Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 10/03/2016

vehicles

L-assigurazzjoni tal-karozza barra minn pajjiżek

Jekk ikollok aċċident barra pajjiżek, tapplika l-liġi tal-pajjiż fejn iseħħ l-aċċident.

Għalhekk il-proċess ta' klejm għal kumpens jista' jkun differenti minn dak ta' pajjiżek.

Jekk int involut f'aċċident barra pajjiżek, titlaqx mill-post.

Tkellem mas-sewwieq l-ieħor, u ċempel lill- pulizija u/jew lis-servizzi tal-emerġenza, jekk ikun hemm bżonn.

Żgura li tikseb id- dettalji neċessarji dwar il- persuna l-oħra involuta u ċ- ċirkostanzi tal-aċċident.

Rapport ta' aċċident

Għandek tikteb rapport tal-aċċident fil-post tal-aċċident.

L-assiguratur tiegħek normalment jipprovdik b' formola ta' dikjarazzjoni ta' aċċident. Xi assoċjazzjonijiet tal-assiguraturi żviluppaw formola "Ewropea ta' dikjarazzjoni ta' aċċidenti" komuni. Din tgħinek tiġbor malajr l-informazzjoni kollha meħtieġa u tagħmilha eħfef biex tissetilja kwalunkwe klejm.

Jekk m'għandekx dikjarazzjoni ta' aċċident jew formola tal-assigurazzjoni, ikteb din l-informazzjoni li ġejja:

- data u post tal-aċċident

- dettalji ta' kwalunkwe feriti, ħsara materjali u xhieda (żgura li tikseb id-dettalji ta' kuntatt tagħhom)

- id-dettalji ta' kuntatt tas-sewwieq l-ieħor (eż. isem, indirizz, numru tat-telefown)

- id-dettalji ta' kuntatt tal- kumpanija tal-assigurazzjoni tas-sewwieq l-ieħor (inkluż in-numru tal-polza)

- id-dettalji tal- vettura tas-sewwieq l-ieħor (numru ta' reġistrazzjoni, pajjiż ta' reġistrazzjoni, il-marka u t-tip – u l-istess informazzjoni għal kwalunkwe trejler)

- id-dettalji ta' kuntatt tal- awtoritajiet tal-pulizija għand min ġie rrappurtat l-aċċident

- iċ- ċirkostanzi tal-aċċident.

Jekk inti u s-sewwieq l-ieħor taqblu dwar iċ-ċirkostanzi tal-aċċident, għandek tiffirma dikjarazzjoni. Din tagħmilha eħfef biex tissetilja l-klejm.

Ftakar – tammettix ir-responsabbiltà u ffirma biss ir-rapport tal-aċċident jekk tifhmu bis-sħiħ.

Jekk ma taqblux, l-assiguratur tiegħek se jsolvi t-tilwima mal-assiguratur tas-sewwieq l-ieħor. L-assiguratur se jibbaża r-riżoluzzjoni tat-tilwima fuq ir- rapport tal-pulizija, il-valutazzjoni tal-ħsara jew informazzjoni oħra.

Bħala sostenn għall-klejm tiegħek għandek tiġbor:

  • ritratti,
  • dikjarazzjonijiet tax-xhieda, u/jew
  • rapport tal-pulizija.

Għandek tirrapport l-aċċident lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek – anke jekk ma tridx tikklejmja.

 

L-aċċident kien tort tiegħi

Tweġġa' int jew ħaddieħor

L-assigurazzjoni tiegħek minn pajjiżek tkoprik jekk int tweġġa' lil ħaddieħor (responsabbiltà għal terza parti) f'kull pajjiż tal-UE.

Madankollu, kopertura għal tipi oħra ta' ħsara bħal kwalunkwe feriti li ġġarrab int (responsabbiltà għall-ewwel parti), ħsara minħabba nirien, jew serq barra pajjiżek mhix parti standard tal-biċċa l-kbira tal-poloz tal-assigurazzjoni.

Għal dawn, jeħtieġlek tiċċekkja mal-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek qabel tħalli pajjiżek.

Il-polza ta' assigurazzjoni tar-responsabbiltà għal terza parti tkopri l-passiġġieri kollha li jivvjaġġaw fil-vettura tiegħek, apparti lix-xufier.

Fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE, tista' wkoll tirranġa kopertura addizzjonali għall-ewwel parti għax-xufier.

Ħsarat – ammonti

Int kopert għall-ammonti stabbiliti fil-kuntratt tal-assigurazzjoni tiegħek.

Il-liġi tal-UE tiggarantixxi kopertura minima ta' responsabbiltà. Jekk tkun involut f'aċċident f'pajjiż ieħor tal-UE, tkun kopert għal tal-anqas l-ammonti li ġejjin:

għall-korrimenti personali:

  • €1,120,000 għal kull vittma jew,
  • €5,600,000 għal kull klejm (ikun xi jkun in-numru ta' vittmi).

għall-ħsarat fi proprjetà:

  • €1,120,000 għal kull klejm (ikun xi jkun in-numru ta' vittmi).

Jekk il-polza tal-assigurazzjoni tiegħek tiġi minn pajjiż li japplika kopertura ogħla għar-responsabbiltà mill-minimu tal-UE, int tkun kopert sa dak l-ammont fl-UE kollha.

Jekk il- ħsara effettiva taqbeż l-ammont massimu fil-pajjiż fejn sar l-aċċident u int ma għandekx kopertura ogħla fil-polza tal-assigurazzjoni tiegħek, ikollok tħallas id-differenza.

Aktar informazzjoni dwar ir-regoli nazzjonali dwar l-aċċidenti u l-ammonti koperti:

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż

Drittijiet komuni fil-pajjiżi tal-UE


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli għall-kontenut tas-siti web esterni.

Forsi tkun trid tiċċekkja jekk il-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek toffrix kopertura illimitata għar-responsabbiltà, b'mod speċjali għall-korrimenti personali.

Il-liġi tal-UE tiggarantixxi wkoll li int tirċievi l-ogħla ammont tal-kopertura għar-responsabbiltà aċċessibbli – ara l-eżempju hawn taħt.

Storja bħala eżempju

Kif il-liġi tal-UE tagħtik kopertura massima għar-responsabbiltà

Pajjiżek japplika l-minimu stabbilit tal-kopertura għar-responsabbiltà tal-UE ta' €1,120,000 għall-ħsarat materjali. Int tikkawża aċċident f'pajjiż ieħor fejn il-kopertura minima għar-responsabbiltà hi ta' €1,200,000. Il-ħsarat materjali ġew stmati li jammontaw għal €1,180,000 - €60,000 aktar mill-ammont applikabbli f'pajjiżek.

Anki jekk ma ftehimtx dwar ammonti ogħla mal-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek, int tkun kopert għal €1,180,000 billi l-liġi tal-UE tapplika l-aktar kopertura vantaġġjuża – f'dan il-każ il-kopertura applikabbli fil-pajjiż fejn ikun seħħ l-aċċident.

L-aċċident ma kienx tort tiegħi 

Aċċidenti li jinvolvu sewwieq li mhux inxurjat

Għid lill-pulizija jekk kellek aċċident ma' xufier li mhux inxurjat jew li jaħrab mill-post tal-aċċident.

Il- kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek għandha wkoll tagħtik parir.

Tista' tikkuntattja wkoll lill- korp nazzjonali għall-kumpens English tiegħek. Dan jista' jintervjeni jekk il-persuna l-oħra tal-vettura ma tkunx inxurjata jew jekk l-assiguratur ma jkunx jista' jiġi identifikat.

Proċedura għal kumpens

Jekk ġarrabt telf, ħsara jew korriment mill-aċċident tista' tikklejmja għal kumpens.

Iddumx ma tibgħat il-klejm tiegħek! Iċċekkja mal-assiguratur tiegħek kemm għandek żmien biex tagħmel il-klejm.

Ressaq il-klejm tiegħek meta m'intix f'pajjiżek

Tista' tippreżenta l-klejm tiegħek għal kumpens lill- kumpanija tal-assigurazzjoni English tal-persuna li kkawżat l-aċċident.

Ressaq il-klejm tiegħek meta tmur lura f'pajjiżek

Għandek żewġ għażliet:

1. Tippreżenta l-klejm tiegħek lir- rappreżentant nazzjonali tal-kumpanija tal-assigurazzjoni li tkopri l-persuna li kkawżat l-aċċident.

Ir-rappreżentant tal-klejms f'pajjiżek se jiċċekkja l-informazzjoni u jieħu l-passi kollha meħtieġa biex jinnegozja r-riżoluzzjoni tal-klejm tiegħek. Biex tkun taf jekk dik il-kumpanija ta' assigurazzjoni għandhiex rappreżentant nazzjonali f'pajjiżek, ikkuntattja l-uffiċċju nazzjonali tal-kard ħadra/iċ-ċentru għall-informazzjoni.

2. Ippreżenta l-klejm tiegħek lill- korp nazzjonali għall-kumpens f'pajjiżek.

Jekk l-assiguratur mill-pajjiż l-ieħor tal-UE m'għandux rappreżentant f'pajjiżek, tista' tibgħat il-klejm tiegħek lill- korp nazzjonali għall-kumpens . (Dan jista' jgħinek ukoll jekk il-persuna l-oħra tal-vettura ma tkunx inxurjata jew jekk l-assiguratur ma jkunx jista' jiġi identifikat).

Storja bħala eżempju

Ippreżenta l-klejm tiegħek fejn ikun l-eħfef għalik

Ignacio hu minn Spanja. Huwa safa vittma ta' aċċident tat-triq matul vjaġġ fil-Ġermanja. Billi Ignacio ma jitkellimx bil-Ġermaniż, sabha diffiċli li jippreżenta l-klejm tiegħu għal kumpens fil-Ġermanja.

Ignacio ddeċieda li jippreżenta l-klejm tiegħu lill-korp nazzjonali għall-kumpens Spanjola kif jirritorna lura fi Spanja - b'hekk hu evita l-intopp tal-lingwa.

3 xhur biex tirċievi offerta ta' kumpens jew tweġiba

Jekk ir- responsabbiltà ma tiġix ikkontestata u l-ħsara tkun ġiet ivvalutata, għandek tirċievi tweġiba b'offerta ta' kumpens fi żmien 3 xhur mid-data li tippreżenta l-klejm għal kumpens tiegħek.

Jekk mhux ċar ta' min kien it-tort tal-aċċident, jew kemm għandek tirċievi kumpens, għandek tirċievi tweġiba motivata għall-punti mniżżlin fil-klejm.

Jekk ma tirċevix tweġiba jew offerta fi żmien 3 xhur, int intitolat għall-imgħax fuq l-ammont tal-kumpens offrut mill-assiguratur jew miksub mill-qorti.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
    Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
    Sib għajnuna u pariri