Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Pojištění

Aktualizováno : 18/03/2013

vehicles

Nehoda v zahraničí

O co se ve vašem případě jedná?

...kterou jste zavinili vy

V případě nouze si můžete v kterémkoli státě EU přivolat záchrannou službu pomocí čísla tísňové linky 112 (z pevné linky i mobilního telefonu). English

Oznámení nehody

Vyplňte evropský formulář oznámení nehody. Tento formulář, který je stejný ve většině zemí EU, vám pomůže zaznamenat všechny údaje o nehodě a usnadní vám uplatnění pojistného nároku.

Zranění – vaše nebo jiných osob

Pokud v zahraničí někoho zraníte (škody způsobené třetí straně), budete kryti pojištěním z domova.

Pojistné krytí jiných typů škod, jako je třeba vaše zranění (pojištění osob), oheň, krádež apod., však běžnou součástí pojistek není.

Před odjezdem do zahraničí byste se proto měli o těchto typech škod informovat u své pojišťovny.

Vaše pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje i na všechny cestující ve voze, kromě řidiče. Ve většině zemí EU můžete sjednat pojištění řidiče zvlášť.

Odškodnění a jeho výše

Výše vašeho pojištění je stanovena v pojistné smlouvě.

Právní předpisy EU zaručují minimální pojištění odpovědnosti za škodu. Pokud se stanete účastníkem nehody v jiné zemi EU, bude se na vás vztahovat pojistné krytí alespoň ve výši:

za zranění osob:

  • 1 000 000 eur za každou oběť
  • nebo 5 000 000 eur za každou pojistnou událost (ať už je počet obětí jakýkoli)

za škody na majetku:

  • 1 000 000 eur za každou pojistnou událost (ať už je počet obětí jakýkoli).

Pokud jste uzavřeli pojistku v zemi, kde je pojištění odpovědnosti za škodu vyšší než evropské minimum, bude se na vás toto krytí vztahovat na celém území Unie.

Pokud skutečná škoda v zemi, kde k nehodě došlo, přesahuje maximální částkuí uvedenou ve vaší pojistné smlouvě, budete muset rozdíl zaplatit.

Více informací o vnitrostátních předpisech týkajících se nehod a výše odškodnění:

Před odjezdem byste si měli ověřit, zda vaše pojišťovna nabízí neomezené ručení za škodu, zejména co se týče zranění osob.

Předpisy EU zaručují nejvyšší možnou výši pojištění odpovědnosti za škodu – viz příklad níže.

Ukázkový příběh

Jak předpisy EU zaručují maximální pojištění odpovědnosti za škodu

Vaše země uplatňuje celoevropské minimální pojištění odpovědnosti za hmotnou škodu ve výši 1 000 000 eur. Vy však zaviníte nehodu v zemi, kde je minimální pojištění odpovědnosti za škodu stanoveno na 1 200 000 eur. Hmotná škoda byla vyčíslena na 1 100 000 eur, což je o 100 000 eur více než částka platná ve vaší zemi.

I když nejste u své pojišťovny na tuto částku pojištěni, budete kryti v celé její výši, protože předpisy EU stanovují nejvýhodnější krytí – v tomto případě jde o částku platnou v zemi, kde k nehodě došlo.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Footnote

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.