mare.

Accidentul s-a produs din cauza altui participant la trafic 

Accidente care implică un șofer neasigurat

Anunțați poliția dacă aveți un accident în care este implicat un șofer neasigurat sau un șofer care părăsește locul accidentului.

Sfaturi utile în aceste situații puteți primi și de la compania de asigurări.

Puteți contacta și organismul național de despăgubire English din țara dumneavoastră. Acesta poate interveni în cazul în care mașina celuilalt șofer este neasigurată sau în cazul în care asiguratorul nu poate fi identificat.

Procedura de despăgubire

Dacă în urma accidentului auto ați fost rănit sau ați suferit pierderi ori daune materiale, puteți solicita despăgubiri.

Nu amânați depunerea cererii! Verificați împreună cu asiguratorul cât timp aveți la dispoziție.

Depunerea cererii de despăgubire în străinătate

Aveți posibilitatea de a solicita despăgubiri direct de la asiguratorul English persoanei care a cauzat accidentul.

Depunerea cererii de despăgubire în țara de origine

Aveți la dispoziție două variante:

1. să depuneți cererea la sediul reprezentantului în țara dumneavoastră al asiguratorului persoanei care a cauzat accidentul.

Reprezentantul care se ocupă cu soluționarea cererilor de despăgubire trebuie să verifice informațiile și să ia toate măsurile necesare pentru a negocia soluționarea cererii dumneavoastră. Pentru a afla dacă asiguratorul în cauză are reprezentanți în țara dumneavoastră, contactați birourile/centrele naționale de informare cu privire la Cartea Verde.

2. să depuneți cererea la sediul organismului național de despăgubire din țara dumneavoastră.

Dacă asiguratorul din altă țară a UE nu are reprezentant în țara dumneavoastră, puteți adresa cererea organismului național de despăgubire . (Acest organism vă va ajuta, de asemenea, în cazul în care vehiculul celuilalt șofer nu este asigurat sau în cazul în care asiguratorul nu a putut fi identificat.)

Caz real

Depuneți cererea unde vă este mai ușor

Ignacio este din Spania și a fost victima unui accident rutier pe durata unei călătorii în Germania. Întrucât nu vorbește limba germană, i-a fost greu să depună o cerere de despăgubire pe teritoriul acestei țări.

De aceea, a decis să adreseze cererea organismului spaniol de despăgubire, la întoarcerea în țară.

3 luni pentru a primi o ofertă de despăgubire sau un răspuns

Dacă răspunderea nu este contestată, iar pagubele au fost evaluate, ar trebui să primiți o ofertă motivată de despăgubire în termen de 3 luni de la data la care ați depus cererea de despăgubire.

Dacă nu este clar din vina cui s-a petrecut accidentul și la ce despăgubire aveți dreptul, trebuie să primiți un răspuns motivat, care să acopere toate aspectele menționate în cerere.

Dacă nu primiți un răspuns sau o ofertă în termen de 3 luni, aveți dreptul la dobânzi la despăgubirea oferită de asigurator sau obținută prin hotărâre judecătorească.

Consultaţii publice
    Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
    Solicitați sprijin și consiliere