Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Шофьорска книжка

Актуализация : 15/02/2014

vehicles

Валидност в страните от ЕС

Какво е вашето положение?

Турист съм

От 19 януари 2013 г. всички нови шофьорски книжки, издадени в ЕС, трябва да са с форма на пластмасова кредитна карта, в стандартен европейски формат и с по-сигурна защита.

Издадените до момента книжки остават валидни, но ще бъдат сменени с книжки в новия формат при тяхното подновяване или най-късно до 2033 г.

Повече информация

Преди да отпътувате за друга страна от ЕС, уверете се, че срокът на валидност на шофьорската ви книжка не е изтекъл. Не можете да шофирате в друга страна само с временна книжка или удостоверение.

Шофьорски книжки, издадени в ЕС

Ако шофьорската ви книжка е издадена от страна от ЕС, можете да я използвате в целия Съюз.

Следните категории се признават в цяла Европа: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE.

Шофьорски книжки от ЕС (издадени в замяна на книжки от страни извън ЕС)

Ако сте подменили неевропейската си шофьорска книжка за книжка от ЕС в страната, в която живеете понастоящем, можете да шофирате с нея в целия Съюз.

Шофьорски книжки, издадени извън ЕС

Ако желаете да шофирате в ЕС с книжка, издадена в страна извън Съюза, моля свържете се с компетентните органи в страната, която посещавате, или с посолството или консулство на вашата държава в тази страна.

Лична история

Тийнейджъри: Внимавайте за различните възрастови ограничения в различните страни от ЕС

София е на 14 години и има свидетелство за управление на мотопед в Италия. Тя би желала да кара мотопед в Белгия, но минималната възраст за управление на мотопед там е 16 години.

София ще трябва да изчака да стане на 16 години, за да може да кара своя мотопед в Белгия. В деня на навършаване на тази възраст италианската ѝ шофьорска книжка ще стане валидна и тя няма да трябва да държи изпит в Белгия.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган

Footnote

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.