Naršymo kelias

Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
  
	„Twitter“
  
	Bendrinti „Google+“
  
	Skelbti „linkedIn“

Draudimas

Atnaujinta 2013-03-18

vehicles

Eismo įvykiai užsienyje

Avarijos kaltininkas - jūs

Atsiminkite, kad įvykus nelaimei bet kurioje ES vietoje, galite nemokamai skambinti numeriu 112 iš bet kurio fiksuotojo ryšio arba mobiliojo telefono ir išsikviesti skubios pagalbos tarnybas. English

Pranešimas apie eismo įvykį

Užpildykite europinį eismo įvykio aprašymo blanką. Tai standartinis dokumentas, vienodas daugumoje ES šalių . Jį naudojant paprasta pateikti faktus ir lengviau tvarkyti draudimo išmokos prašymus.

Jūsų ir kitų asmenų patirti sužalojimai

Pagal jūsų gyvenamojoje šalyje įsigyto draudimo sąlygas visada būsite apdraustas tuo atveju, jeigu kurioje nors iš ES šalių sužalosite kitą asmenį (žalos atlyginimas tretiesiems asmenims).

Tačiau kitų rūšių žalos atlyginimas, pvz., už jūsų paties užsienyje patirtus sužalojimus (pirmosios šalies draudimas), gaisro, vagystės nuostolius ir pan. į standartines draudimo sutartis paprastai neįtraukiamas.

Dėl šių nuostolių atlyginimo sąlygų reikia pasitarti su savo draudiku prieš kelionę.

Pagal jūsų civilinės atsakomybės draudimo polisą apdrausti visi jūsų transporto priemonės keleiviai, išskyrus vairuotoją. Daugumoje ES šalių taip pat galima įsigyti papildomą „pirmosios šalies“, t. y. vairuotojo draudimą.

Žalos atlyginimo sumos

Esate apdraustas jūsų draudimo sutartyje nurodyta draudimo suma.

Pagal ES teisės aktus garantuojama minimali civilinės atsakomybės draudimo suma. Jeigu kitoje ES šalyje patekote į avariją, esate apdraustas bent šiomis sumomis:

už asmens sužalojimą:

  • 1 000 000 EUR kiekvienam nukentėjusiajam arba
  • 5 000 000 EUR už kiekvieną įvykį (kad ir kiek būtų nukentėjusiųjų);

už žalą turtui:

  • 1 000 000 EUR už kiekvieną įvykį (kad ir kiek būtų nukentėjusiųjų).

Jeigu jūsų draudimo polisas išduotas šalyje, kurioje taikomos didesnės civilinės atsakomybės draudimo sumos nei ES nustatytos minimalios, jūs būsite apdrausti didesniąja suma visoje ES.

Jeigu faktinė žala didesnė už didžiausią draudimo sumą toje šalyje, kurioje įvyko avarija, o jūsų draudimo sutartyje didesnė draudimo suma nenumatyta, turėsite padengti skirtumą.

Daugiau informacijos apie nacionalines taisykles, susijusias su eismo įvykiais ir draudimo sumomis:

Verta pasiteirauti, ar jūsų draudimo įstaiga siūlo neribotą civilinės atsakomybės draudimą, ypač asmens sužalojimo atveju.

ES teisės aktais taip pat užtikrinama, kad būtumėte apdraustas didžiausia galima civilinės atsakomybės suma, žr. toliau pateiktą pavyzdį.

Atsitikimas

Kaip ES teisės aktais užtikrinama, kad jūsų civilinės atsakomybės suma būtų didžiausia

Jūsų gyvenamojoje šalyje taikoma ES nustatyta minimali civilinės atsakomybės draudimo suma – 1 000 000 EUR už žalą turtui. Sukėlėte avariją kitoje šalyje, kurioje minimali civilinės atsakomybės draudimo suma 1 200 000 EUR. Įvertinta, kad materialinė žala sudaro 1 100 000 EUR – tai 100 000 EUR daugiau nei jūsų šalyje taikoma draudimo suma.

Net jei su savo draudiku nesusitarėte dėl didesnės draudimo sumos, draudimas atlygins 1 100 000 EUR, nes pagal ES teisę taikoma palankiausia draudimo suma – šiuo atveju draudimo suma, galiojanti šalyje, kurioje įvyko avarija.

Reikia daugiau pagalbos?

Reikia daugiau pagalbos?

Neradote ieškomos informacijos? Reikia išspręsti problemą?

Konsultacijos ES teisių klausimais

Kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų

Footnote

šiuo atveju tai 27 ES valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija

Retour au texte en cours.