Navigációs útvonal

Ismeri az uniós jogait? Mérje fel tudását a kvízjátékunkkal!

Frissítve : 04/05/2015

vehicles

Gépjármű-biztosítási fedezet külföldön

Ön melyik csoportba tartozik?
Én okoztam a balesetet

Ne feledje, a 112-es hívószámon az EU bármelyik országában segítséget kérhet a segélyszolgálatoktól. A hívás vezetékes telefonról és mobiltelefonról egyaránt ingyenes. English

Baleset bejelentése

Töltse ki az európai baleseti bejelentő lapot. Ez egy egységes formanyomtatvány, amely a legtöbb  európai uniós országban egyforma. Segítségével rögzítheti a történteket, és ez alapján könnyebb kártérítési igényt benyújtani.

Az Önt és másokat ért sérülések

Az Ön hazájában kötött biztosítás minden esetben kiterjed arra, ha Ön sérülést okoz valakinek valamelyik európai uniós országban (harmadik fél kártalanítása).

A más típusú károkra, úgy mint a külföldön elszenvedett személyi sérülésre (a biztosított kártalanítása), illetve a tűzkárra, lopáskárra stb.  a biztosítások többsége nem terjed ki.

Ezekkel kapcsolatban tájékozódjon a biztosítójánál, mielőtt elutazik.

Az Ön kötelező felelősségbiztosítása az Ön járművében utazó valamennyi utasra kiterjed, kivéve a jármű vezetőjét. A legtöbb uniós országban kiegészítő biztosítás köthető a jármű vezetőjére.

A kártérítés mértéke

A kártérítést az Ön által kötött biztosítási szerződésben meghatározott összegig állja az Ön biztosítója.

Az uniós jog garantálja a felelősségbiztosítás minimális összegét. Ha Ön balesetet szenved vagy balesetet okoz egy másik európai uniós országban, akkor az Ön biztosítása legalább az alábbi összegeket fedezi:

személyi sérülés esetén:

  • sérültenként 1 000 000 EUR vagy
  • kártérítési igényenként (a sérültek számától függetlenül) 5 000 000 EUR.

a tulajdont ért károk esetében:

  • kártérítési igényenként (a sérültek számától függetlenül) 1 000 000 EUR.

Ha Ön a biztosítási kötvényét olyan országban kötötte, amely magasabb fedezetet ír elő a felelősségbiztosításra, mint az európai uniós minimumösszeg, úgy Önt az Európai Unió minden országában a magasabb összegű fedezet illeti meg.

Ha a kár tényleges összege meghaladja az abban az országban meghatározott maximum összeget, ahol a baleset történt, és az Ön biztosítási fedezete nem éri el ezt az összeget, akkor a különbözetet Önnek kell állnia.

További információk a balesetekre és a kártérítések összegére vonatkozó nemzeti jogszabályokról:

Ország kiválasztása

Ország kiválasztása

Az Önt az EU egész területén megillető jogok


* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

Járjon utána, hogy az Ön biztosítója ajánl-e korlátlan összegű kötelező felelősségbiztosítást, különösen személyi sérülések esetén.

Az uniós jogszabályok is garantálják, hogy Ön a lehető legmagasabb összegű felelősségbiztosítási fedezetet kapja - lásd az alábbi példát.

Konkrét eset

Hogyan garantálja az Európai Unió, hogy Ön a legmagasabb felelősségbiztosítási fedezetet kapja?

Az Ön hazájában a az anyagi károkra vonatkozó felelősségbiztosítás minimumfedezete az uniós előírásoknak megfelelően 1 000 000 EUR. Ön balesetet okoz egy másik országban, ahol a felelősségbiztosítás minimum fedezete 1 200 000 EUR.  Az anyagi károk becsült értéke 1 100 000 EUR, vagyis 100 000 euróval több, mint az Ön országában alkalmazandó összeg.

Ön akkor is 1 100 000 EUR értékű fedezettel rendelkezik, ha nem állapodott meg biztosítójával ilyen összegről, hiszen az uniós jog alapján Önt a kedvezőbb fedezet illeti meg, vagyis jelen esetben az a fedezet, amely abban az országban alkalmazandó, ahol a baleset történt.

Nem én okoztam a balesetet

Ne feledje, a 112-es hívószámon az EU bármelyik országában segítséget kérhet a segélyszolgálatoktól. A hívás vezetékes telefonról és mobiltelefonról egyaránt ingyenes. English

Kárigény benyújtása külföldön

Kártérítésre vonatkozó igényét Ön benyújthatja a balesetet okozó személy biztosítójának français English .

Kárigény benyújtása hazatéréskor

Két lehetősége van:

Konkrét eset

Nézzen utána, hol egyszerűbb az Ön esetében a kárigényt benyújtani

Ignacio spanyol állampolgár. Németországi útja során autóbaleset éri. Tekintve, hogy Ignacio nem beszél németül, nehézséget okozna számára, hogy kárigényét Németországban nyújtsa be.

Ezért aztán Ignacio úgy döntött, hogy kárigényét a spanyol kárrendező irodához nyújtja be, amint visszatér Spanyolországba, így elkerüli a nyelvi nehézségeket.

Nyilvános konzultációk
Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia

Retour au texte en cours.