Ścieżka nawigacji

Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
  
	Twitter
  
	Udostępnij na google+
  
	Udostępnij na linkedIn

Najczęściej zadawane pytania – Jeśli uczestniczysz w wypadku drogowym za granicą

  • Kiedy podróżowałem po Polsce spowodowałem wypadek – doszło do niego z mojej winy. Czy moje obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pokrywa w tym przypadku szkody do wysokości minimalnego zakresu ubezpieczenia w kraju, w którym się ubezpieczyłem (Czechy), czy też w kraju, w którym spowodowałem wypadek, czyli w Polsce?  

    Posiadasz ubezpieczenie na kwotę wyszczególnioną w Twojej umowie ubezpieczenia. Umowa musi uwzględniać minimalne kwoty przyjęte w prawie UE lub w prawie czeskim, o ile są one wyższe. Jednakże jeżeli okaże się, że wartość szkód oszacowano na sumę większą niż suma minimalna w prawie czeskim, zaś suma minimalna w prawie polskim jest wyższa, to zastosowanie będzie miała suma określona w prawie polskim. W ten sposób prawodawstwo unijne gwarantuje najkorzystniejszą kwotę odszkodowania.

    Więcej:

Pomoc

Pomoc

Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?

Uzyskaj porady na temat swoich praw w UE

Rozwiązywanie problemów z urzędami