Ścieżka nawigacji

Czy wiesz, jakie masz prawa w UE? Sprawdź, czy wszystko już wiesz, rozwiązując nasz quiz.

Ostatnia aktualizacja : 04/05/2015

vehicles

Ubezpieczenie samochodu za granicą

Do wypadku doszło z mojej winy

Pamiętaj! Aby wezwać służby ratunkowe w nagłych wypadkach w dowolnym miejscu w UE, dzwoń pod bezpłatny numer 112 z dowolnego telefonu stacjonarnego lub komórkowego. English

Zgłoszenie wypadku

Należy wypełnić europejskie oświadczenie sprawcy kolizji. Ten standardowy dokument, taki sam w większości krajów UE, pomaga spisać fakty i ułatwia dochodzenie roszczeń.

Obrażenia doznane przez Ciebie i inne osoby

Ubezpieczenie wykupione w Twoim kraju zawsze zapewni Ci ochronę, jeśli z Twojej winy obrażenia odniosą osoby trzecie (szkody osób trzecich) w jakimkolwiek kraju UE.

Jednakże szkody innego rodzaju, takie jak obrażenia doznane przez Ciebie (szkody własne), pożar, kradzież i tym podobne zdarzenia mające miejsce za granicą nie są objęte standardowymi polisami.

W odniesieniu do takich szkód należy przed wyjazdem z kraju zasięgnąć informacji u ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje wszystkich pasażerów podróżujących Twoim pojazdem, poza kierowcą. W większości krajów UE można uzyskać dodatkowe ubezpieczenie, obejmujące także kierowcę.

Odszkodowania - kwoty

Ubezpieczenie zapewnia Ci odszkodowanie do wysokości kwot określonych w umowie.

Prawo UE gwarantuje minimalne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli przydarzy Ci się wypadek w innym kraju UE, będziesz ubezpieczony na co najmniej następujące kwoty:

odszkodowanie z tytułu obrażeń ciała:

  • 1 000 000 EUR na każdą ofiarę wypadku lub
  • 5 000 000 EUR na każde roszczenie (niezależnie od liczby ofiar).

odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia:

  • 1 000 000 EUR na każde roszczenie (niezależnie od liczby ofiar).

Jeśli Twoja polisa ubezpieczeniowa została wydana w kraju, w którym obowiązują większe sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej niż unijne minimum, w całej UE będziesz posiadać ubezpieczenie na taką kwotę.

Jeśli rzeczywiste szkody przekroczą maksymalną kwotę w kraju, w którym doszło do wypadku, a Twoja polisa ubezpieczeniowa nie obejmuje wyższej kwoty, masz obowiązek pokrycia różnicy.

Więcej informacji na temat przepisów krajowych dotyczących wypadków i kwot:

Wybierz kraj

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Być może będziesz chciał się dowiedzieć, czy ubezpieczyciel oferuje polisę od odpowiedzialności cywilnej na nieograniczoną kwotę, zwłaszcza w przypadku obrażeń ciała.

Prawo UE gwarantuje również, że uzyskasz ubezpieczenie na najwyższą dostępną sumę - zobacz przykład poniżej.

Prawdziwa historia

Jak prawo UE zapewnia OC na maksymalną sumę

W Twoim kraju zamieszkania obowiązuje ustalony przez UE dolny próg kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wynoszący w przypadku szkód materialnych 1 000 000 EUR. Załóżmy, że spowodujesz wypadek w innym kraju, w którym ten dolny próg ubezpieczenia wynosi 1 200 000 EUR. Szkody materialne spowodowane przez Ciebie oszacowano na 1 100 000 EUR - o 100 tys. EUR więcej niż kwota obowiązująca w Twoim kraju.

Nawet jeśli Twoja umowa z ubezpieczycielem nie przewiduje wyższych sum, będziesz chroniony do wysokości 1 100 000 EUR, ponieważ prawo UE nakazuje uznać najkorzystniejszą kwotę - w tym przypadku obowiązującą w kraju, w którym doszło do wypadku.

Do wypadku doszło nie z mojej winy

Pamiętaj! Aby wezwać służby ratunkowe w nagłych wypadkach w dowolnym miejscu w UE, dzwoń pod bezpłatny numer 112 z dowolnego telefonu stacjonarnego lub komórkowego. English

Uzyskanie odszkodowania za granicą

Możesz zwrócić się z wnioskiem o odszkodowanie do towarzystwa ubezpieczeniowego français English osoby, która spowodowała wypadek.

Uzyskanie odszkodowania po powrocie do kraju

Masz dwie możliwości:

Prawdziwa historia

Sprawdź, gdzie będzie Ci najłatwiej złożyć wniosek o odszkodowanie

Ignacio jest Hiszpanem, który podczas wycieczki do Niemiec został poszkodowany w wypadku drogowym. Ponieważ nie mówi po niemiecku, miał trudności ze złożeniem w Niemczech wniosku o odszkodowanie.

Ignacio postanowił po powrocie do kraju przedstawić wniosek hiszpańskiemu organowi odszkodowawczemu - uniknął w ten sposób problemu językowego.

Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy

(w tym przypadku w 27 państwach członkowskich UE oraz w Islandii, Liechtensteinie i w Norwegii)

Retour au texte en cours.