Navigācijas ceļš

Zināt, kādas tiesības jums ir ES? Mūsu testā varat pārbaudīt, ko zināt

Atjaunināts : 04/05/2015

vehicles

Automašīnas apdrošināšanas segums ārzemēs

Kāda ir jūsu situācija?
Es esmu vainīgs

Atgādinām, ka ārkārtas gadījumā ikvienā ES valstī no jebkura fiksētā vai mobilā tālruņa var bez maksas zvanīt 112, lai izsauktu neatliekamās palīdzības dienestus. English

Negadījuma fiksēšana

Aizpildiet Eiropas ceļu satiksmes negadījuma paziņojumu. Šis standartdokuments, kura struktūra ir vienāda gandrīz visās ES valstīs, palīdz jums fiksēt faktus un atvieglo zaudējumu regulēšanu.

Jums un citiem radušās traumas

Jūsu valstī noslēgtā apdrošināšana vienmēr sedz zaudējumus, ja kāds cits jūsu dēļ ir guvis traumas (trešajām personām nodarītos zaudējumus) jebkurā ES valstī.

Tomēr apdrošināšanas līgumos bieži nav paredzēts segumsjūsu paša gūtajām traumām, kā arī ugunsgrēka, zādzību utt. izraisītajiem zaudējumiem ārzemēs.

Par šiem riskiem jums vajadzētu pirms aizbraukšanas apspriesties ar savu apdrošinātāju.

Jūsu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā ir paredzēts segums visiem pasažieriem, kas brauc jūsu automašīnā, – izņemot tās vadītāju. Lielākajā daļā ES valstu jūs varat pieprasīt arī papildu segumu un apdrošināt transportlīdzekļa vadītāju.

Zaudējumu atlīdzības limiti

Jūsu maksimālais segums ir norādīts apdrošināšanas līgumā.

ES tiesības garantē minimālo civiltiesiskās atbildības segumu. Ja izraisāt satiksmes negadījumu citā ES valstī, jums ir nodrošināts segums vismaz līdz šādām robežām.

Personu veselībai nodarītiem zaudējumiem:

  • 1 000 000 eiro par katru cietušo vai
  • 5 000 000 eiro par katru pieteikumu (neatkarīgi no cietušo skaita).

Mantiskiem zaudējumiem:

  • 1 000 000 eiro par katru pieteikumu (neatkarīgi no cietušo skaita).

Ja jūsu apdrošināšanas polise ir iegādāta valstī, kur civiltiesiskās apdrošināšanas seguma robežas ir augstākas  nekā ES minimālās summas, jūsu apdrošināšanas segums visā ES atbildīs šīm augstākajām robežām.

Ja faktiskie zaudējumi pārsniedz maksimālo zaudējumu atlīdzības summu, kas paredzēta negadījuma vietas valstī, un jūsu apdrošināšana neietver papildu segumu, jums būs jāmaksā starpība.

Noskaidrojiet, kādi noteikumi katrā valstī attiecas uz zaudējumu atlīdzības summām negadījumos:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti

Tiesības, kas vienādas visās ES valstīs


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Nenāktu par ļaunu pārliecināties, vai jūsu apdrošinātājs piedāvā neierobežotu civiltiesiskās atbildības segumu, īpaši attiecībā uz personu veselībai nodarītiem zaudējumiem.

ES tiesības garantē arī to, lai jums pienāktos visaugstākais pieejamais civiltiesiskās atbildības segums. Izlasiet piemēru!

Piemērs no dzīves

Kā ES tiesības nodrošina maksimālu civiltiesiskās atbildības segumu

Jūsu mītnes valstī attiecībā uz mantiskajiem zaudējumiem ir spēkā ES noteiktais civiltiesiskās atbildības minimums – 1 000 000 eiro. Jūs izraisāt negadījumu citā valstī, kur minimālais civiltiesiskās atbildības segums ir 1 200 000 eiro. Jūsu izraisītie zaudējumi ir 1 100 000 eiro – par 100 000 eiro vairāk nekā jūsu valstī piemērotais minimums.

Pat tad, ja ar apdrošinātāju neesat vienojies par augstāku segumu, tas izmaksās atlīdzību par pilnu summu (1 100 000 eiro), jo ES tiesībās paredzēts, ka jāpiemēro visizdevīgākais segums  – šajā gadījumā negadījuma vietas valstī spēkā esošais minimālais segums.

Es neesmu vainīgs

Atgādinām, ka ārkārtas gadījumā ikvienā ES valstī no jebkura fiksētā vai mobilā tālruņa var bez maksas zvanīt 112, lai izsauktu neatliekamās palīdzības dienestus. English

Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana ārzemēs

Jūs varat iesniegt zaudējumu atlīdzības pieprasījumu negadījuma izraisītāja apdrošinātājam français English .

Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana pēc atgriešanās mājās

Jums ir divas iespējas:

Piemērs no dzīves

Padomājiet, kur jums būs vieglāk iesniegt zaudējumu atlīdzības pieprasījumu

Spānis Ignasio, atrazdamies Vācijā, cieta ceļu satiksmes negadījumā. Tā kā Ignasio nerunā vāciski, viņam būtu bijis grūti iesniegt zaudējumu atlīdzības pieprasījumu Vācijā.

Ignasio nolēma uzreiz pēc atgriešanās Spānijā iesniegt prasību Spānijas kompensāciju centrā, šādi izvairoties no valodu problēmas.

Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstīs + Īslandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā

Retour au texte en cours.