Navigointipolku

Jaa 
	Jaa Facebookissa
  
	Lähetä Twitteriin
  
	Jaa Google+:ssa
  
	Jaa LinkedInissa

Vakuutukset

Päivitetty : 18/03/2013

vehicles

Ulkomailla tapahtuvat onnettomuudet

Jos olet aiheuttanut liikennevahingon

Muista, että hätätilanteessa kaikkialla EU:ssa saat yhteyden viranomaisiin kaikilla matka- ja lankapuhelimilla soittamalla ilmaiseen hätänumeroon 112. English

Liikennevahingosta ilmoittaminen

Täytä eurooppalainen vahinkoilmoituslomake. Tämä vakiomuotoinen asiakirja, joka on sama useimmissa EU-maissa, helpottaa tarvittavien tietojen antamista ja korvausvaatimusten käsittelyä.

Henkilövahingot

Kotimaasi liikennevakuutus tarjoaa aina vakuutussuojan, jos aiheutat vahinkoa jollekulle (siviilioikeudellinen vastuu) toisessa EU-maassa.

Ulkomailla aiheutuneet muuntyyppiset vahingot, kuten omat kärsimäsi henkilövahingot sekä tulipalosta tai varkaudesta johtuvat vahingoteivät yleensä kuulu liikennevakuutuksen piiriin.

Näiden osalta vakuutusturva on hyvä tarkistaa vakuutusyhtiöstä ennen matkalle lähtöä.

Liikennevakuutuksesta korvataan EU:ssa yleensä ajoneuvon matkustajien (muiden kuin kuljettajan) vahingot (suomalainen liikennevakuutus korvaa myös liikennevahingon aiheuttaneen kuljettajan henkilövahinkoja). Useimmissa EU-maissa voit ottaa myös lisävakuutuksen kuljettajan henkilövahinkojen varalta.

Vahingonkorvaus

Vakuutusturvasi kattaa vakuutussopimuksessa mainitut korvausmäärät.

EU:n lainsäädännössä on vahvistettu vähimmäisvastuumäärät. Jos joudut onnettomuuteen toisessa EU-maassa, lakisääteinen vähimmäiskorvausvastuu on

henkilövahinkojen osalta

  • 1 000 000 euroa vahingon kärsinyttä kohden
  • 5 000 000 euroa vahinkotapausta kohden riippumatta vahingon kärsineiden lukumäärästä.

omaisuusvahinkojen osalta

  • 1 000 000 euroa vahinkotapausta kohden riippumatta vahingon kärsineiden lukumäärästä.

Jos liikennevakuutuksesi on EU-maasta, jossa sovelletaan EU:n vähimmäisvastuumääriä korkeampia korvauksia, vakuutusturvasi on niiden mukainen kaikkialla EU:n alueella.

Jos vahinkojen määrä ylittää korvausten enimmäismäärän onnettomuuden tapahtumamaassa, eikä liikennevakuutuksesi kata korkeampaa korvausvastuuta, sinun on maksettava erotus.

Lisätietoa liikennevahinkoja ja vahingonkorvauksia koskevista kansallisista säännöistä:

Sinun kannattaa tarkistaa vakuutusyhtiöstäsi, kattaako liikennevakuutuksesi rajoittamattoman korvausvastuun erityisesti henkilövahinkojen osalta.

EU:n lainsäädännössä taataan, että vakuutusturvasi on kussakin tapauksessa korkeimman saatavilla olevan korvauksen suuruinen (ks. seuraava esimerkkitapaus).

Esimerkkitapaus

Vakuutusturvasi kattaa EU:ssa korkeimman korvausmäärän

Kotimaassasi omaisuusvahinkojen korvauksiin sovelletaan EU-sääntöjen mukaista vähimmäisvastuumäärää, joka on 1 000 000 euroa vahinkotapausta kohden. Matkustaessasi Euroopassa aiheutat liikennevahingon toisessa EU-maassa, jossa vähimmäisvastuumäärä on 1 200 000 euroa. Omaisuusvahingot arvioidaan 1 100 000 euroksi eli 100 000 euroa suuremmiksi kuin kotimaassasi sovellettava korvausmäärä.

Vaikka et olisikaan sopinut vakuutusyhtiösi kanssa korkeammasta korvausmäärästä, se kattaa 1 100 000 euron omaisuusvahingot, sillä EU-lainsäädännön mukaan vahinkoihin sovelletaan korkeinta mahdollista korvausmäärää. Tässä tapauksessa korvaukset määräytyvät tapahtumamaan vastuumäärien mukaisesti.

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa? Onko sinulla ongelma vailla ratkaisua?

Neuvontapalvelu kertoo oikeuksistasi EU:ssa

Apua julkisten elinten kanssa ilmenneiden ongelmien ratkaisuun

Footnote

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.