Cesta

Aktualizováno : 10/03/2016

vehicles

Výše pojistného krytí při nehodě v zahraničí

Stanete-li se v zahraničí účastníkem nehody, na případ budou uplatněny právní předpisy země, ve které k nehodě došlo.

Postup žádání náhrady škody se tak může lišit od postupu běžného ve vaší domovské zemi.

Pokud se v zahraničí stanete účastníkem nehody, nesnaže se ujet.

Promluvte si s ostatními účastníky nehody, zavolejte policii, a je-li to nutné záchrannou službu.

Zaznamenejte si informace o ostatních účastnících nehody a jejích okolnostech.

Zpráva o nehodě

Ještě na místě nehody je třeba sepsat zprávu.

Od pojišťovny byste měli mít formulář oznámení nehody. Některá sdružení pojistitelů poskytují společný evropský formulář oznámení nehody. Pomůže vám rychle shromáždit všechny nezbytné informace, díky čemuž bude snazší i řešení případných nároků na náhradu škody.

Pokud nebudete moci sepsat prohlášení o nehodě ani nemáte formulář od pojišťovny, zapište si vždy tyto informace:

datum a místo nehody

– podrobnosti o všech i nejmenších zraněních, o poškození majetku a věcí a svědcích (musíte mít především jejich kontaktní údaje)

kontaktní údaje ostatních účastníků nehody

– kontaktní údaje na pojišťovny ostatních účastníků (včetně čísla pojistných smluv)

– podrobnosti o vozidlech ostatních účastníků nehody (registrační číslo, země registrace, značka a typ - a stejné informace pro přívěsu)

– kontakt na policejní orgány, kterým byla nehoda nahlášena

okolnosti havárie.

Pokud se s ostatními řidiči, kteří byli účastníky nehody, shodnete na popisu jejích okolností, podepište všichni prohlášení o nehodě. Usnadní to následné vyřízení náhrady škod.

Pozor – nepřejímejte v tuto chvíli odpovědnost! Pouze podepište sepsanou zprávu o okolnostech nehody, pokud jí rozumíte a souhlasíte s ní.

Pokud s ní nesouhlasíte, vaše pojišťovna se dohodne s pojišťovnami ostatních účastníků nehody. Budou při tom vycházet z policejního protokolu, posouzení škod nebo jiných informací.

Svá tvrzení doložte:

  • fotografiemi
  • prohlášeními svědků
  • policejním protokolem.

Nehodu musíte oznámit své pojišťovně, a to i v případě, že nebudete žádat o náhradu škody.

 

Pokud způsobíte nehodu...

Zranili jste se sami nebo jste způsobili někomu zranění?

Pokud někoho v zahraničí zraníte, jste ve všech zemích EU kryti povinným ručením z vaší domovské země.

Krytí ostatních škod – například pokud se zraníte vy sami, způsobíte požár nebo vám bude vůz odcizen, obvykle součástí základních pojistných smluv není.

Chcete-li si tyto složky pojištění sjednat, obraťte se před cestou na svou pojišťovnu.

Vaše povinné ručení se vztahuje na všechny cestující ve vašem vozidle, s výjimkou řidiče.

Ve většině zemí EU si můžete rovněž sjednat dodatečné pojištění řidiče.

Výše náhrady

Jste pojištěni do částky stanovené ve vaší pojistné smlouvě.

Právní předpisy EU zaručují její minimální výši. Pokud se stanete účastníkem nehody v jiné zemi EU, budete vždy kryti minimálně do této výše:

zranění osob:

  • 1 120 000 eur na každého poškozeného nebo
  • 5 600 000 eur na pohledávku (bez ohledu na počet poškozených)

škody na majetku:

  • 1 120 000 eur na pohledávku (bez ohledu na počet poškozených)

Pokud byla vaše pojistná smlouva sjednána v zemi, která uplatňuje vyšší minimální limity, jste všude v EU kryti do takové vyšší částky.

Pokud bude skutečná škoda vyšší než maximální částka krytí stanovená v zemi, kde se nehoda stala, a vy nemáte vyšší krytí v pojistné smlouvě, budete muset rozdíl doplatit.

Další informace o vnitrostátních předpisech o nehodách a pojistném krytí:

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise za obsah uvedených internetových stránek neodpovídá.

Není od věci si ověřit, zda vaše pojišťovna nabízí neomezené krytí odpovědnosti za škodu, a zejména za zranění osob.

Předpisy EU vám také zaručují, že bude uplatněno nejvyšší krytí odpovědnosti, které ve vašem případě přichází v úvahu (viz příklad níže).

Příklad

Právo EU vám zaručuje maximální možné krytí odpovědnosti

Vaše domovská země uplatňuje na hmotné škody minimální krytí odpovědnosti ve výši 1 120 000 eur. Budete mít nehodu v zemi, kde minimální krytí odpovědnosti činí 1 200 000 eur. Materiální škodu, kterou uzpůsobíte, odhadnou na 1 180 000 eur. Tedy o 60 000 eur více, než je minimální částka ve vaší zemi.

Dokonce i když nebudete mít s vaší pojišťovnou sjednané vyšší krytí, bude se na vás vztahovat minimální částka 1 180 000 eur, protože právo EU garantuje uplatnění nejvýhodnějšího krytí – v tomto případě krytí platné v zemi, kde k nehodě došlo.

Jste účastníkem nehody, kterou jste nezpůsobili 

Nepojištěný řidič

Sdělte policii, stanete-li se účastníkem nehody, které se účastnil i řidič, který není pojištěn nebo který z místa nehody utekl.

V takovém případě vám dá instrukce také vaše pojišťovna.

Můžete také kontaktovat orgán dané země, který má na starosti odškodnění English . Může zasáhnout, pokud dotyčné vozidlo nebylo pojištěné nebo pojistitele nelze identifikovat.

Postup při žádání odškodnění

Pokud jste v důsledku nehody utrpěli újmu, škodu nebo zranění, můžete požadovat náhradu škody.

Její odeslání neodkládejte! Informujte se u své pojišťovny, do kdy musíte žádost podat.

Žádání během pobytu v zahraničí

Žádost o náhradu škody můžete předložit přímo pojišťovně English , u která je pojištěn viník nehody.

Zadání po návratu domů

Máte 2 možnosti:

1. Zašlete žádost místnímu zástupci pojišťovny, u které je viník pojištěn.

Zástupce, který ve vaší zemi vyřizuje pohledávky, zkontroluje informace a postará se o vyřízení vaší žádosti. Zda má daná pojišťovna ve vaší zemi zástupce vám sdělí národní kancelář pro vydávání zelených karet / informační středisko.

2. Svou žádost zašlete národnímu orgánu pro odškodnění ve vaší zemi.

Pokud pojistitel nemá ve vaší zemi zástupce, můžete požadavek odeslat národnímu orgánu pro odškodnění . (Tento orgán vám rovněž pomůže v případě, že vozidlo viníka nebylo pojištěno nebo pokud pojistitele nebylo možné identifikovat).

Příklad

Žádost předložte tam, kde je to pro vás nejsnazší

Ignacio je ze Španělska. Během cesty po Německu ho jiný řidič naboural. Protože Ignacio nemluví německy, předložit žádost o odškodnění v Německu by pro něj bylo složité.

Rozhodl se proto požadavek předložit u španělského vnitrostátního orgánu pro odškodnění až po jeho návratu do Španělska.

Lhůta pro nabídku náhrady škody: 3 měsíce

Pokud není zpochybněna odpovědnost a byla stanovena výše škody, měli byste obdržet odůvodněnou nabídku odškodnění do 3 měsíců od data, kdy jste požadavek odeslali.

Pokud to není jasné, kdo nehodu způsobil, nebo jak velkou částku byste měli jako odškodnění obdržet, měli byste obdržet odůvodněnou odpověď na body uvedené v žádosti.

Pokud neobdržíte odpověď nebo nabídku do 3 měsíců, máte nárok na úrok z částky odškodnění, kterou vám přizná pojistitel nebo soud.

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství