Sti

Opdateret : 01/10/2014

vehicles

Bilforsikringers dækning i udlandet

Jeg er skyld i ulykken

Husk, at du kan ringe gratis til 112 overalt i EU fra fra fastnet- eller mobiltelefoner for at få nødhjælp. English

Vælg land

Vælg land

Fælles rettigheder i alle EU-lande


* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Indberetning af en ulykke

Udfyld den europæiske skadeserklæring. Dette standarddokument, som er det samme i de fleste EU-lande, hjælper dig med at registrere, hvad der er sket, og gør det lettere at få afsluttet sagen.

Skader

Din forsikring derhjemme dækker altid, hvis du påfører andre skade (ansvarsforsikring) i et EU-land.

Men hvis du selv lider skade (personlig forsikring), som brand, tyveri osv. i udlandet, er du ikke automatisk dækket af din forsikring.

Husk at forhøre dig hos dit forsikringsselskab, før du tager til udlandet.

Din ansvarsforsikring dækker alle passager, som er med i din bil, men ikke føreren. I de fleste EU-lande kan du også få yderligere forsikringsdækning til føreren.

Skader - beløb

Du er dækket op til de beløb, der er fastsat i forsikringspolicen.

EU's lovgivning garanterer en mindstedækning. Hvis du kommer ud for en ulykke i et andet EU-land, er du mindst dækket for følgende beløb:

personskader:

  • 1 000 000 euro pr. offer eller
  • 5 000 000 pr. skadesanmeldelse (uanset antallet af ofre).

tingskader:

  • 5 000 000 pr. skadesanmeldelse (uanset antallet af ofre).

Hvis du har tegnet forsikring i et land, hvor mindstebeløbet for ansvarsforsikring er højere end EU's mindstebeløb, er du dækket op til det beløb i hele EU.

Hvis den faktiske skade er større end maksimumsbeløbet i det land, hvor ulykken skete, og du ikke har højere dækning i din forsikringspolice, skal du selv betale forskellen.

Få mere at vide om de nationale regler for skader og beløb:

Vælg land

Vælg land

Fælles rettigheder i alle EU-lande


* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Du bør tjekke, om dit forsikringsselskab har ubegrænset ansvarsdækning, især af personskader.

EU's regler sikrer også, at du får det højeste beløb for ansvarsdækning - se eksemplet nedenfor.

Sagseksempel

Sådan giver EU's lovgivning dig maksimal ansvarsdækning

Dit hjemland bruger det mindstebeløb for ansvarsdækning, som EU har fastsat, altså 1 000 000 euro for tingskader. Du forårsager en ulykke i et andet land, hvor mindstedækningen er 1 200 000 euro. Tingskaderne bliver anslået til 1 100 000 euro eller 100 000 mere end det gældende maksimumbeløb i dit eget land.

Selv om du ikke har aftalt et højere beløb med dit forsikringsselskab, er du forsikret op til 1 100 000 euro, fordi EU's lovgivning garanterer den mest fordelagtige dækning - i dette tilfælde er det den gældende dækning i det land, hvor ulykken skete.

Jeg er ikke skyld i ulykken

Husk, at du kan ringe gratis til 112 overalt i EU fra fra fastnet- eller mobiltelefoner for at få nødhjælp. English

Forsikring i udlandet

Du kan indsende din skadeserklæring til skadevolderens forsikringsselskab English français .

Forsikring hjemme

Du har to muligheder:

Sagseksempel

Find ud af, hvor det er lettest at indsende skadesanmeldelse

Ignacio fra Spanien blev offer for en bilulykke under en rejse i Tyskland. Da Ignacio ikke taler tysk, fandt han det svært at indsende sin skadesanmeldelse i Tyskland.

Ignacio besluttede at sende anmeldelse til det nationale erstatningsorgan i Spanien, da han kom hjem. Sådan undgik han sprogproblemer.

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Få rådgivning om dine EU-rettigheder

Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.