Mogħdija tan-navigazzjoni

Aqsam fuq 
	Aqsam fuq Facebook
  
	Aqsam fuq Twiter
  
	Ixxerja fuq Google+
  
	Aqsam fuq linkedIn

Insurance

Aġġornat : 18/03/2013

vehicles

Aċċidenti barra pajjiżek

L-aċċident kien tort tiegħi

Ftakar, għal emerġenza tkun fejn tkun fl-UE, ċempel il-112 bla ħlas minn kwalunkwe telefown fiss jew mowbajl biex taqbad mas-servizzi tal-emerġenza. English

Id-dikjarazzjoni ta' aċċident

Imla d-dikjarazzjoni Ewropea ta' aċċident. Dan id-dokument standard, li hu l-istess fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE, jgħinek tirrikordja l-fatti u jagħmilhielek eħfef biex tissetilja kull talba.

Tweġġa' int jew ħaddieħor

L-assigurazzjoni tiegħek minn pajjiżek dejjem tkoprik jekk int tweġġa' lil ħaddieħor (ħsara lill-terza parti) f'kull pajjiż tal-UE.

Madankollu, il-kopertura għal tipi oħra ta' ħsarat bħal ħsarat li tbatihom int (assigurazzjoni lill-ewwel parti), ħruq, serq u l-bqija li jiġrulek meta barra pajjiżek mhix parti standard tal-poloz tal-assigurazzjoni.

Għal dawn, jeħtieġlek tiċċekkja mal-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek qabel tħalli pajjiżek.

Il-polza ta' assigurazzjoni għar-responsabbiltà tkopri l-passiġġieri kollha li jivvjaġġaw fil-vettura tiegħek, apparti lix-xufier. Fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE, tista' wkoll tirranġa kopertura addizzjonali għall-"ewwel parti" għax-xufier.

Ħsarat – ammonti

Int kopert għall-ammonti stabbiliti fil-kuntratt tal-assigurazzjoni tiegħek.

Il-liġi tal-UE tiggarantixxi kopertura minima ta' responsabbiltà. Jekk tkun involut f'aċċident f'pajjiż ieħor tal-UE, tkun kopert għal tal-anqas l-ammonti li ġejjin:

għall-korrimenti personali:

  • €1,000,000 kull vittma jew,
  • €5,000,000 għal kull talba (ikun xi jkun l-għadd ta' vittmi).

għall-ħsarat fi proprjetà:

  • €1,000,000 għal kull talba (ikun xi jkun l-għadd ta' vittmi).

Jekk il-polza tal-assigurazzjoni tiegħek tiġi minn pajjiż li japplika kopertura ogħla għar-responsabbiltà mill-minimu tal-UE, int tkun kopert sa dak l-ammont fl-UE kollha.

Jekk il-ħsara effettiva taqbeż l-ammont minimu fil-pajjiż fejn sar l-aċċident u int ma għandekx kopertura ogħla fil-polza tal-assigurazzjoni tiegħek, ikollok tħallas id-differenza.

Akkwista aktar informazzjoni dwar ir-regolamenti nazzjonali li jikkonċernaw l-aċċidenti u l-ammonti:

Forsi tkun trid tiċċekkja jekk il-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek toffrix kopertura illimitata għar-responsabbiltà, b'mod speċjali għall-korrimenti personali.

Il-liġi tal-UE tiggarantixxi wkoll li int tirċievi l-ogħla ammont tal-kopertura għar-responsabbiltà aċċessibbli – ara l-eżempju hawn taħt.

Storja bħala eżempju

Kif il-liġi tal-UE tagħtik kopertura massima għar-responsabbiltà

Pajjiżek japplika l-minimu stabbilit tal-kopertura għar-responsabbiltà tal-UE ta' €1,000,000 għall-ħsarat materjali. Int tikkawża aċċident f'pajjiż ieħor fejn il-kopertura minima għar-responsabbiltà hu ta' €1,200,000. Il-ħsarat materjali ġew stmati li jammontaw għal €1,100,000 – €100,000 aktar mill-ammont applikabbli f'pajjiżek.

Anki jekk ma ftehimtx dwar ammonti ogħla mal-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek, int tkun kopert għal €1,100,000 billi l-liġi tal-UE tapplika l-aktar kopertura vantaġġjuża – f'dan il-każ il-kopertura applikabbli fil-pajjiż fejn ikun seħħ l-aċċident.

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE

Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika

Footnote

F'dan il-każ, 27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.