Navigācijas ceļš

Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
  
	Kopīgot vietnē Twitter
  
	Kopīgot vietnē google+
  
	Kopīgot vietnē linkedIn

Vadītāja apliecība

Atjaunināts : 15/02/2014

vehicles

Derīgums ES valstīs

Kāda ir jūsu situācija?

Es dzīvoju citā ES valstī

No 2013. gada 19. janvāra visas jaunās vadītāja apliecības, ko izdod ES valstis, jāatbilst Eiropas Savienības standartparaugam, kas atgādina plastikāta kredītkartes, turklāt tajās jābūt iestrādātiem sarežģītākiem pretviltošanas elementiem.

Līdzšinējās vadītāja apliecības var turpināt lietot kā ierasts, bet tās būs jāapmaina pret jaunā parauga apliecībām, kad būs beidzies to derīguma termiņš (vai ne vēlāk kā līdz 2033. gadam).

Plašāka informācija
Derīgums ES valstīspdf - 89 KB

ES izsniegtas vadītāja apliecības

Pirms dodaties uz citu valsti, pārbaudiet, vai jūsu vadītāja apliecībai nav beidzies derīguma termiņš.

Pagaidu vadītāja apliecību vai citus dokumentus, ko izdevusi jūsu mītnes valsts, lai uz laiku aizstātu nozagtu vai nozaudētu vadītāja apliecību, var neatzīt citās ES valstīs.

Ja pārceļaties uz citu valsti, varat tur braukt ar pašreizējo
vadītāja apliecību, kamēr tai nav beidzies derīguma termiņš.

Visā Eiropā atzīst šādas kategorijas: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE.

ES jānodrošina, lai ne vēlāk kā līdz 2033. gadam visas izmantotās vadītāja apliecības atbilstu jaunajam ES standartformātam.

Ja jums ir izsniegta beztermiņa vadītāja apliecība (uz mūžu), tā ES dalībvalsts, kur atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, jūs informēs, kad būs pienācis brīdis to mainīt.

Autovadītāja apliecības atjaunošana vai maiņa

Savu vadītāja apliecību varat atjaunot (vai apmainīt pret citas valsts vadītāja apliecību) tikai tās valsts iestādēs, kurā esat reģistrēts kā pastāvīgais iedzīvotājs.

Turienes iestādes jūsu sākotnējo vadītāja apliecību apmainīs pret jaunu vietējo vadītāja apliecību. Tad uz jums attieksies tādi paši noteikumi par derīguma termiņu, ārsta pārbaudēm u.tml. kā uz šīs valsts pilsoņiem.

ES valstu autovadītāja apliecības, izdotas apmaiņā pret ārpussavienības valstu apliecībām

Ja jums ir ES vadītāja apliecība, kas jūsu tagadējās dzīvesvietas valstī izsniegta apmaiņā pret ārpussavienības valsts izdotu vadītāja apliecību, un jūs vēlaties pārcelties uz citu ES valsti ar nomainīto vadītāja apliecību, jums nav pamata pārliecībai, ka jauno apliecību noteikti atzīs arī tur, jo šai ziņā ES valstīm ir pilnīga rīcības brīvība.

Noskaidrojiet jaunās valsts iestādēs, kādi noteikumi ir spēkā attiecībā uz ārpussavienības valstu izdotu vadītāja apliecību atzīšanu.

ES vadītāja apliecībā, pret kuru jūs apmainījāt savas izcelsmes valsts vadītāja apliecību, vajadzētu būt norādītam tās valsts kodam, kas to sākotnēji izdevusi (piemēram, 70.0123456789.NL).

Piemērs

Anhelesa ir čīliete, kas pirms dažiem gadiem pārcēlās uz Spāniju. Tā kā Spānija atzīst Čīles braukšanas tiesības, Anhelesa pēc dažu administratīvo prasību nokārtošanas varēja savu vadītāja apliecību nomainīt pret Spānijas dokumentu.

Ar jauno vadītāja apliecību Anhelesa var braukt pa visu ES. Ja viņa nolemtu no Spānijas pārcelties uz citu ES valsti, viņai vajadzētu noskaidrot jaunās valsts iestādēs, vai tās atzīs viņas (Spānijas izdoto) vadītāja apliecību.

Ja jaunajā mītnes valstī arī automātiski atzīst sākotnējo Čīles vadītāja apliecību, viņa varēs tur braukt ar savām nomainītajām Spānijas tiesībām. Ja ne, var gadīties, ka viņai jāpieprasa Čīles vadītāja apliecības oficiāla atzīšana jaunajā valstī vai tās nomaiņa pret jaunās valsts tiesībām.

Jums vajadzīga palīdzība?

Jums vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma, kurai vajadzīgs risinājums?

Noskaidrojiet, kā īstenot savas tiesības, ko garantē ES

Paziņojiet par problēmu, kas saistīta ar kādu iestādi

Footnote

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstīs + Īslandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā

Retour au texte en cours.