Naršymo kelias

Atnaujinta 2016-03-10

vehicles

Transporto priemonės draudimas užsienyje

Jeigu užsienyje patektumėte į avariją, būtų taikomi valstybės, kurioje ji įvyko, įstatymai.

Todėl draudimo kompensacijos prašymo procedūra gali būti kitokia nei jūsų šalyje.

Jeigu patekote į avariją užsienyje, nepasišalinkite iš jos vietos.

Pasikalbėkite su kitu vairuotoju ir, jei reikia, kvieskite policiją ir pagalbos tarnybas.

Būtinai išsiaiškinkite reikiamus kito asmens duomenis ir avarijos aplinkybes.

Eismo įvykio aprašymas

Eismo įvykio aprašymo formą reikėtų užpildyti avarijos vietoje.

Tokią formą jums paprastai duoda draudimo bendrovė. Kai kurios draudikų asociacijos parengė bendrą Europos eismo įvykio aprašymo formą. Ji jums padės greitai surinkti visą reikiamą informaciją, ją naudojant bus lengviau tvarkyti draudimo išmokos prašymus.

Jeigu pranešimo apie eismo įvykį formos arba draudimo išmokos prašymo formos neturite, užsirašykite tokią informaciją:

- avarijos datą ir vietą;

- duomenis apie bet kokius sužeidimus, materialinę žalą ir liudininkus (būtinai sužinokite jų kontaktinius duomenis);

- kito vairuotojo kontaktinius duomenis (pvz., vardą, pavardę, adresą, telefono numerį);

- kito vairuotojo draudimo bendrovės kontaktinius duomenis (taip pat draudimo liudijimo numerį);

- kito vairuotojo transporto priemonės duomenis (registracijos numerį, registracijos šalį, markę ir modelį, tokią pačią priekabos, jei ji yra, informaciją);

- policijos įstaigos, kuriai pranešta apie avariją, kontaktinius duomenis;

- avarijos aplinkybes.

Jeigu jūs ir kitas vairuotojas sutinkate dėl avarijos aplinkybių, formą turėtumėte pasirašyti. Taip bus lengviau susitarti dėl žalos sureguliavimo.

Atminkite – neprisiimkite atsakomybės ir pranešimo apie eismo įvykį formą pasirašykite tik tuo atveju, jei ją visiškai suprantate.

Jeigu su kitu vairuotoju susitarti nepavyksta, jūsų ir jo draudimo bendrovės ginčą išspręs tarpusavyje. Draudimo bendrovė reguliuodama žalą remsis policijos pažyma, žalos įvertinimu ar kita informacija.

Savo prašymui pagrįsti turėtumėte pateikti:

  • nuotraukų,
  • liudytojų parodymus,
  • policijos pažymą.

Apie eismo įvykį būtina pranešti savo draudimo bendrovei, net jei ir neketinate prašyti atlyginti žalos.

 

Avarijos kaltininkas - jūs

Jūsų ir kitų asmenų patirti sužalojimai

Jeigu kurioje nors iš ES šalių sužalosite kitą asmenį, galėsite pasinaudoti savo šalyje įsigytu draudimu (civilinės atsakomybės draudimu).

Tačiau draudimas nuo kitų rūšių žalos, pvz., jūsų pačių patirtų sužalojimų (žalos atlyginimas kaltininkui), gaisro ar vagystės užsienyje į daugumos standartinių draudimo sutarčių sąlygas neįtrauktas.

Dėl šių nuostolių atlyginimo sąlygų reikia pasitarti su savo draudimo bendrove prieš kelionę.

Pagal jūsų civilinės atsakomybės draudimo liudijimą apdrausti visi jūsų transporto priemonės keleiviai, išskyrus vairuotoją.

Daugumoje ES šalių taip pat galima įsigyti papildomą „pirmosios šalies", t. y. vairuotojo draudimą.

Žalos atlyginimo sumos

Esate apdraustas jūsų draudimo sutartyje nurodyta draudimo suma.

Pagal ES teisės aktus garantuojama minimali civilinės atsakomybės draudimo suma. Jeigu kitoje ES šalyje patekote į avariją, esate apdraustas bent šiomis sumomis:

už asmens sužalojimą:

  • 1 120 000 EUR kiekvienam nukentėjusiajam arba
  • 5 600 000 EUR už kiekvieną įvykį (kad ir kiek būtų nukentėjusiųjų);

už žalą turtui:

  • 1 120 000 EUR už kiekvieną įvykį (kad ir kiek būtų nukentėjusiųjų).

Jeigu jūsų draudimo liudijimas išduotas šalyje, kurioje taikomos didesnės civilinės atsakomybės draudimo sumos nei ES nustatytos minimalios, jūs būsite apdrausti didesniąja suma visoje ES.

Jeigu faktinė žala didesnė už didžiausią draudimo sumą toje šalyje, kurioje įvyko avarija, o jūsų draudimo sutartyje didesnė draudimo suma nenumatyta, turėsite padengti skirtumą.

Daugiau informacijos apie nacionalines taisykles, susijusias su eismo įvykiais ir draudimo sumomis

Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį

Visose ES šalyse bendros teisės


* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Europos Komisija nėra atsakinga už išorės svetainių turinį.

Verta pasiteirauti, ar jūsų draudimo įstaiga siūlo neribotą civilinės atsakomybės draudimą, ypač asmens sužalojimo atveju.

ES teisės aktais taip pat užtikrinama, kad būtumėte apdraustas didžiausia galima civilinės atsakomybės suma, (žr. toliau pateiktą pavyzdį).

Atsitikimas

Kaip ES teisės aktais užtikrinama, kad jūsų civilinės atsakomybės suma būtų didžiausia

Jūsų gyvenamojoje šalyje taikoma ES nustatyta minimali civilinės atsakomybės draudimo suma – 1 120 000 EUR už žalą turtui. Sukėlėte avariją kitoje šalyje, kurioje minimali civilinės atsakomybės draudimo suma 1 200 000 EUR. Įvertinta, kad materialinė žala sudaro 1 180 000 EUR – tai 60 000 EUR daugiau nei jūsų šalyje taikoma draudimo suma.

Net jei su savo draudiku nesusitarėte dėl didesnės draudimo sumos, draudimas atlygins 1 180 000 EUR, nes pagal ES teisę taikoma palankiausia draudimo suma – šiuo atveju draudimo suma, galiojanti šalyje, kurioje įvyko avarija.

Avarijos kaltininkas ne jūs 

Jeigu kitas avarijos dalyvis vairuotojas neapdraustas

Praneškite policijai, kad patekote į avariją, kurios kitas dalyvis vairuotojas yra neapdraustas arba pabėgo iš įvykio vietos.

Patarti jums taip pat galės jūsų draudimo bendrovė.

Taip pat galite kreiptis į savo šalies nacionalinę kompensavimo įstaigą English . Ji gali įsikišti, jeigu kito asmens transporto priemonė neapdrausta arba negalima nustatyti draudiko.

Žalos atlyginimo procedūra

Jeigu dėl avarijos patyrėte kokią nors žalą, nuostolius ar sužalojimus, galite reikalauti kompensacijos.

Nedelskite pateikti kompensacijos prašymą! Pasiteiraukite savo draudimo bendrovės, per kiek laiko reikia pateikti žalos atlyginimo prašymą.

Draudimo išmokos prašymas užsienyje

Prašymą atlyginti žalą galite pateikti eismo įvykį sukėlusio asmens draudimo bendrovei English .

Draudimo išmokos prašymas grįžus į savo šalį

Prašyti išmokos galima 2 būdais:

1. Pateikti draudimo išmokos prašymą eismo įvykį sukėlusį asmenį apdraudusios draudimo bendrovės atstovybei jūsų šalyje.

Atstovybė patikrins informaciją ir imsis visų reikiamų priemonių susitarti dėl žalos jums atlyginimo. Jei norite sužinoti, ar jūsų šalyje yra tos draudimo bendrovės atstovybė, kreipkitės į nacionalinę žaliosios kortelės įstaigą arba informacinį centrą.

2. Pateikti draudimo išmokos prašymą savo šalies nacionalinei kompensavimo įstaigai.

Jeigu kitos ES šalies draudimo bendrovės atstovybės jūsų šalyje nėra, kompensacijos prašymą galite nusiųsti savo šalies nacionalinei kompensavimo įstaigai . (Ši įstaiga jums taip pat padės, jeigu kito asmens transporto priemonė neapdrausta arba negalima nustatyti draudiko.)

Atsitikimas

Pateikite žalos atlyginimo prašymą ten, kur tai padaryti lengviausia

Ispanas Ignacijus keliaudamas Vokietijoje nukentėjo autoavarijoje. Kadangi Ignacijus nemoka vokiškai, jam buvo sunku pateikti žalos atlyginimo prašymą Vokietijoje.

Jis nusprendė šį prašymą pateikti Ispanijos nacionalinei kompensavimo įstaigai, kai grįš namo, kad išvengtų kalbinių problemų.

3 mėnesiai kompensacijos pasiūlymui arba atsakymui gauti

Jeigu atsakomybė neginčijama ir žala įvertinta, pagrįstą kompensacijos pasiūlymą gauti turėtumėte per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo.

Jeigu avarijos kaltininkas neaiškus arba neaišku, kokio dydžio kompensaciją jums reikėtų išmokėti, turėtumėte gauti pagrįstą atsakymą į prašyme išdėstytus argumentus.

Jeigu per 3 mėnesius negaunate atsakymo arba pasiūlymo, turite teisę į delspinigius nuo draudimo bendrovės pasiūlytos arba teismo priteistos kompensacijos sumos.

Viešosios konsultacijos
    Pagalbos tarnybos
    Pagalba ir patarimai