Mogħdija tan-navigazzjoni

Aqsam fuq 
	Aqsam fuq Facebook
  
	Aqsam fuq Twiter
  
	Ixxerja fuq Google+
  
	Aqsam fuq linkedIn

Mistoqsijiet Frekwenti – Jekk int involut f'aċċident stradali barra pajjiżek

  • Kelli aċċident jien u nivvjaġġa fil-Polonja u kien it-tort tiegħi. L-assigurazzjoni obbligatorja tat-terza parti tkopri l-minimu legali f'pajjiżi tal-assigurazzjoni (ir-Repubblika Ċeka) jew il-minimu legali fil-Polonja?  

    Int kopert sal-ammonti stabbiliti fil-kuntratt tal-assigurazzjoni tiegħek, li għandha tirrispetta l-ammonti minimi skont il-liġi tal-UE jew - jekk ogħla - dawk skont il-liġi Ċeka. Madankollu, jekk il-ħsara hi stmata aktar mill-kopertura minima Ċeka, u l-kopertura Pollakka hi ogħla, f'dak il-każ japplika l-minimu Pollakk. B'hekk il-liġi tal-UE tiggarantixxi l-aktar kopertura vantaġġjuża.

    Aktar tagħrif dwar:

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE

Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika