Navigacijski put

Podijeli na 
	Podijeli na Facebook
  
	Podijeli na Twitteru
  
	Podijeli na google+
  
	Podijeli na linkedIn
  
    Adresa e-pošte

Vozačke dozvole

Ažurirano : 10/03/2014

vehicles

Valjanost u državama članicama EU-a

Kakva je vaša situacija?

Živim u drugoj državi članici

Od 19. siječnja 2013. sve nove vozačke dozvole izdane u EU-u bit će u obliku plastične „kreditne kartice”, u standardnom europskom formatu s većom sigurnosnom zaštitom.

To se ne odnosi na postojeće dozvole, koje će biti zamijenjene novima kad im istekne rok valjanosti, a najkasnije do 2033.

Više informacija

Vozačke dozvole izdane u državi članici

Prije preseljenja u drugu zemlju provjerite je li istekao rok valjanosti vaše vozačke dozvole.

Privremene dozvole ili potvrde izdane u vašoj zemlji neće biti priznate u drugoj državi članici.

Ako se preselite u drugu državu, možete koristiti dozvolu koju imate
do isteka njezine valjanosti.

Kategorije AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE priznate su u cijeloj Europi.

Države članice moraju osigurati da sve vozačke dozvole u optjecaju imaju novi standardni format EU-a najkasnije do 2033.

Ako imate doživotnu vozačku dozvolu, država članica u kojoj imate boravište obavijestit će vas o tome kada je morate zamijeniti novom.

Produljenje/zamjena dozvola

Dozovolu mogu produljiti (ili zamijeniti ako je izdana u drugoj zemlji) samo nadležna tijela u državi u kojoj imate boravište.

Oni će vašu originalnu vozačku dozvolu zamijeniti lokalnom. Za vas će tada vrijediti ista pravila roka valjanosti, liječničkog pregleda itd. kao i za državljane dotične zemlje.

Vozačke dozvole država članica izdane u zamjenu za dozvole trećih zemalja

Ako imate vozačku dozvolu države članice koju je izdala zemlja u kojoj sada živite u zamjenu za dozvolu treće zemlje i želite se preseliti u drugu državu članicu s takvom dozvolom, nije sigurno hoće li dozvola biti priznata, što ovisi o pojedinačnoj državi članici.

Morat ćete kod lokalnih nadležnih tijela u novoj zemlji provjeriti koja pravila vrijede za priznavanje dozvola trećih zemalja.

Vozačka dozvola koju je izdala država članica u zamjenu za vašu originalnu dozvolu treba sadržavati oznaku zemlje koja je izdala original (na primjer: 70.0123456789.NL).

Primjer

Angeles je Čileanka koja se prije nekoliko godina preselila u Španjolsku. Budući da Španjolska priznaje čileanske vozačke dozvole, Angeles ju je mogla zamijeniti španjolskom nakon što je obavila administrativne formalnosti.

Angeles s novom dozvolom može voziti diljem EU-a. No ako se iz Španjolske preseli u drugu državu članicu, morat će provjeriti kod lokalnih nadležnih tijela priznaju li njezinu španjolsku dozvolu.

Ako i nova zemlja automatski priznaje čileanske vozačke dozvole, moći će i dalje koristiti svoju španjolsku dozvolu. Ako je ne priznaje, možda će morati zatražiti formalno priznavanje čileanske dozvole ili će je trebati zamijeniti novom.

I dalje trebate pomoć?

I dalje trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Savjetujte se o pravima u EU-u

Riješite problem s tijelom javne uprave

Footnote

U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška

Retour au texte en cours.