Sti

Kender du dine EU-rettigheder? Test din viden i vores quiz.

Opdateret : 04/05/2015

vehicles

Bilforsikringers dækning i udlandet

Jeg er skyld i ulykken

Husk, at du kan ringe gratis til 112 overalt i EU fra fra fastnet- eller mobiltelefoner for at få nødhjælp. English

Indberetning af en ulykke

Udfyld den europæiske skadeserklæring. Dette standarddokument, som er det samme i de fleste EU-lande, hjælper dig med at registrere, hvad der er sket, og gør det lettere at få afsluttet sagen.

Skader

Din forsikring derhjemme dækker altid, hvis du påfører andre skade (ansvarsforsikring) i et EU-land.

Men hvis du selv lider skade (personlig forsikring), som brand, tyveri osv. i udlandet, er du ikke automatisk dækket af din forsikring.

Husk at forhøre dig hos dit forsikringsselskab, før du tager til udlandet.

Din ansvarsforsikring dækker alle passager, som er med i din bil, men ikke føreren. I de fleste EU-lande kan du også få yderligere forsikringsdækning til føreren.

Skader - beløb

Du er dækket op til de beløb, der er fastsat i forsikringspolicen.

EU's lovgivning garanterer en mindstedækning. Hvis du kommer ud for en ulykke i et andet EU-land, er du mindst dækket for følgende beløb:

personskader:

  • 1 000 000 euro pr. offer eller
  • 5 000 000 pr. skadesanmeldelse (uanset antallet af ofre).

tingskader:

  • 5 000 000 pr. skadesanmeldelse (uanset antallet af ofre).

Hvis du har tegnet forsikring i et land, hvor mindstebeløbet for ansvarsforsikring er højere end EU's mindstebeløb, er du dækket op til det beløb i hele EU.

Hvis den faktiske skade er større end maksimumsbeløbet i det land, hvor ulykken skete, og du ikke har højere dækning i din forsikringspolice, skal du selv betale forskellen.

Få mere at vide om de nationale regler for skader og beløb:

Vælg land

Vælg land

Fælles rettigheder i alle EU-lande


* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Du bør tjekke, om dit forsikringsselskab har ubegrænset ansvarsdækning, især af personskader.

EU's regler sikrer også, at du får det højeste beløb for ansvarsdækning - se eksemplet nedenfor.

Sagseksempel

Sådan giver EU's lovgivning dig maksimal ansvarsdækning

Dit hjemland bruger det mindstebeløb for ansvarsdækning, som EU har fastsat, altså 1 000 000 euro for tingskader. Du forårsager en ulykke i et andet land, hvor mindstedækningen er 1 200 000 euro. Tingskaderne bliver anslået til 1 100 000 euro eller 100 000 mere end det gældende maksimumbeløb i dit eget land.

Selv om du ikke har aftalt et højere beløb med dit forsikringsselskab, er du forsikret op til 1 100 000 euro, fordi EU's lovgivning garanterer den mest fordelagtige dækning - i dette tilfælde er det den gældende dækning i det land, hvor ulykken skete.

Jeg er ikke skyld i ulykken

Husk, at du kan ringe gratis til 112 overalt i EU fra fra fastnet- eller mobiltelefoner for at få nødhjælp. English

Forsikring i udlandet

Du kan indsende din skadeserklæring til skadevolderens forsikringsselskab français English .

Forsikring hjemme

Du har to muligheder:

Sagseksempel

Find ud af, hvor det er lettest at indsende skadesanmeldelse

Ignacio fra Spanien blev offer for en bilulykke under en rejse i Tyskland. Da Ignacio ikke taler tysk, fandt han det svært at indsende sin skadesanmeldelse i Tyskland.

Ignacio besluttede at sende anmeldelse til det nationale erstatningsorgan i Spanien, da han kom hjem. Sådan undgik han sprogproblemer.

Offentlige høringer
Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
Få hjælp og rådgivning

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.