Navigacijska pot

Povej naprej 
	Facebook
  
	Twit it
  
	Povej naprej: Google+
  
	linkedIn

Pogosta vprašanja – Kadar ste udeleženi v prometni nesreči v tujini

  • Med potovanjem na Poljskem sem povzročil prometno nesrečo. Ali moje obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti do tretjih oseb zagotavlja zakonsko določeno najnižje kritje v državi, v kateri imam sklenjeno zavarovanje (Češka), ali zakonsko določeno najnižje kritje na Poljskem?  

    Zavarovani ste do višine zneska, določenega v zavarovalni pogodbi, ki mora biti v skladu z najnižjim zneskom zavarovalnega kritja, predpisanim po zakonodaji EU oziroma (kadar je znesek višji) po češki zakonodaji. Če ocenjena škoda presega najnižje kritje, ki velja na Češkem, in je najnižje kritje na Poljskem višje od te vsote, se uporabi znesek za kritje odgovornosti, predpisan na Poljskem.

    Več informacij:

Potrebujete pomoč?

Potrebujete pomoč?

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Nasveti glede vaših pravic

Reševanje težav z organi javne uprave