Navigointipolku

Tiedätkö oikeutesi EU-kansalaisena? Osallistu tietovisaamme.

Päivitetty : 04/05/2015

vehicles

Liikennevakuutus ulkomailla: vakuutusturva

Jos olet aiheuttanut liikennevahingon

Muista, että hätätilanteessa kaikkialla EU:ssa saat yhteyden viranomaisiin kaikilla matka- ja lankapuhelimilla soittamalla ilmaiseen hätänumeroon 112. English

Liikennevahingosta ilmoittaminen

Täytä eurooppalainen vahinkoilmoituslomake. Tämä vakiomuotoinen asiakirja, joka on sama useimmissa EU-maissa, helpottaa tarvittavien tietojen antamista ja korvausvaatimusten käsittelyä.

Henkilövahingot

Kotimaasi liikennevakuutus tarjoaa aina vakuutussuojan, jos aiheutat vahinkoa jollekulle (siviilioikeudellinen vastuu) toisessa EU-maassa.

Ulkomailla aiheutuneet muuntyyppiset vahingot, kuten omat kärsimäsi henkilövahingot sekä tulipalosta tai varkaudesta johtuvat vahingoteivät yleensä kuulu liikennevakuutuksen piiriin.

Näiden osalta vakuutusturva on hyvä tarkistaa vakuutusyhtiöstä ennen matkalle lähtöä.

Liikennevakuutuksesta korvataan EU:ssa yleensä ajoneuvon matkustajien (muiden kuin kuljettajan) vahingot (suomalainen liikennevakuutus korvaa myös liikennevahingon aiheuttaneen kuljettajan henkilövahinkoja). Useimmissa EU-maissa voit ottaa myös lisävakuutuksen kuljettajan henkilövahinkojen varalta.

Vahingonkorvaus

Vakuutusturvasi kattaa vakuutussopimuksessa mainitut korvausmäärät.

EU:n lainsäädännössä on vahvistettu vähimmäisvastuumäärät. Jos joudut onnettomuuteen toisessa EU-maassa, lakisääteinen vähimmäiskorvausvastuu on

henkilövahinkojen osalta

  • 1 000 000 euroa vahingon kärsinyttä kohden
  • 5 000 000 euroa vahinkotapausta kohden riippumatta vahingon kärsineiden lukumäärästä.

omaisuusvahinkojen osalta

  • 1 000 000 euroa vahinkotapausta kohden riippumatta vahingon kärsineiden lukumäärästä.

Jos liikennevakuutuksesi on EU-maasta, jossa sovelletaan EU:n vähimmäisvastuumääriä korkeampia korvauksia, vakuutusturvasi on niiden mukainen kaikkialla EU:n alueella.

Jos vahinkojen määrä ylittää korvausten enimmäismäärän onnettomuuden tapahtumamaassa, eikä liikennevakuutuksesi kata korkeampaa korvausvastuuta, sinun on maksettava erotus.

Lisätietoa liikennevahinkoja ja vahingonkorvauksia koskevista kansallisista säännöistä:

Valitse maa

Valitse maa

Yhteiset oikeudet kaikissa EU-maissa


* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

Sinun kannattaa tarkistaa vakuutusyhtiöstäsi, kattaako liikennevakuutuksesi rajoittamattoman korvausvastuun erityisesti henkilövahinkojen osalta.

EU:n lainsäädännössä taataan, että vakuutusturvasi on kussakin tapauksessa korkeimman saatavilla olevan korvauksen suuruinen (ks. seuraava esimerkkitapaus).

Esimerkkitapaus

Vakuutusturvasi kattaa EU:ssa korkeimman korvausmäärän

Kotimaassasi omaisuusvahinkojen korvauksiin sovelletaan EU-sääntöjen mukaista vähimmäisvastuumäärää, joka on 1 000 000 euroa vahinkotapausta kohden. Matkustaessasi Euroopassa aiheutat liikennevahingon toisessa EU-maassa, jossa vähimmäisvastuumäärä on 1 200 000 euroa. Omaisuusvahingot arvioidaan 1 100 000 euroksi eli 100 000 euroa suuremmiksi kuin kotimaassasi sovellettava korvausmäärä.

Vaikka et olisikaan sopinut vakuutusyhtiösi kanssa korkeammasta korvausmäärästä, se kattaa 1 100 000 euron omaisuusvahingot, sillä EU-lainsäädännön mukaan vahinkoihin sovelletaan korkeinta mahdollista korvausmäärää. Tässä tapauksessa korvaukset määräytyvät tapahtumamaan vastuumäärien mukaisesti.

Jos liikennevahinko ei ollut oma syysi

Muista, että hätätilanteessa kaikkialla EU:ssa saat yhteyden viranomaisiin kaikilla matka- ja lankapuhelimilla soittamalla ilmaiseen hätänumeroon 112. English

Korvausvaatimuksen esittäminen ulkomailla

Voit esittää korvausvaatimuksen liikennevahingon aiheuttaneen henkilön vakuutusyhtiölle français English .

Korvausvaatimuksen esittäminen kotimaassa

Korvauksia voi vaatia kahdella tavalla:

Esimerkkitapaus

Tarkista, missä voit helpoimmin esittää korvausvaatimuksen

Espanjalainen Ignacio joutui liikenneonnettomuuteen matkallaan Saksassa. Koska Ignacio ei puhu saksaa, hänestä tuntui vaikealta vaatia korvausta paikan päällä Saksassa.

Ignacio päätti esittää korvausvaatimuksensa kotiin palattuaan Espanjan kansalliselle korvauselimelle. Näin hänen ei tarvinnut huolehtia kieliongelmista.

EU-lainsäädäntö
Julkiset kuulemismenettelyt
Tarvitsetko asiantuntija-apua?
Apua ja neuvontaa

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.