Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Najčastejšie otázky – Ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody v zahraničí

  • V Poľsku som zavinil dopravnú nehodu. Kryje moja zákonná poistka (poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel) povinné minimum v krajine poistenia (Česká republika) alebo v Poľsku?  

    Poistné krytie máte do výšky uvedenej v poistnej zmluve, ktorá musí byť v súlade s minimálnymi sumami podľa právnych predpisov EÚ alebo vyššími, ak to ustanovuje právo v ČR. Ak však škoda prevyšuje minimálne krytie platné v ČR a poľské zákonné minimum je ešte vyššie, zohľadní sa suma platná v Poľsku. Právne predpisy EÚ tak garantujú najvýhodnejšie krytie.

    Viac o:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi