Navigacijski put

Ažurirano : 10/03/2016

vehicles

Pokrivenost automobilskim osiguranjem u inozemstvu

Ako skrivite nesreću u inozemstvu, primjenjuju se zakoni države u kojoj se nesreća dogodila.

Stoga se postupak potraživanja odštete može razlikovati od postupka u vašoj matičnoj državi.

Ako ste sudionik nesreće u inozemstvu, ne napuštajte mjesto nesreće.

Komunicirajte s drugim vozačem i, ako je potrebno, pozovite policiju i/ili hitnu pomoć.

Provjerite imate li sve nužne podatke o drugom sudioniku nesreće, kao i okolnostima nesreće.

Izvješće o nesreći

Trebali biste na mjestu događaja ispuniti izvješće o nesreći.

Obrazac izvješća o nesreći obično možete dobiti od svojeg osiguravatelja. Određena udruženja osiguravatelja razvila su zajedničko „Europsko izvješće o prometnoj nesreći". S pomoću tog obrasca lako ćete prikupiti sve potrebne podatke te će postupak namirivanja odštete biti jednostavniji.

Ako nemate izjavu o nesreći ili obrazac osiguravatelja, zapišite slijedeće podatke:

datum i mjesto nesreće

– detalje o eventualnim ozljedama, materijalnoj šteti i svjedocima (provjerite imate li njihove podatke za kontakt)

podatke za kontakt drugog vozača (ime, adresa, broj telefona)

– podatke za kontakt osiguravajućeg društva drugog vozača (uključujući broj police)

– podatke o vozilu drugog vozača (broj registracijskih pločica, država registracije, proizvođač, model te iste podatke za prikolicu, ako postoji)

– podatke za kontakt policijske uprave kojoj je nesreća prijavljena

okolnosti nesreće.

Ako se vi i drugi vozač slažete o detaljima nesreće, trebali bi potpisati izjavu. To će pojednostaviti namirivanje odštete.

Upamtite – nemojte priznati odgovornosti i ne potpisujte izjavu o nesreći ako je ne razumijete u potpunosti.

Ako se ne slažete, vaš će osiguravatelj riješiti spor s osiguravateljom drugog vozača. Osiguravatelj će rješavanje spora temeljiti na policijskom izvješću, procjeni štete ili drugim podacima.

Za podupiranje vašeg zahtjeva, trebali bi prikupiti:

  • fotografije,
  • izjave svjedoka i/ili
  • policijsko izvješće.

Dužni ste nesreću prijaviti vašem osiguravajućem društvu, čak i ako ne namjeravate potraživati odštetu.

 

Nesreća se dogodila mojom krivnjom

Osobne ozljede i ozljede drugih sudionika

Osiguranje sklopljeno u matičnoj zemlji valjano je i ako ozlijedite nekoga (šteta nanesena trećim osobama) u drugoj državi članici.

No pokrivenost drugih vrsta šteta poput vlastitih ozljeda (osiguranje vozača i suputnika od posljedica nesreće), šteta izazvanih požarom ili krađe u inozemstvu nije dio uobičajene pokrivenosti policom osiguranja.

O tome se prije odlaska u inozemstvo raspitajte kod vašeg osiguravatelja.

Vašom policom osiguranja od odgovornosti trećim osobama pokriveni su svi putnici u vašem vozilu osim vozača.

U većini država članica moguće je sklopiti dodatno osiguranje vozača od posljedica nesreće.

Odštete – iznosi

Osigurani ste do iznosa navedenih u vašem ugovoru o osiguranju.

Zakonodavstvom EU-a propisana je najniža svota pokrivenosti osiguranjem od odgovornosti. Ako doživite nesreću u drugoj državi članici EU-a, najniža svota za koju ste osigurani iznosi:

za tjelesne ozljede:

  • 1 120 000 EUR po unesrećenome ili
  • 5 600 000 EUR po odštetnom zahtjevu (bez obzira na broj unesrećenih).

za štete na stvarima:

  • 1 120 000 EUR po odštetnom zahtjevu (bez obzira na broj unesrećenih).

Ako je vaša polica osiguranja sklopljena u državi kojoj se primjenjuju viši iznosi pokrivenosti osiguranjem od najnižeg iznosa propisanog u EU-u, bit ćete pokriveni do tog iznosa diljem EU-a.

Ako je stvarna šteta viša od najvišeg propisanog iznosa u državi u kojoj se nesreća dogodila, a iznos pokrivenosti u vašoj polici osiguranja manji, morat ćete sami platiti razliku.

Više informacija o nacionalnim pravilima o nesrećama i osiguranim iznosima:

Odaberite svoju državu

Odaberite svoju državu

Prava zajednička za sve države članice EU-a


* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Europska komisija nije odgovorna za vanjski internetski sadržaj.

Korisno je provjeriti nudi li vaš osiguravatelj neograničenu pokrivenost, osobito za tjelesne ozljede.

Zakonodavstvom EU-a jamči vam se i najviša svota pokrivenosti osiguranjem od odgovornosti (vidjeti sljedeći primjer).

Primjer

Zakonodavstvom EU-a jamči se najviša svota pokrivenosti osiguranjem od odgovornosti

U skladu sa zakonodavstvom EU-a u vašoj matičnoj zemlji najniža je svota pokrivenosti osiguranjem od odgovornosti za materijalne štete 1 120 000 EUR. Skrivili ste nesreću u drugoj zemlji gdje je najniža svota pokrivenosti osiguranjem 1 200 000 EUR. Materijalna šteta procijenjena je na 1 180 000, što je 60 000 EUR više od odgovarajuće svote koja se primjenjuje u vašoj državi.

Iako niste ugovorili višu svotu sa svojim osiguravateljem, osiguranje će pokriti 1 180 000 EUR jer se u skladu sa zakonodavstvom EU-a primjenjuje pokrivenost koja je najpovoljnija za osiguranika, što je u ovom slučaju pokrivenost koja se primjenjuje u zemlji u kojoj se nesreća dogodila.

Nesreća se nije dogodila mojom krivnjom 

Nesreće u kojima je sudionik neosigurani vozač

Obavijestite policiju ako doživite nesreću u kojoj je sudionik vozač s neosiguranim vozilom ili koji je pobjegao s mjesta nesreće.

Vaše osiguravajuće društvo vam može pružiti i savjete.

Možete kontaktirati i s vašim nacionalno tijelo za naknadu štete English . To tijelo može intervenirati ako je vozilo druge osobe neosigurano ili osiguravatelja nije moguće identificirati.

Postupak naknade štete

Ako ste doživjeli gubitak, štetu ili ozljedu nastalu nesrećom, možete tražiti naknadu štete.

Ne odgađajte podnošenje zahtjeva! Provjerite kod vašeg osiguravatelja koliko vam je vremena preostalo za podnošenje zahtjeva.

Podnošenje odštetnog zahtjeva u inozemstvu

Možete podnijeti odštetni zahtjev osiguravajućem društvu English osobe koja je skrivila nesreću.

Podnošenje odštetnog zahtjeva nakon povratka kući

Imate dvije mogućnosti:

1. Podnošenje odštetnog zahtjeva nacionalnom predstavniku osiguravajućeg društva u kojem je osigurana osoba koja je skrivila nesreću.

Predstavnik osiguravajućeg društva u vašoj državi provjerit će podatke i poduzeti sve potrebne korake za rješavanje vašeg odštetnog zahtjeva. Kako biste saznali ima li taj osiguravatelj nacionalnog predstavnika u vašoj zemlji, obratite se nacionalnom uredu zelene karte ili informacijskom centru.

2. Podnošenje zahtjeva nacionalnom tijelu za naknadu štete u svojoj državi.

Ako osiguravatelj iz druge države članice EU-a nema predstavnika u vašoj matičnoj državi, možete poslati odštetni zahtjev nacionalnom tijelu za naknadu štete (to tijelo može pomoći i u slučaju da je vozilo druge osobe neosigurano ili osiguravatelja nije moguće identificirati).

Primjer

Podnesite odštetni zahtjev gdje vama odgovara

Ignacio je iz Španjolske. Doživio je prometnu nesreću tijekom putovanja u Njemačkoj. Ignacio ne govori njemački te mu je podnošenje odštetnog zahtjeva u Njemačkoj stvaralo poteškoće.

Odlučio je podnijeti odštetni zahtjev španjolskom nacionalnom tijelu za naknadu štete nakon povratka u Španjolsku i time izbjegao probleme s jezikom.

Tri mjeseca za primanje odštetne ponude ili odgovora

Ako odgovornost nije osporena i šteta je procijenjena, trebali bi primiti obrazloženu ponudu za naknadu štete u roku od 3 mjeseca od datuma podnošenja vašeg odštetnog zahtjeva.

Ako nije razjašnjeno tko je izazvao nesreću ili koliko iznosi odšteta koju biste trebali primiti, trebao bi vam stići obrazložen odgovor na pojedinačne točke vašeg zahtjeva.

Ako u roku od 3 mjeseca ne primite odgovor ili ponudu, imate pravo na kamatu zaračunanu na iznos odštete koju vam nudi osiguravatelj ili dodijeli sud.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje