Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Застраховка

Актуализация : 18/03/2013

vehicles

Произшествия в чужбина

Произшествието е по моя вина

Помнете, че при спешни случаи в целия ЕС можете да се свържете със службите за спешна помощ, като наберете безплатния телефонен номер 112 от стационарен или мобилен телефон. English

Съставяне на протокол за произшествието

Попълнете европейския протокол за произшествия. Този стандартен документ, идентичен в повечето страни от ЕС, ви помага да опишете фактите и улеснява уреждането на претенции.

Наранявания

Вашата застраховка винаги има покритие , ако нараните някого (щети, нанесени на трети лица) в страна от ЕС.

Същевременно покритието за други видове понесени в чужбина щети, например претърпени от вас наранявания, пожар , кражба и т.н., не е стандартна част от застраховките.

Преди да напуснете страната , попитайте вашия застраховател за покритието за този тип щети.

Вашата застраховка „Гражданска отговорност“ важи за всички пътници във вашия автомобил с изключение на шофьора. В повечето страни от ЕС можете да сключите допълнителна застраховка за шофьора.

Щети – обезщетения

Вие сте застрахован до стойността, посочена във вашия договор за застраховка.

Правото на ЕС гарантира минимално застрахователно покритие на отговорността. Ако участвате в произшествие в друга страна от ЕС, ще имате покритие най -малко на следните стойности:

за телесни повреди:

  • 1 000 000 евро на пострадало лице или
  • 5 000 000 евро на иск (без значение от броя на пострадалите).

за материални щети:

  • 1 000 000 евро на иск (без значение от броя на пострадалите).

Ако вашата застраховка е сключена в страна, в която покритието на отговорността е по-високо от минималното за ЕС, ще имате покритие до тази стойност в целия ЕС.

Ако стойността на нанесените щети надхвърля максималната стойност в страната, в която е станало произшествието, и вашата застраховка не е с по-високо покритие, ще трябва да заплатите разликата.

Повече информация за националните правила относно произшествията и застрахователното покритие:

Можете да проверите дали вашият застраховател не предлага застраховка „Гражданска отговорност “ с неограничено покритие, особено за телесни повреди.

Правото на ЕС ви гарантира най-високото възможно покритие на отговорността – вижте примера по-долу.

Лична история

Как правото на ЕС ви осигурява максимално покритие на отговорността

Вашата страна прилага установеното в ЕС минимално покритие на отговорността – 1 000 000 евро за материални щети. Вие предизвиквате катастрофа в друга страна, където минималното покритие на отговорността е 1 200 000 евро. Материалните щети са оценени на 1 100 000 евро – 100 000 евро повече от приложимата стойност във вашата страна.

Дори ако не сте се договорили за по-високо покритие с вашия застраховател, ще имате покритие за 1 100 000 евро, защото съгласно правото на ЕС се прилага най -благоприятното покритие – в този случай покритието, приложимо в страната, в която е станало произшествието.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган

Footnote

В този случай 27-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.