Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Vodičský preukaz

Aktualizované : 15/02/2014

vehicles

Platnosť v iných krajinách EÚ

Aká je vaša situácia?

Žijem v inej krajine EÚ

Od 19. januára 2013 musia mať všetky nové vodičské preukazy vydané v EÚ tvar plastovej „kreditnej karty“, ktorá má štandardný európsky formát a bezpečnejšie ochranné prvky.

V súčasnosti platné vodičské preukazy sa budú musieť vymeniť za nové najneskôr do roku 2033.

Viac informácii
Platnosť v iných krajinách EÚpdf - 89 KB

Vodičské preukazy vydané v EÚ

Pred tým, ako sa presťahujete do novej krajiny, sa ubezpečte, že je váš vodičský preukaz platný.

Dočasné vodičské preukazy alebo osvedčenia vydané vo vašej domovskej krajine sa neuznávajú v iných krajinách EÚ.

Ak sa presťahujete do inej krajiny, môžte svoj vodičský preukaz používať
počas celého obdobia jeho platnosti.

Tieto skupiny sú uznávané v celej EÚ: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, že všetky vodičské preukazy budú mať najneskôr do roku 2033 štandardný formát EÚ.

Ak ste držiteľom vodičského preukazu, ktorý platí bez časového obmedzenia (po celý váš život), príslušné orgány krajiny, v ktorej žijete, vás budú informovať o tom, kedy si ho máte vymeniť za nový v štandardnom formáte EÚ.

Obnovenie/výmena vodičského preukazu

Na obnovenie alebo výmenu vášho vodičského preukazu sú oprávnené iba orgány krajiny, v ktorej máte svoj obvyklý pobyt (t. j. krajiny, v ktorej žijete aspoň 185 dní v kalendárnom roku).

Tieto orgány vymenia váš pôvodný vodičský preukaz za miestny. Ak si svoj domovský preukaz vymeníte za vodičský preukaz novej krajiny, budú sa na vás vzťahovať rovnaké pravidlá týkajúce sa jeho platnosti, lekárskych prehliadok atď. ako na obyvateľov danej krajiny.

Vodičský preukaz EÚ vydaný výmenou za vodičský preukaz krajiny, ktorá nie je členom EÚ

Ak vám krajina EÚ, v ktorej v súčasnosti žijete, vystavila váš terajší vodičský preukaz ako náhradu za pôvodný, vydaný v krajine mimo EÚ, a chcete sa presťahovať do inej krajiny EÚ, nie je isté, že váš vodičský preukaz bude uznaný. Rozhodnutie je vo výlučnej kompetencie toho-ktorého štátu.

Informujte sa u miestnych orgánov vo vašej novej krajine o podmienkach uznávania vodičských preukazov vydaných v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ.

Vodičský preukaz krajiny EÚ, ktorý vám bol vydaný výmenou za pôvodný preukaz, by mal obsahovať kód krajiny, ktorá pôvodný preukaz vydala (napríklad 70.0123456789.NL).

Príklad

Angeles je Čiľanka, ktorá sa pred niekoľkými rokmi presťahovala do Španielska. Keďže Španielsko uznáva čilské vodičské preukazy, Angeles mohla po splnení niekoľkých administratívnych formalít vymeniť svoj vodičský preukaz za španielsky.

S týmto novým vodičským preukazom môže jazdiť po celom území EÚ. Ak sa však presťahuje do inej krajiny EÚ, bude si musieť overiť, či nová krajina jej španielsky vodičský preukaz uzná.

Ak jej nová krajina automaticky uznáva čilské vodičské preukazy, bude môcť naďalej používať svoj španielsky vodičský preukaz. Ak nie, bude musieť vo svojej novej krajine pravdepodobne požiadať o formálne uznanie svojho čilského vodičského preukazu alebo o jeho výmenu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Footnote

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.