Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
  
	Jaga Twitter´is
  
	Jagage Google+ vahendusel
  
	Jaga linkedIn´is

Juhiluba

Ajakohastatud : 15/02/2014

vehicles

Juhiloa kehtivus ELi liikmesriikides

Milline on teie olukord?

Olen turist

Alates 19. jaanuarist 2013 peavad kõik ELis välja antavad juhiload olema plastist ja pangakaardi suurused. See on uus standardne Euroopa formaat, mis tagab ka suurema turvalisuse.

Olemasolevaid juhilube muutus ei puuduta, kuid need vahetatakse uue formaadi vastu välja nende uuendamise käigus või hiljemalt aastal 2033.

Lisateave

Enne reisile minekute veenduge, et teie juhiloa kehtivusaeg ei ole lõppenud. Tõenäoliselt ei või te teises riigis sõita üksnes ajutise juhiloa või tõendiga.

ELi juhiload

Kui teie juhiluba on väljastatud ELi liikmesriigis, võite seda kasutada kõikjal ELis.

Järgmisi kategooriaid tunnustatakse kõikjal Euroopas: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ja DE.

ELi juhiload (väljastatud ELi mittekuuluva riigi juhiloa väljavahetamisel)

Kui olete ELi mittekuuluvas riigis väljastatud juhiloa välja vahetanud ELi juhiloa vastu oma praeguses elukohariigis, siis võite seda kasutades sõita kõikjal ELis.

ELi mittekuuluvate riikide juhiload

Kui soovite ELis sõita ELi mittekuuluvas riigis väljastatud juhiloaga, siis võtke ühendust ametiasutustega riigis, mida te külastate, või teie koduriigi saatkonna või konsulaadiga asjaomases külastatavas riigis.

Näide

Teismelised: pange tähele vanusepiiranguid, mis on liikmesriigiti erinevad

Sofia on 14-aastane ja sai Itaalias mopeedijuhiloa. Ta soovib Belgias mopeediga sõita, kuid seal võivad seda teha vaid 16-aastased ja vanemad.

Sofia peab ootama 16-aastaseks saamiseni ning alles siis võib ta Belgias mopeediga sõitma hakata. Tema 16. sünnipäeval muutub tema Itaalia juhiluba kehtivaks ning ta saab hakata mopeediga sõitma, ilma et ta peaks Belgias uuesti testi läbima.

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega

Footnote

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.