Navigációs útvonal

Frissítve : 10/03/2016

vehicles

Gépjármű-biztosítási fedezet külföldön

Ön melyik csoportba tartozik?

Ha Önt külföldön baleset éri, akkor annak az országnak a joga alkalmazandó, ahol a baleset történt.

Előfordulhat, hogy a kártérítési igényt más módon kell bejelentenie, mint hazájában.

Ha balesetet szenved külföldön, nagyon fontos, hogy ne hagyja el a helyszínt.

Beszélje meg a történteket a másik vezetővel és ha szükség van rá, hívja ki a rendőrséget és/vagy a mentőket.

Ügyeljen rá, hogy az érintett féllel és a baleset körülményeivel kapcsolatos összes fontos információt megkapja.

Baleseti bejelentő

A baleset helyszínén a baleset adatait írásban rögzíteni kell.

Ehhez felhasználhatja a biztosítótól kapott baleseti bejelentőt. (Egyes biztosítószövetségek egységes európai balesetbejelentő lapot bocsátanak rendelkezésre.) A bejelentőlap az összes szükséges információra kitér és megkönnyíti a kárigénylést.

Ha nincs Önnél baleseti bejelentő vagy más formanyomtatvány, akkor is jegyezze föl a következő adatokat:

- a baleset időpontja és helyszíne

- a személyi sérülés, az anyagi kár és a tanúk pontos adatai (jegyezze fel a tanúk kapcsolattartási adatait is)

- a másik járművezető kapcsolattartási adatai (név, cím, telefonszám stb.)

- a másik járművezető biztosítójának kapcsolattartási adatai (és kötvényszáma)

- a másik jármű (és az esetleges pótkocsi) adatai (rendszám, felségjelzés, márka és típus)

- a rendőrség kapcsolattartási adatai (ahol a baleset be lett jelentve)

- a baleset körülményei

A mennyiben nincs nézeteltérés a baleset körülményeit illetően, a nyilatkozatot mindkét félnek alá kell írnia – ez a későbbiekben meg fogja könnyíteni a kárrendezést.

Csak akkor ismerje el a felelősséget, ha valóban Ön a baleset okozója, és a nyilatkozatot kizárólag abban az esetben írja alá, ha teljes mértékben megértette a benne foglaltakat.

Ha nem ért egyet a másik féllel, a vitát az Ön biztosítója fogja rendezni a másik fél biztosítójával, és ehhez a rendőrségi jegyzőkönyvet, a kárbecslést vagy az egyéb, rendelkezésre álló információkat fogja felhasználni.

A kárigényléshez csatolhatók:

  • fényképek
  • tanúvallomások és/vagy
  • rendőrségi jegyzőkönyv

A balesetet Ön köteles biztosítójánál bejelenteni – még ha nem is tart igényt kártérítésre.

 

Én okoztam a balesetet

Az Önt és másokat ért sérülések

Az Ön hazájában kötött biztosítás minden esetben kiterjed arra, ha Ön sérülést okoz valakinek valamelyik európai uniós országban (ez az ún. harmadik fél kártalanítása).

A más típusú károkra, úgymint a külföldön elszenvedett személyi sérülésre (az ún. biztosított kártalanítása), illetve a tűzkárra, lopáskárra stb. a biztosítások többsége nem terjed ki.

Ezekkel kapcsolatban tájékozódjon a biztosítójánál, mielőtt elutazik.

Az Ön kötelező felelősségbiztosítása az Ön járművében utazó valamennyi utasra kiterjed, kivéve a jármű vezetőjét.

A legtöbb uniós országban kiegészítő biztosítás köthető a jármű vezetőjére.

A kártérítés mértéke

A kártérítést az Ön által kötött biztosítási szerződésben meghatározott összegig állja az Ön biztosítója.

Az uniós jog garantálja a felelősségbiztosítás minimális összegét. Ha Ön balesetet szenved vagy balesetet okoz egy másik európai uniós országban, akkor az Ön biztosítása legalább az alábbi összegeket fedezi:

személyi sérülés esetén:

  • sérültenként 1 120 000 EUR vagy
  • kártérítési igényenként (a sérültek számától függetlenül) 5 600 000 EUR

vagyoni károk esetében:

  • kártérítési igényenként (a sérültek számától függetlenül) 1 120 000 EUR

Ha Ön a biztosítási kötvényét olyan országban kötötte, amely magasabb fedezetet ír elő a felelősségbiztosításra, mint az európai uniós minimumösszeg, úgy Önt az Európai Unió minden országában a magasabb összegű fedezet illeti meg.

Ha a kár tényleges összege meghaladja az abban az országban meghatározott maximum összeget, ahol a baleset történt, és az Ön biztosítási fedezete nem éri el ezt az összeget, akkor a különbözetet Önnek kell állnia.

További információk a balesetekre és a kártérítések összegére vonatkozó nemzeti jogszabályokról:

Ország kiválasztása

Ország kiválasztása

Az Önt az EU egész területén megillető jogok


* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a külső webhelyek tartalmáért.

Járjon utána, hogy az Ön biztosítója ajánl-e korlátlan összegű kötelező felelősségbiztosítást, különösen személyi sérülések esetén.

Az uniós jogszabályok is garantálják, hogy Ön a lehető legmagasabb összegű felelősségbiztosítási fedezetet kapja – lásd az alábbi példát.

Konkrét eset

Hogyan garantálja az Európai Unió, hogy Ön a legmagasabb felelősségbiztosítási fedezetben részesüljön?

Az Ön hazájában az anyagi károkra vonatkozó felelősségbiztosítás minimumfedezete az uniós előírásoknak megfelelően 1 120 000 EUR. Ön balesetet okoz egy másik országban, ahol a felelősségbiztosítás minimum fedezete 1 200 000 EUR. Az anyagi károk becsült értéke 1 180 000 EUR, vagyis 60 000 euróval több, mint az Ön országában alkalmazandó összeg.

Ön akkor is 1 180 000 EUR értékű fedezettel rendelkezik, ha nem állapodott meg biztosítójával ilyen összegről, hiszen az uniós jog alapján Önt a kedvezőbb fedezet illeti meg, vagyis jelen esetben az a fedezet, amely abban az országban alkalmazandó, ahol a baleset történt.

Nem én okoztam a balesetet 

Ha a másik félnek nincs biztosítása

Ha a másik félnek nincs biztosítása vagy elhajt a helyszínről, jelentse a rendőrségnek.

Az Ön biztosítója szintén értékes tanáccsal szolgálhat Önnek.

Kapcsolatba léphet emellett a hazájában működő nemzeti kárrendező irodával English , amely abban az esetben is segíthet Önnek, ha a másik jármű vezetőjének nincs biztosítása vagy ha kiléte ismeretlen.

Kárrendezés

Ha a balesetből kifolyólag Önt személyi sérülés érte, illetve anyagi kár vagy veszteség keletkezett, jogában áll kártérítést igényelni.

Ne halogassa a kár bejelentését! Ellenőrizze a biztosítójánál, hogy hány napon belül kell jelentenie kárigényét.

Kárigény benyújtása külföldön

Kártérítésre vonatkozó igényét Ön benyújthatja a balesetet okozó személy biztosítójának English .

Kárigény benyújtása hazatéréskor

Két lehetősége van:

1. Kárigényét benyújthatja a balesetet okozó személy biztosítóját az Ön országában képviselő irodának.

A képviselet ellenőrzi a megadott információkat, majd megteszi a szükséges lépéseket a kárrendezés irányába. Keresse fel a Nemzeti Zöldkártya Irodát/tájékoztató központot, ahol megtudhatja, hogy az adott biztosítónak van-e képviselete az Ön országában.

2. Kárigényét benyújthatja az Ön országában működő nemzeti kárrendező irodához.

Ha a másik uniós tagállam biztosítójának nincs az Ön országában képviselője, kárigényét elküldheti a nemzeti kárrendező irodához . (Ez a szerv segítséget tud nyújtani Önnek akkor is, ha a másik jármű vezetőjének nincs biztosítása vagy ha kiléte ismeretlen.)

Konkrét eset

Kárigényét abban az országban nyújtsa be, ahol az Önnek a legegyszerűbb

Ignacio spanyol állampolgár. Németországi útja során autóbaleset éri. Tekintve, hogy Ignacio nem beszél németül, nehézséget okozna számára, hogy kárigényét Németországban nyújtsa be.

Ezért aztán Ignacio úgy döntött, hogy kárigényét a spanyol kárrendező irodához nyújtja be, amint visszatér Spanyolországba, így elkerüli a nyelvi nehézségeket.

Kártérítési ajánlat vagy válasz – 3 hónapon belül

Ha a felelős kiléte nem vitatott és a kár fel lett mérve, Önnek a kárigény benyújtásától számítva 3 hónapon belül indokolással ellátott kártérítési ajánlatot kell kapnia.

Ha nem egyértelmű, hogy ki a vétkes, vagy hogy milyen mértékű kártérítés ítélhető meg, Önnek indoklással ellátott választ kell kapnia a kárigényben hivatkozott körülményekre.

Ha az említett határidőn belül sem ajánlat, sem pedig válasz nem érkezik, Önnek meg kell kapnia a felajánlott vagy a bíróság által megítélt kártérítési összeg után járó kamatot.

Nyilvános konzultációk
    Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
    Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz