Cesta

Víte, jaká práva vám EU zaručuje? Ověřte si své znalosti v našem kvízu.

Aktualizováno : 04/05/2015

vehicles

Výše krytí při nehodě v zahraničí

O co se ve vašem případě jedná?
...kterou jste zavinili vy

V případě nouze si můžete v kterémkoli státě EU přivolat záchrannou službu pomocí čísla tísňové linky 112 (z pevné linky i mobilního telefonu). English

Oznámení nehody

Vyplňte evropský formulář oznámení nehody. Tento formulář, který je stejný ve většině zemí EU, vám pomůže zaznamenat všechny údaje o nehodě a usnadní vám uplatnění pojistného nároku.

Zranění - vaše nebo jiných osob

Pokud v zahraničí někoho zraníte (škody způsobené třetí straně), budete kryti pojištěním z domova.

Pojistné krytí jiných typů škod, jako je třeba vaše zranění (pojištění osob), oheň, krádež apod., však běžnou součástí pojistek není.

Před odjezdem do zahraničí byste se proto měli o těchto typech škod informovat u své pojišťovny.

Vaše pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje i na všechny cestující ve voze, kromě řidiče. Ve většině zemí EU můžete sjednat pojištění řidiče zvlášť.

Odškodnění a jeho výše

Výše vašeho pojištění je stanovena v pojistné smlouvě.

Právní předpisy EU zaručují minimální pojištění odpovědnosti za škodu. Pokud se stanete účastníkem nehody v jiné zemi EU, bude se na vás vztahovat pojistné krytí alespoň ve výši:

za zranění osob:

  • 1 000 000 eur za každou oběť
  • nebo 5 000 000 eur za každou pojistnou událost (ať už je počet obětí jakýkoli)

za škody na majetku:

  • 1 000 000 eur za každou pojistnou událost (ať už je počet obětí jakýkoli).

Pokud jste uzavřeli pojistku v zemi, kde je pojištění odpovědnosti za škodu vyšší než evropské minimum, bude se na vás toto krytí vztahovat na celém území Unie.

Pokud skutečná škoda v zemi, kde k nehodě došlo, přesahuje maximální částkuí uvedenou ve vaší pojistné smlouvě, budete muset rozdíl zaplatit.

Více informací o vnitrostátních předpisech týkajících se nehod a výše odškodnění:

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Před odjezdem byste si měli ověřit, zda vaše pojišťovna nabízí neomezené ručení za škodu, zejména co se týče zranění osob.

Předpisy EU zaručují nejvyšší možnou výši pojištění odpovědnosti za škodu - viz příklad níže.

Ukázkový příběh

Jak předpisy EU zaručují maximální pojištění odpovědnosti za škodu

Vaše země uplatňuje celoevropské minimální pojištění odpovědnosti za hmotnou škodu ve výši 1 000 000 eur. Vy však zaviníte nehodu v zemi, kde je minimální pojištění odpovědnosti za škodu stanoveno na 1 200 000 eur. Hmotná škoda byla vyčíslena na 1 100 000 eur, což je o 100 000 eur více než částka platná ve vaší zemi.

I když nejste u své pojišťovny na tuto částku pojištěni, budete kryti v celé její výši, protože předpisy EU stanovují nejvýhodnější krytí - v tomto případě jde o částku platnou v zemi, kde k nehodě došlo.

...kterou jste nezavinili

V případě nouze si můžete v kterémkoli státě EU přivolat záchrannou službu pomocí čísla tísňové linky 112 (z pevné linky i mobilního telefonu). English

Uplatnění pojistného nároku v zahraničí

O odškodění můžete žádat u pojišťovny français English té osoby, která nehodu zavinila.

Uplatnění pojistného nároku po návratu domů

Máte dvě možnosti:

Ukázkový příběh

Zjistěte si, kde je pro vás nejjednodušší pojistný nárok uplatnit

Karlovi se při cestě v Německu stala autonehoda. Jelikož neumí německy, bylo pro něj obtížné uplatnit pojistný nárok přímo tam.

Rozhodl se proto, že po návratu domů zažádá o odškodné u České kanceláře pojistitelů. Nemusel se tak potýkat s jazykovou bariérou.

Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.