Sökväg

Dela med dig 
	Facebook
  
	Twitter
  
	Dela på Google+
  
	linkedIn

Försäkring

Uppdaterat : 18/03/2013

vehicles

Trafikolyckor utomlands

Olyckan var mitt fel

Kom ihåg att i nödsituationer kan du alltid ringa 112 i hela EU från en fast telefon eller mobiltelefon för att kontakta räddningstjänsten. English

Skadeanmälan

Fyll i blanketten ”Skadeanmälan motorfordon”. Blanketten är densamma i de flesta EU-länder och hjälper dig att redogöra för vad som hänt och reglera eventuella ersättningsanspråk.

Personskador

Du täcks alltid av din nationella försäkring om du råkar skada någon annan (blir skadeståndsskyldig för tredje part) i ett annat EU-land.

Andra skador, t.ex. egna personskador  (försäkringstagarens personskador), brand, stöld och annat som du drabbas av utomlands, täcks inte alltid av din försäkring.

I dessa fall måste du höra med ditt försäkringsbolag innan du åker hemifrån.

I de flesta länder skyddar din ansvarsförsäkring alla passagerare i din bil utom föraren. I de flesta EU-länder kan du komplettera försäkringen, så att den också täcker försäkringstagaren, dvs. föraren.

Skador – ersättningsbelopp

Du är skyddad upp till det belopp som anges i ditt försäkringsavtal.

Enligt EU-lagstiftningen har du ett garanterat minimiskydd. Om du råkar ut för en olycka i ett annat EU-land täcker försäkringen ditt skadeståndsansvar upp till åtminstone följande belopp:

Personskador:

  • 1 000 000 euro per skadad eller
  • 5 000 000 euro per skadeanmälan (oberoende av antalet skadade).

Sakskador:

  • 1 000 000 euro per skadeanmälan (oberoende av antalet skadade).

Om du har tecknat ansvarsförsäkringen i ett land där försäkringsskyddet är högre än EU:s minimiskydd, är du försäkrad upp till det högre beloppet i hela EU.

Om den aktuella skadan överstiger maxbeloppet i det land där olyckan skedde, och du inte har något högre försäkringsskydd, måste du själv betala skillnaden.

Läs mer om nationella bestämmelser om olyckor och ersättningsbelopp:

Du bör kontrollera om din försäkring ger obegränsat skydd, särskilt i fråga om personskador.

Enligt EU-lagstiftningen har du alltid rätt till högsta möjliga försäkringsskydd – se nedanstående exempel.

Exempel från verkligheten

Högsta möjliga försäkringsskydd garanteras av EU-lagstiftningen

I ditt eget land gäller EU:s minimiskydd på 1 000 000 euro för sakskador. Du orsakar en olycka i ett annat land där minimiskyddet uppgår till 1 200 000 euro. Den materiella skadan uppskattas till 1 100 000 euro, dvs. 100 000 euro mer än minimiskyddet i ditt land.

Även om du inte har avtalet något högre belopp med din försäkring, täcker försäkringen ändå skadan på 1 100 000 euro, eftersom det mest fördelaktiga försäkringsskyddet alltid gäller enligt EU-lagstiftningen, dvs. i det här fallet beloppet i det land där olyckan inträffade.

Mer hjälp?

Mer hjälp?

Hittade du inte det du letade efter? Behöver du hjälp?

Få råd om dina rättigheter i EU

Få hjälp att lösa problem med en myndighet

Footnote

I det här fallet de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.