Sti

Opdateret : 10/03/2016

vehicles

Bilforsikringers dækning i udlandet

Hvis du kommer ud for en ulykke i udlandet, gælder lovgivningen i det land, hvor ulykken sker.

Det kan derfor være nødvendigt at følge en anden proces for at søge om erstatning end i dit hjemland.

Hvis du er indblandet i en ulykke i udlandet, skal du blive på stedet.

Tal med den anden bilist og kontakt om nødvendigt politiet og/eller andre alarmtjenester.

Vær sikker på, at du får de nødvendige oplysninger om den anden person, som er indblandet, og forholdene i forbindelse med ulykken.

Havarirapport

Du bør udarbejde en harvarirapport på ulykkesstedet.

For det meste får du en blanket til anmeldelse af ulykken af dit forsikringsselskab. Nogle forsikringssammenslutninger har udarbejdet en fælles "europæisk skadesanmeldelsesformular". Den hjælper dig med hurtigt at indsamle alle nødvendige oplysninger og gør det lettere at få behandlet et krav.

Hvis du ikke har en skadesanmeldelse eller en forsikringsformular, så husk at skrive følgende oplysninger ned:

- dato og sted for ulykken

- oplysninger om eventuelle person- eller, tingskader og vidner (husk at få deres kontaktoplysninger)

- den anden bilists kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer)

- kontaktoplysninger for den anden bilists forsikringsselskab (også policenummer)

- oplysninger om den anden bilists køretøj (indregistreringsnummer, indregistreringsland, mærke og type – og samme oplysninger om en eventuel anhænger)

- kontaktoplysninger for de politimyndigheder, som ulykken blev anmeldt til

de nærmere omstændigheder ved uheldet.

Hvis du og den anden bilist er enige om omstændighederne ved uheldet, bør i underskrive en erklæring. Så bliver det lettere at få kravet afregnet.

Vigtigt  – du skal ikke påtage dig noget ansvar eller underskrive ulykkesanmeldelsen, medmindre du forstår den fuldt ud.

Hvis du ikke er enig, afregner dit forsikringsselskab med den anden bilists forsikringsselskab. Det sker på grundlag af politirapporten, en vurdering af skaden eller andre oplysninger.

For at understøtte dit krav bør du indsamle:

  • billeder
  • vidneerklæringer og/eller
  • en politirapport.

Du skal indberette ulykken til dit forsikringsselskab – også selv om du ikke indgiver noget krav.

 

Jeg er selv skyld i ulykken

Skade på dig selv og andre

Din forsikring fra hjemlandet dækker, hvis du forårsager skade på andre (ansvarsforsikring) i et andet EU-land.

Men dækning af andre slags skader som skader på dig selv (skadesforsikring), brandskade eller tyveri i udlandet indgår normalt ikke i de fleste forsikringspolicer.

For disse skader skal du forhøre dig hos dit forsikringsselskab, før du forlader landet.

Din ansvarsforsikring dækker alle passagerer, der rejser med i din bil, men ikke føreren.

I de fleste EU-lande kan du også få yderligere skadesforsikring, der dækker føreren.

Forsikringsbeløb ved skader

Du er forsikret op til de beløbsgrænser, der er fastsat i din forsikringspolice.

EU's lovgivning garanterer en mindstedækning. Hvis du er involveret i en ulykke i et andet EU-land, dækkes du for mindst følgende beløb:

personskader:

  • 1 120 000 euro pr. ulykkesoffer eller
  • 5 600 000 euro pr. krav (uanset antal ulykkesofre)

tingskader:

  • 1 120 000 euro pr. krav (uanset antal ulykkesofre)

Hvis din forsikringspolice er fra et land med et højere loft for forsikringsdækning end EU's minimum, dækkes du op til det beløb i hele EU.

Hvis den faktiske skade overstiger maksimumbeløbet i det land, hvor ulykken skete, og du ikke har højere dækning i din forsikringspolice, skal du selv betale forskellen.

Læs mere om de nationale regler for ulykker og skadesbeløb:

Vælg land

Vælg land

Fælles rettigheder i alle EU-lande


* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Kommissionen er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne websites.

Det er en god idé at tjekke, om dit forsikringsselskab tilbyder ubegrænset dækning, især for personskader.

EU's lovgivning garanterer også, at du modtager det højest mulige beløb i forsikringsdækning (se eksemplet nedenfor).

Sagseksempel

Hvordan EU giver dig maksimal forsikringsdækning

Dit hjemland bruger det mindstebeløb for ansvarsdækning på 1 000 000 euro for tingskader, som EU har fastsat. Du forårsager en ulykke i et andet land, hvor mindstedækningen er 1 200 000 euro. Tingskaderne bliver anslået til 1 180 000 euro, dvs. 60 000 euro højere end det gældende beløb i dit hjemland.

Selv om du ikke har aftalt et højere beløb med dit forsikringsselskab, er du forsikret op til 1 180 000 euro, fordi EU's lovgivning garanterer den mest fordelagtige dækning – i dette tilfælde er det den gældende dækning i det land, hvor ulykken skete.

Jeg er ikke skyld i ulykken 

Ulykker med en uforsikret fører

Giv politiet besked, hvis du er ude for en ulykke med en fører, som ikke er forsikret, eller som stikker af fra ulykkesstedet.

Dit forsikringsselskab vil også kunne give dig vejledning.

Du kan også kontakte dit nationale erstatningsorgan English . Det kan gribe ind, hvis den anden persons bil ikke er forsikret, eller hvis forsikringsselskabet ikke kan identificeres.

Procedure for erstatningskrav

Hvis du har lidt tab eller skade som følge af ulykken, kan du kræve erstatning.

Vent ikke med at indsende dit krav! Spørg dit forsikringsselskab, hvor lang tid du har til at indsende dit krav.

Indsend krav i udlandet

Du kan indsende dit erstatningskrav til forsikringsselskabet English for den person, der har forårsaget ulykken.

Indsend dit krav, når du kommer hjem

Du har to muligheder:

1. Indsend dit krav til den nationale repræsentant for det forsikringsselskab, der dækker den person, som har forårsaget ulykken.

Repræsentanten for skadesager i dit land kontrollerer oplysningerne og tager de nødvendige skridt til at afregne dit krav. Du kan finde ud af, om forsikringsselskabet har en national repræsentant i dit land ved at kontakte det nationale kontor for grønne kort/informationscenter.

2. Indsend dit krav til dit lands nationale erstatningsorgan.

Hvis forsikringsselskabet fra det andet EU-land ikke har nogen repræsentant i dit land, kan du sende kravet til det nationale erstatningsorgan . (Det kan også hjælpe, hvis den anden persons bil ikke er forsikret, eller hvis forsikringsselskabet ikke kan identificeres).

Sagseksempel

Indsend dit krav, hvor det er lettest

Ignacio er fra Spanien. Han var offer for en bilulykke i Tyskland. Da Ignacio ikke taler tysk, fandt han det vanskeligt at indsende sit erstatningskrav i Tyskland.

Ignacio besluttede at indsende sit krav til det spanske erstatningsorgan, når han vendte tilbage til Spanien, så han kunne undgå sprogproblemet.

Tre måneder til at modtage et erstatningstilbud eller et svar

Hvis der ikke er uenighed om ansvaret, og skaden er blevet vurderet, bør du modtage et begrundet erstatningstilbud inden for tre måneder fra den dato, hvor du indsente dit erstatningskrav.

Hvis det ikke står klart, hvem der er skyld i ulykken, eller hvor meget der skal betales i erstatning, bør du modtage en begrundet reaktion på oplysningerne i erstatningskravet.

Hvis du ikke modtager et svar eller et tilbud inden for tre måneder, har du ret til renter af den erstatningssum, som forsikringsselskabet tilbyder, eller som tildeles af en domstol.

EU-lovgivning
Offentlige høringer
    Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
    Få hjælp og rådgivning