Mogħdija tan-navigazzjoni

Tafhom drittijietek tal-UE? Ittestja x'taf bil-kwiżż tagħna.

Aġġornat : 04/05/2015

vehicles

L-assigurazzjoni tal-karozza barra minn pajjiżek

L-aċċident kien tort tiegħi

Ftakar, għal emerġenza tkun fejn tkun fl-UE, ċempel il-112 bla ħlas minn kwalunkwe telefown fiss jew mowbajl biex taqbad mas-servizzi tal-emerġenza. English

Id-dikjarazzjoni ta' aċċident

Imla d-dikjarazzjoni Ewropea ta' aċċident. Dan id- dokument standard, li hu l-istess fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE, jgħinek tirrikordja l-fatti u jagħmilhielek eħfef biex tissetilja kull talba.

Tweġġa' int jew ħaddieħor

L-assigurazzjoni tiegħek minn pajjiżek dejjem tkoprik jekk int tweġġa' lil ħaddieħor (ħsara lill-terza parti) f'kull pajjiż tal-UE.

Madankollu, il-kopertura għal tipi oħra ta' ħsarat bħal ħsarat li tbatihom int (assigurazzjoni lill-ewwel parti), ħruq, serq u l-bqija li jiġrulek meta barra pajjiżek mhix parti standard tal-poloz tal-assigurazzjoni.

Għal dawn, jeħtieġlek tiċċekkja mal-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek qabel tħalli pajjiżek.

Il-polza ta' assigurazzjoni għar-responsabbiltà tkopri l-passiġġieri kollha li jivvjaġġaw fil-vettura tiegħek, apparti lix-xufier. Fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE, tista' wkoll tirranġa kopertura addizzjonali għall-"ewwel parti" għax-xufier.

Ħsarat - ammonti

Int kopert għall-ammonti stabbiliti fil-kuntratt tal-assigurazzjoni tiegħek.

Il-liġi tal-UE tiggarantixxi kopertura minima ta' responsabbiltà. Jekk tkun involut f'aċċident f'pajjiż ieħor tal-UE, tkun kopert għal tal-anqas l-ammonti li ġejjin:

għall-korrimenti personali:

  • €1,000,000 kull vittma jew,
  • €5,000,000 għal kull talba (ikun xi jkun l-għadd ta' vittmi).

għall-ħsarat fi proprjetà:

  • €1,000,000 għal kull talba (ikun xi jkun l-għadd ta' vittmi).

Jekk il-polza tal-assigurazzjoni tiegħek tiġi minn pajjiż li japplika kopertura ogħla għar-responsabbiltà mill-minimu tal-UE, int tkun kopert sa dak l-ammont fl-UE kollha.

Jekk il- ħsara effettiva taqbeż l-ammont minimu fil-pajjiż fejn sar l-aċċident u int ma għandekx kopertura ogħla fil-polza tal-assigurazzjoni tiegħek, ikollok tħallas id-differenza.

Akkwista aktar informazzjoni dwar ir-regolamenti nazzjonali li jikkonċernaw l-aċċidenti u l-ammonti:

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż

Drittijiet komuni fil-pajjiżi tal-UE


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Forsi tkun trid tiċċekkja jekk il-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek toffrix kopertura illimitata għar-responsabbiltà, b'mod speċjali għall-korrimenti personali.

Il-liġi tal-UE tiggarantixxi wkoll li int tirċievi l-ogħla ammont tal-kopertura għar-responsabbiltà aċċessibbli - ara l-eżempju hawn taħt.

Storja bħala eżempju

Kif il-liġi tal-UE tagħtik kopertura massima għar-responsabbiltà

Pajjiżek japplika l-minimu stabbilit tal-kopertura għar-responsabbiltà tal-UE ta' €1,000,000 għall-ħsarat materjali. Int tikkawża aċċident f'pajjiż ieħor fejn il-kopertura minima għar-responsabbiltà hu ta' €1,200,000. Il-ħsarat materjali ġew stmati li jammontaw għal €1,100,000 - €100,000 aktar mill-ammont applikabbli f'pajjiżek.

Anki jekk ma ftehimtx dwar ammonti ogħla mal-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek, int tkun kopert għal €1,100,000 billi l- liġi tal-UE tapplika l-aktar kopertura vantaġġjuża - f'dan il-każ il-kopertura applikabbli fil-pajjiż fejn ikun seħħ l-aċċident.

L-aċċident ma kienx tort tiegħi

Ftakar, għal emerġenza tkun fejn tkun fl-UE, ċempel il-112 bla ħlas minn kwalunkwe telefown fiss jew mowbajl biex taqbad mas-servizzi tal-emerġenza. English

Tressaq it-talba tiegħek meta m'intix f'pajjiżek

Tista' tippreżenta t-talba tiegħek għall-kumpens lill- kumpanija tal-assigurazzjoni français English tal-persuna li kkawżat l-aċċident.

Tressaq it-talba tiegħek meta tmur lura f'pajjiżek

Għandek 2 għażliet:

  • tippreżenta t-talba tiegħek lir- rappreżentant nazzjonali tal-kumpanija tal-assigurazzjoni li tkopri l-persuna li kkawżat l-aċċident.

      Biex tkun taf jekk dik il-kumpanija ta' assigurazzjoni għandhiex rappreżentant nazzjonali f'pajjiżek,  ikkuntattja l- uffiċċji nazzjonali tal-kards ħodor.
  • ippreżenta t-talba tiegħek lill- entità nazzjonali tal-kumpens f'pajjiżek.

Storja bħala eżempju

Iċċekkja fejn ikun l-eħfef għalik li tippreżenta t-talba tiegħek

Ignacio hu Spanjol li safa vittma ta' aċċident stradali matul vjaġġ fil-Ġermanja. Billi Ignacio ma jitkellimx bil-Ġermaniż, sabha diffiċli li jippreżenta t-talba tiegħu għall-kumpens fil-Ġermanja.

Ignacio ddeċieda li jippreżenta t-talba tiegħu lill-entità nazzjonali tal-kumpens Spanjola kif jirritorna lura fi Spanja - b'hekk hu evita l-intopp tal-lingwa.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
Sib għajnuna u pariri

F'dan il-każ, 27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.