Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 10/03/2016

vehicles

Ασφαλιστική κάλυψη αυτοκινήτου στο εξωτερικό

Αν σας συμβεί ατύχημα στο εξωτερικό, εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας στην οποία συνέβη το ατύχημα.

Επομένως, η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης μπορεί να είναι διαφορετική απ' ό,τι στη χώρα σας.

Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα στο εξωτερικό, μην εγκαταλείψετε τον τόπο του ατυχήματος.

Μιλήστε με τον άλλο οδηγό και καλέστε την αστυνομία και/ή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εφόσον χρειάζεται.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει τα απαραίτητα στοιχεία του άλλου εμπλεκόμενου μέρους και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Έκθεση ατυχήματος

Θα πρέπει να συντάξετε έκθεση ατυχήματοςστον τόπο του ατυχήματος.

Ο ασφαλιστής σας συνήθως σας προμηθεύει με το έντυπο δήλωσης ατυχήματος. Ορισμένες ενώσεις ασφαλιστών έχουν καταρτίσει κοινό «ευρωπαϊκό έντυπο δήλωσης ατυχήματος». Το έντυπο αυτό θα σας βοηθήσει να συλλέξετε γρήγορα όλα τα απαραίτητα στοιχεία και θα διευκολύνει τον διακανονισμό τυχόν αξιώσεων.

Αν δεν διαθέτετε έντυπο δήλωσης ατυχήματος ή ασφάλειας, σημειώστε τα ακόλουθα στοιχεία:

- ημερομηνία και τόπος του ατυχήματος

- λεπτομέρειες για τυχόν τραυματισμούς, υλικές ζημιές και μάρτυρες (βεβαιωθείτε ότι σημειώσατε τα στοιχεία επικοινωνίας τους)

- στοιχεία επικοινωνίας του άλλου οδηγού (π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου)

- στοιχεία επικοινωνίας της ασφαλιστικής εταιρείας του άλλου οδηγού (καθώς και τον αριθμό συμβολαίου)

- λεπτομέρειες για το όχημα του άλλου οδηγού (αριθμό κυκλοφορίας, χώρα ταξινόμησης, μάρκα και τύπο – και τα ίδια στοιχεία για τυχόν ρυμουλκούμενα)

- στοιχεία επικοινωνίας των αστυνομικών αρχών στις οποίες αναφέρθηκε το ατύχημα

- συνθήκες του ατυχήματος.

Αν εσείς και ο άλλος οδηγός συμφωνείτε σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος, θα πρέπει να υπογράψετε σχετική δήλωση, η οποία θα διευκολύνει τον διακανονισμό των αξιώσεων.

Μην ξεχνάτε: μην παραδέχεστε τη νομική ευθύνη και να υπογράφετε την έκθεση ατυχήματος μόνο αν την κατανοείτε πλήρως.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, ο ασφαλιστής σας θα προβεί σε διακανονισμό της διαφοράς με τον ασφαλιστή του άλλου οδηγού. Για τον διακανονισμό, ο ασφαλιστής θα βασιστεί στην αστυνομική έκθεση, την εκτίμηση των ζημιών ή σε άλλες πληροφορίες.

Προς υποστήριξη της αξίωσής σας θα πρέπει να συλλέξετε:

  • φωτογραφίες,
  • μαρτυρικές καταθέσεις, και/ή
  • αστυνομική έκθεση.

Πρέπει να αναφέρετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρεία – ακόμη και αν δεν επιθυμείτε να εγείρετε αξιώσεις.

 

Το ατύχημα προκλήθηκε από μένα

Σωματικές βλάβες ασφαλισμένου ή τρίτων

Η ασφάλεια που έχετε στη χώρα σας θα καλύψει τυχόν σωματικές βλάβες που μπορεί να προκαλέσετε σε τρίτους (αστική ευθύνη έναντι τρίτων) σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Ωστόσο, όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν καλύπτουν ζημίες που μπορεί να προκληθούν στο εξωτερικό, όπως τυχόν τραυματισμούς που έχετε υποστεί εσείς (ασφαλιστική κάλυψη οδηγού), ζημίες από φωτιά ή κλοπή.

Για όλα αυτά, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τον ασφαλιστή σας προτού φύγετε από τη χώρα σας.

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει όλους τους επιβάτες του οχήματός σας, εκτός από τον οδηγό.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ υπάρχει επίσης η δυνατότητα συμπληρωματικής ασφαλιστικής κάλυψης, για τυχόν σωματικές βλάβες του οδηγού.

Ζημίες – ποσά

Η κάλυψή σας φθάνει μέχρι το ποσό που ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία εγγυάται μια ελάχιστη κάλυψη αστικής ευθύνης. Αν εμπλακείτε σε ατύχημα σε άλλη χώρα της ΕΕ, η κάλυψή σας ανέρχεται τουλάχιστον στα ακόλουθα ποσά:

για προσωπικές σωματικές βλάβες:

  • 1 120 000 ευρώ ανά θύμα, ή
  • 5 600 000 ευρώ ανά αξίωση (ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων)

για υλικές ζημίες:

  • 1 120 000 ευρώ ανά αξίωση (ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων)

Αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας έχει γίνει σε χώρα όπου η κάλυψη αστικής ευθύνης είναι υψηλότερη από το ελάχιστο που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, καλύπτεστε για το ποσό αυτό σε όλη την ΕΕ.

Αν η πραγματική ζημία υπερβαίνει το μέγιστο ποσό που προβλέπεται στη χώρα όπου συνέβη το ατύχημα και το συμβόλαιό σας δεν προβλέπει μεγαλύτερη κάλυψη, τότε θα πρέπει να καταβάλετε τη διαφορά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες για τα ατυχήματα και τα ποσά κάλυψης:

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα

Κοινά δικαιώματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών ιστότοπων.

Μπορεί να θέλετε να μάθετε αν ο ασφαλιστής σας σάς προσφέρει απεριόριστη κάλυψη αστικής ευθύνης, ιδίως για σωματικές βλάβες.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία σάς εγγυάται την υψηλότερη δυνατή κάλυψη (όπως βλέπετε στο παρακάτω παράδειγμα).

Παράδειγμα

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία σάς εγγυάται την υψηλότερη κάλυψη

Η χώρα σας εφαρμόζει την ελάχιστη κάλυψη αστικής ευθύνης ύψους 1 120 000 ευρώ για υλικές ζημιές, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έστω ότι προκαλείτε ατύχημα σε άλλη χώρα, όπου η ελάχιστη κάλυψη αστικής ευθύνης ανέρχεται σε 1 200 000 ευρώ. Ας υποθέσουμε ότι οι υλικές ζημιές εκτιμώνται σε 1 180 000 ευρώ, δηλαδή 60 000 ευρώ επιπλέον σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό που ισχύει στη χώρα σας.

Ακόμα και αν δεν έχετε συμφωνήσει μεγαλύτερα ποσά με τον ασφαλιστή σας, η κάλυψή σας είναι 1 180 000 ευρώ, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία εφαρμόζει την πλέον ευνοϊκή για σας κάλυψη – στην περίπτωση αυτή την κάλυψη που εφαρμόζει η χώρα στην οποία συνέβη το ατύχημα.

Το ατύχημα δεν προκλήθηκε από μένα 

Ατυχήματα στα οποία εμπλέκεται ανασφάλιστος οδηγός

Αν σας συμβεί ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται ανασφάλιστος οδηγός ή οδηγός που εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, αναφέρετέ το στην αστυνομία.

Η ασφαλιστική εταιρεία σας μπορεί επίσης να σας συμβουλεύσει σχετικά.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον εθνικό σας φορέα αποζημιώσεων English , ο οποίος μπορεί να παρέμβει σε περίπτωση που το όχημα του άλλου προσώπου είναι ανασφάλιστο ή δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο ασφαλιστής.

Διαδικασία αποζημίωσης

Αν το ατύχημα σας προκάλεσε απώλεια, ζημία ή σωματική βλάβη, μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση.

Μην καθυστερείτε την υποβολή της αίτησης αποζημίωσής σας! Ενημερωθείτε από τον ασφαλιστή σας για το χρονικό διάστημα που διαθέτετε για την υποβολή της αίτησης αποζημίωσής σας.

Υποβολή της αίτησης αποζημίωσης ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης προς την ασφαλιστική εταιρεία English του προσώπου που προκάλεσε το ατύχημα.

Υποβολή της αίτησης αποζημίωσης όταν επιστρέψετε στη χώρα σας

Έχετε δύο δυνατότητες:

1. να υποβάλετε την αίτηση αποζημίωσης στον εθνικό αντιπρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρείας του προσώπου που προκάλεσε το ατύχημα.

Ο αντιπρόσωπος αυτός στη χώρα σας θα ελέγξει τα στοιχεία και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διαπραγμάτευση του διακανονισμού της αξίωσής σας. Για να μάθετε αν η ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει αντιπρόσωπο στη χώρα σας, επικοινωνήστε με το εθνικό γραφείο / κέντρο πληροφοριών για την πράσινη κάρτα.

2. να υποβάλετε την αίτηση αποζημίωσης στον εθνικό φορέα αποζημιώσεων.

Αν ο ασφαλιστής από την άλλη χώρα της ΕΕ δεν διαθέτει αντιπρόσωπο στη χώρα σας, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση αποζημίωσής σας στον εθνικό φορέα αποζημιώσεων . (Ο φορέας αυτός μπορεί επίσης να σας βοηθήσει σε περίπτωση που το όχημα του άλλου προσώπου είναι ανασφάλιστο ή δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί ο ασφαλιστής).

Παράδειγμα

Υποβάλετε την αίτηση αποζημίωσής σας οπουδήποτε σας είναι πιο εύκολο

Ο Ignacio είναι από την Ισπανία. Έπεσε θύμα τροχαίου ατυχήματος ενώ βρισκόταν στη Γερμανία. Επειδή δεν μιλά γερμανικά, δεν του ήταν εύκολο να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης εκεί.

Αποφάσισε λοιπόν να την υποβάλει στον αρμόδιο ισπανικό φορέα αποζημιώσεων μόλις θα επέστρεφε στην Ισπανία, ξεπερνώντας έτσι το πρόβλημα της γλώσσας.

3 μήνες για την λήψη προσφοράς αποζημίωσης ή απάντησης

Αν δεν αμφισβητείται η νομική ευθύνη και έχει εκτιμηθεί η ζημία, θα πρέπει να λάβετε αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης εντός 3 μηνών από την ημερομηνία που υποβάλατε την αίτηση αποζημίωσής σας.

Αν δεν είναι σαφές το ποιος προκάλεσε το ατύχημα ή το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να λάβετε, τότε θα πρέπει να λάβετε αιτιολογημένη απάντηση στα επιχειρήματα που παρατίθενται στην αίτηση αποζημίωσης.

Αν δεν λάβετε απάντηση ή προσφορά εντός 3 μηνών, τότε δικαιούστε τόκους επί του ποσού της αποζημίωσης που προσφέρθηκε από τον ασφαλιστή ή αποφασίστηκε από το δικαστήριο.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές