Навигационна пътека

Актуализация : 01/10/2014

vehicles

Покритие на автомобилната застраховка в чужбина

Произшествието е по моя вина

Помнете, че при спешни случаи в целия ЕС можете да се свържете със службите за спешна помощ, като наберете безплатния телефонен номер 112 от стационарен или мобилен телефон. English

Изберете държава

Изберете държава

Общи права в страните от ЕС


* Националните органи все още не са предоставили информация.

Съставяне на протокол за произшествието

Попълнете европейския протокол за произшествия. Този стандартен документ, идентичен в повечето страни от ЕС, ви помага да опишете фактите и улеснява уреждането на претенции.

Наранявания

Вашата застраховка винаги има покритие , ако нараните някого (щети, нанесени на трети лица) в страна от ЕС.

Същевременно покритието за други видове понесени в чужбина щети, например претърпени от вас наранявания, пожар , кражба и т.н., не е стандартна част от застраховките.

Преди да напуснете страната , попитайте вашия застраховател за покритието за този тип щети.

Вашата застраховка „Гражданска отговорност" важи за всички пътници във вашия автомобил с изключение на шофьора. В повечето страни от ЕС можете да сключите допълнителна застраховка за шофьора.

Щети - обезщетения

Вие сте застрахован до стойността, посочена във вашия договор за застраховка.

Правото на ЕС гарантира минимално застрахователно покритие на отговорността. Ако участвате в произшествие в друга страна от ЕС, ще имате покритие най -малко на следните стойности:

за телесни повреди:

  • 1 000 000 евро на пострадало лице или
  • 5 000 000 евро на иск (без значение от броя на пострадалите).

за материални щети:

  • 1 000 000 евро на иск (без значение от броя на пострадалите).

Ако вашата застраховка е сключена в страна, в която покритието на отговорността е по-високо от минималното за ЕС, ще имате покритие до тази стойност в целия ЕС.

Ако стойността на нанесените щети надхвърля максималната стойност в страната, в която е станало произшествието, и вашата застраховка не е с по-високо покритие, ще трябва да заплатите разликата.

Повече информация за националните правила относно произшествията и застрахователното покритие:

Изберете държава

Изберете държава

Общи права в страните от ЕС


* Националните органи все още не са предоставили информация.

Можете да проверите дали вашият застраховател не предлага застраховка „Гражданска отговорност " с неограничено покритие, особено за телесни повреди.

Правото на ЕС ви гарантира най-високото възможно покритие на отговорността - вижте примера по-долу.

Лична история

Как правото на ЕС ви осигурява максимално покритие на отговорността

Вашата страна прилага установеното в ЕС минимално покритие на отговорността - 1 000 000 евро за материални щети. Вие предизвиквате катастрофа в друга страна, където минималното покритие на отговорността е 1 200 000 евро. Материалните щети са оценени на 1 100 000 евро - 100 000 евро повече от приложимата стойност във вашата страна.

Дори ако не сте се договорили за по-високо покритие с вашия застраховател, ще имате покритие за 1 100 000 евро, защото съгласно правото на ЕС се прилага най -благоприятното покритие - в този случай покритието, приложимо в страната, в която е станало произшествието.

Произшествието не е по моя вина

Помнете, че при спешни случаи в целия ЕС можете да се свържете със службите за спешна помощ, като наберете безплатния телефонен номер 112 от стационарен или мобилен телефон. English

Предявяване на претенции, когато сте в чужбина

Можете да предявите претенция за обезщетение пред застрахователната компания English français на лицето, причинило произшествието.

Предявяване на претенции, когато се завърнете у дома

Разполагате с 2 възможности:

  • да предявите претенция пред националния представител на застрахователната компания, в която е застраховано лицето, причинило произшествието.
      За да разберете дали този застраховател има национален представител във вашата страна, свържете с националния информационен център.
  • да предявите претенция пред националния компенсационен орган.

Лична история

Проверете къде ще е най-лесно за вас да предявите претенция

Игнасио е испанец, който пострадва при автомобилна катастрофа по време на пътуване до Германия. Тъй като не говори немски, за него се оказва трудно да предяви претенция за обезщетение в Германия.

Игнасио решава да предяви претенция пред испанския национален компенсационен орган, след като се върне в Испания, и по този начин избягва езиковия проблем.

Законодателство на ЕС

  • Застраховка „Гражданска отговорност“ за моторни превозни средства Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français italiano Nederlands português svenska English
Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган

Footnote

В този случай 27-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.