Kruimelpad

Kent u uw rechten? Test uw kennis met onze quiz.

Bijgewerkt : 04/05/2015

vehicles

Dekking van uw autoverzekering in het buitenland

De aanrijding was mijn schuld

Vergeet niet dat u in noodgevallen in de hele EU altijd het gratis alarmnummer 112 kunt bellen, zowel van een vaste als van een mobiele telefoon. English

Een aanrijding melden

Vul een Europees aanrijdingsformulier in. Dit standaarddocument is in vrijwel alle EU-landen hetzelfde. Het helpt u de feiten vast te leggen en maakt het makkelijker het schadegeval af te handelen.

Bent u of een ander gewond geraakt?

Uw verzekering in uw thuisland zal u altijd dekken als u er verantwoordelijk voor bent dat een ander gewond is geraakt (wettelijke of burgerlijke aansprakelijkheid), ook in een ander EU-land.

Maar er zijn andere soorten schade die niet standaard door autoverzekeringen gedekt worden, zoals uw eigen verwondingen, brand, diefstal enz. in het buitenland.

Vraag uw verzekeringsmaatschappij voor vertrek waar u wel en niet voor verzekerd bent.

Uw aansprakelijkheidspolis dekt alle passagiers die meerijden in uw auto, behalve de bestuurder. In de meeste EU-landen is het mogelijk eventuele verwondingen van de bestuurder apart te verzekeren.

Schade: bedragen

Uw verzekering hanteert maximumvergoedingen (verzekerde bedragen) die in uw polis vermeld staan.

Op grond van de EU-wetgeving bent u in elk geval verzekerd tot een bepaald bedrag. Bij een aanrijding in een ander EU-land gelden de volgende minima voor verzekerde bedragen:

voor verwondingen:

  • € 1.000.000 per slachtoffer, of
  • € 5.000.000 per schadegeval (ongeacht het aantal slachtoffers)

voor materiële schade:

  • € 1.000.000 per schadegeval (ongeacht het aantal slachtoffers)

Als uw verzekeringspolis is afgesloten in een land waar een hoger verzekerd bedrag gehanteerd wordt dan de EU-minima, dan bent u in de hele EU verzekerd tot dat hogere bedrag.

Als de werkelijke schade hoger is dan het verzekerde bedrag in het land waar de aanrijding plaatsvond en er staat geen hoger bedrag in uw verzekeringspolis, dan moet u het verschil zelf betalen.

Meer over nationale regels bij aanrijdingen en verzekerde bedragen:

Kies een land

Kies een land

Gemeenschappelijke rechten in alle EU-landen


* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Het is een goed idee na te gaan of uw verzekeringsmaatschappij onbeperkte wettelijke/burgerlijke aansprakelijkheid aanbiedt, vooral voor verwondingen.

Op grond van de EU-wetgeving heeft u recht op de hoogst mogelijke aansprakelijkheidsdekking, zie het voorbeeld hieronder.

Een verhaal

U heeft recht op het hoogst mogelijke verzekerde bedrag bij aansprakelijkheid

Uw thuisland hanteert de EU-minimumbedragen, dus € 1.000.000 voor materiële schade. U heeft een ongeval veroorzaakt in een ander EU-land waar het verzekerde bedrag minimaal € 1.200.000 bedraagt. De materiële schade wordt geschat op € 1.100.000, dus € 100.000 hoger dan het geldende bedrag in uw land.

Zelfs al bent u geen hoger bedrag overeengekomen met uw verzekeringsmaatschappij, toch bent u volledig gedekt voor € 1.100.000 omdat de EU-wetgeving altijd de meeste voordelige dekking hanteert. In dit geval is dat dus het verzekerde bedrag dat geldt in het land waar de aanrijding heeft plaatsgevonden.

De aanrijding was niet mijn schuld

Vergeet niet dat u in noodgevallen in de hele EU altijd het gratis alarmnummer 112 kunt bellen, zowel van een vaste als van een mobiele telefoon. English

Een schadegeval melden terwijl u in het buitenland bent

U kunt uw schade melden bij de verzekeringsmaatschappij français English van degene die de aanrijding veroorzaakt heeft, en om vergoeding vragen.

Een schadegeval melden na thuiskomst

Dat kan op twee manieren:

  • dien uw verzoek tot schadevergoeding in bij de nationale vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij van de persoon die de aanrijding veroorzaakt heeft.

      Om na te gaan of die verzekeraar een nationale vertegenwoordiger in uw land heeft, kunt u contact opnemen met een van de bureaus van motorrijtuigverzekeraars
  • of dien uw verzoek tot schadevergoeding in bij het waarborgfonds in uw land.

Een verhaal

Ga na waar u het eenvoudigst om schadevergoeding kunt vragen

Ignacio is een Spanjaard die slachtoffer werd van een aanrijding in Duitsland. Omdat Ignacio geen Duits spreekt, was het voor hem lastig om in Duitsland om schadevergoeding te vragen.

Ignacio besloot om na terugkeer in Spanje zijn verzoek om vergoeding van de schade in te dienen bij het Spaanse waarborgfonds. Zo kon hij taalproblemen voorkomen.

Openbare raadpleging
Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
Vraag hulp of advies

In dit geval de 27 EU-landen + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Retour au texte en cours.