Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 07/10/2014

Liikluskindlustuskaitse välismaal – Estonia

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Kindlustuskaitse Eestis alates juunist 2012, mil ELi eeskirjade kohaselt jõustusid uued summad

  • ohvri kohta: 1 miljon eurot
  • nõude kohta: 5 miljonit eurot
  • materiaalse kahju kohta: 500 000 eurot
Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega