Navigacijska pot

Povej naprej 
	Facebook
  
	Twit it
  
	Povej naprej: Google+
  
	linkedIn

Vozniško dovoljenje

Posodobitev : 15/02/2014

vehicles

Veljavnost v državah EU

Kadar prebivate v drugi državi EU

Od 19. januarja 2013 morajo biti vsa nova vozniška dovoljenja, izdana v Evropski uniji, v standardnem evropskem formatu v obliki plastične „kreditne kartice“ s strožjo varnostno zaščito.

Sprememba ne vpliva na obstoječa dovoljenja, ki jih bodo zamenjali z novimi, ko bo čas za njihovo podaljšanje ali najpozneje do 2033.

Več informacij
Veljavnost v državah EUpdf - 89 KB

Vozniško dovoljenje, izdano v EU

Pred selitvijo v novo državo najprej preverite, kdaj vam poteče veljavnost vozniškega dovoljenja.

Začasno vozniško dovoljenje ali potrdilo, izdano v matični državi, v drugih državah EU ne bo priznano.

Kadar se preselite v drugo državo, lahko vozite s svojim vozniškim dovoljenjem,
dokler je veljavno.

Po vsej Evropi so priznane naslednje kategorije za vozniška dovoljenja: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE.

Države EU morajo zagotoviti, da so najkasneje leta 2033 vsa vozniška dovoljenja v uporabi v novem evropskem standardiziranem formatu.

Če imate vozniško dovoljenje z neomejeno veljavnosti, vas bo država vašega stalnega prebivališča obvestila, kdaj ga lahko zamenjate za dovoljenje v evropskem formatu.

Podaljšanje/zamenjava vozniškega dovoljenja

Vozniško dovoljenja vam lahko podaljšajo (ali zamenjajo, če ste imetnik dovoljenja, izdanega v drugi državi) samo pristojni organi države, v kateri imate stalno prebivališče.

Namesto vašega prvotnega vozniškega dovoljenja vam bodo izdali dovoljenje, ki se uporablja v tej državi. Za državljane drugih članic EU veljajo v zvezi z obdobji veljavnosti, zdravniškimi pregledi itd. enaki predpisi kot za državljane te države.

Vozniško dovoljenje države EU namesto vozniškega dovoljenja, izdanega zunaj EU

Če ste imetnik vozniškega dovoljenja države EU, ki je bilo izdano v zameno za vozniško dovoljenje, izdano zunaj EU, in se želite preseliti v drugo državo EU, kjer nameravate to dovoljenje tudi uporabljati, ni mogoče sklepati, da bo ta država priznala vaše novo dovoljenje.

Pri pristojnem organu v novi državi se boste morali pozanimati o pogojih glede priznavanja vozniških dovoljenj, izdanih zunaj EU.

V vozniškem dovoljenju države EU, ki so vam ga izdali pri zamenjavi, mora biti vpisana koda, ki označuje državo, v kateri je bilo izdano prvotno vozniško dovoljenje (denimo: 70.0123456789.NL).

Praktični primer

Angeles se je pred nekaj leti iz Čila preselila v Španijo. Španija priznava vozniška dovoljenja, izdana v Čilu, zato je Angeles, potem ko je izpolnila nekaj upravnih formalnosti, svoje dovoljenje zamenjala za špansko.

Z novim dovoljenjem lahko Angeles vozi povsod v EU. Če se bo preselila v drugo državo EU, se bo morala pri pristojnih organih pozanimati, ali ta država priznava vozniško dovoljenje, izdano v Španiji.

Če bo nova država samodejno priznala prvotno vozniško dovoljenje, izdano v Čilu, bo še naprej lahko uporabljala dovoljenje, izdano v Španiji. Če ne, bo morala v novi državi najbrž poskrbeti za priznanje svojega čilskega dovoljenja ali ga zamenjati z dovoljenjem države EU.

Potrebujete pomoč?

Potrebujete pomoč?

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Nasveti glede vaših pravic

Reševanje težav z organi javne uprave

Footnote

V tem primeru 27 držav EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.