Kruimelpad

Bijgewerkt : 10/03/2016

vehicles

Geldigheid van uw autoverzekering in het buitenland

Als u een ongeluk krijgt in het buitenland, geldt het recht van het land waar het ongeval plaatsvindt.

De afwikkeling van schadeclaims kan dus anders gaan dan in uw eigen land.

Als u betrokken bent bij een ongeluk in het buitenland, blijf dan ter plaatse.

Praat met de andere bestuurder en bel de politie, en zo nodig de nooddiensten.

Verzamel de nodige gegevens over de andere bestuurder en de omstandigheden van het ongeluk.

Aanrijdingsrapport

U moet op de plaats van het ongeluk een aanrijdingsrapport opstellen.

Meestal krijgt u van uw verzekering een aanrijdingsformulier. Heel wat verzekeraars gebruiken het "Europees aanrijdingsformulier". Daarmee kunt u snel alle noodzakelijke informatie verzamelen om het schadegeval makkelijker af te handelen.

Als u geen aanrijdingsformulier of verzekeringsformulier heeft, noteer dan de volgende informatie:

- datum en plaats van het ongeval

- gegevens over eventueel lichamelijk letsel, materiële schade en getuigen (vraag naar hun contactgegevens)

- contactgegevens van de andere bestuurder (naam, adres, telefoonnummer enz.)

- polisnummer en contactgegevens van de verzekering van de andere bestuurder

- gegevens van het voertuig van de andere bestuurder (kenteken, land, merk en type) en van een eventuele aanhanger.

- contactgegevens van de politiedienst, voor zover er een politierapport is opgesteld

- de omstandigheden van het ongeval

Als u en de andere bestuurder het eens zijn over de omstandigheden van het ongeval, moet u beiden een gezamenlijke verklaring opstellen en ondertekenen. Daarmee kan het schadegeval gemakkelijker worden geregeld.

Let op: erken geen aansprakelijkheid en onderteken het aanrijdingsrapport pas als u het volledig begrijpt!

Als u en de andere bestuurder het niet eens worden, zullen de verzekeraars het geschil onderling regelen. Dat gebeurt dat op grond van het proces-verbaal, de schade en overige informatie.

Probeer uw claim te staven met:

  • foto's
  • getuigenverklaringen en/of
  • een politierapport

U moet het ongeval melden bij uw verzekering, ook als u geen schadeclaim indient.

 

De aanrijding was mijn schuld

Bent u of een ander gewond geraakt?

Uw verzekering vergoedt de lichamelijke schade als u er verantwoordelijk voor bent dat een ander gewond is geraakt (wettelijke of burgerlijke aansprakelijkheid), ook in een ander EU-land.

Maar andere schade, zoals eigen letsel, brandschade of diefstal in het buitenland, zijn meestal niet standaard verzekerd.

Vraag uw verzekeringsmaatschappij voor vertrek waar u wel en niet voor verzekerd bent.

Uw aansprakelijkheidspolis dekt alle inzittenden van uw auto, behalve de bestuurder.

In de meeste EU-landen kunt u een aanvullende verzekering afsluiten voor lichamelijk letsel van de bestuurder.

Schade: verzekerde bedragen

Uw verzekering hanteert maximumvergoedingen (verzekerde bedragen) die in uw polis vermeld staan.

Op grond van de EU-wetgeving bent u in elk geval verzekerd tot een bepaald bedrag. Bij een aanrijding in een ander EU-land gelden de volgende minima voor de verzekerde bedragen:

voor letselschade:

  • € 1.120.000 per slachtoffer, en
  • € 5.600.000 per schadegeval (ongeacht het aantal slachtoffers)

voor materiële schade:

  • € 1.120.000 per schadegeval (ongeacht het aantal slachtoffers)

Als uw verzekeringspolis is afgesloten in een land waar het minimum voor de verzekerde bedragen hoger is dan het EU-minimum, dan bent u in de hele EU verzekerd tot dat hogere bedrag.

Als de werkelijke schade hoger is dan het verzekerde bedrag in het land waar de aanrijding plaatsvond en uw verzekeringspolis u ook geen hogere dekking biedt, dan moet u het verschil zelf betalen.

Meer informatie over nationale regels inzake ongevallen en verzekerde bedragen:

Kies een land

Kies een land

Gemeenschappelijke rechten in alle EU-landen


* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites.

Het is een goed idee na te gaan of uw verzekeringsmaatschappij onbeperkte wettelijke/burgerlijke aansprakelijkheidaanbiedt, vooral voor letselschade.

Op grond van de EU-wetgeving heeft u, als er in verschillende landen een uiteenlopende minimumdekking geldt, altijd recht op de hoogste aansprakelijkheidsdekking, zie het voorbeeld hieronder.

Voorbeeld

De EU geeft u recht op de hoogste aansprakelijkheidsdekking

Uw thuisland hanteert de EU-minimumbedragen, dus € 1.120.000 voor materiële schade. U heeft een ongeval veroorzaakt in een ander EU-land waar het minimaal verzekerde bedrag € 1.200.000 bedraagt. De materiële schade wordt geschat op € 1.180.000, dus € 60.000 hoger dan het minimaal verzekerde bedrag in uw land.

Zelfs al bent u geen hoger bedrag overeengekomen met uw verzekeringsmaatschappij, toch bent u volledig gedekt voor € 1.180.000 omdat de EU-wetgeving u altijd de meest gunstige dekking toekent. In dit geval is dat dus het minimaal verzekerde bedrag in het land waar de aanrijding heeft plaatsgevonden.

De aanrijding was niet mijn schuld 

Ongevallen met een onverzekerde bestuurder

Breng de politie op de hoogte als u een aanrijding heeft gehad met een onverzekerde bestuurder of als de ander is doorgereden (vluchtmisdrijf).

Uw verzekeringsmaatschappij kan u ook advies geven.

U kunt ook contact opnemen met het waarborgfonds in uw land English . Dit kan uw schade soms vergoeden als het voertuig van de tegenpartij niet verzekerd is of als de verzekeraar niet kan worden achterhaald.

Schadevergoedingsprocedure

Als u door een ongeval verlies, schade of letsel heeft opgelopen, kunt u een schadeclaim indienen.

Doe dit onmiddellijk! Vraag uw verzekeringsmaatschappij binnen welke termijn u uw schade moet melden.

Een schadeclaim indienen in het buitenland

U kunt uw schade claimen bij de verzekeringsmaatschappij English van degene die de aanrijding veroorzaakt heeft.

Een schadeclaim indienen na thuiskomst

Dat kan op twee manieren:

1. Dien uw verzoek tot schadevergoeding in bij de vertegenwoordiger in uw land van de verzekeringsmaatschappij van de persoon die de aanrijding veroorzaakt heeft.

De vertegenwoordiger in uw land controleert de informatie en doet het nodige om uw claim af te wikkelen. Om na te gaan of die verzekeraar een nationale vertegenwoordiger in uw land heeft, kunt u contact opnemen met een bureau van motorrijtuigverzekeraars/informatiecentrum.

2. Dien uw verzoek tot schadevergoeding in bij het waarborgfonds in uw land.

Als de verzekeraar in het andere EU-land geen vertegenwoordiger in uw land heeft, kunt u uw schadeclaim naar het waarborgfonds in uw land sturen. Dit kan u ook helpen als het voertuig van de tegenpartij niet verzekerd is of als de verzekeraar niet kan worden achterhaald.

Voorbeeld

U mag uw schadeclaim indienen waar het voor u het eenvoudigst is

Ignacio is een Spanjaard. Hij werd slachtoffer van een aanrijding in Duitsland. Omdat Ignacio geen Duits spreekt, was het voor hem lastig om in Duitsland om schadeclaim in te dienen.

Ignacio besloot om na terugkeer in Spanje zijn claim in te dienen bij het Spaanse waarborgfonds. Zo kon hij taalproblemen voorkomen.

Vergoeding of antwoord binnen 3 maanden

Als duidelijk is wie aansprakelijk is en de hoogte van de schade al bekend is, moet u binnen drie maanden na het indienen van uw claim een onderbouwd aanbod voor schadevergoeding krijgen.

Als niet duidelijk is wie aansprakelijk is voor het ongeval of hoe groot de schade is, moet u een onderbouwd antwoord op uw verzoek krijgen.

Als u na drie maanden nog geen aanbod of antwoord ontvangen heeft, heeft u recht op rente over het schadebedrag dat de verzekeraar u biedt of de rechtbank u toekent.

Openbare raadpleging
    Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
    Vraag hulp of advies