Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
  
	Jaga Twitter´is
  
	Jagage Google+ vahendusel
  
	Jaga linkedIn´is

Juhiluba

Ajakohastatud : 15/02/2014

vehicles

Juhiloa kehtivus ELi liikmesriikides

Milline on teie olukord?

Elan teises ELi liikmesriigis

Alates 19. jaanuarist 2013 peavad kõik ELis välja antavad juhiload olema plastist ja pangakaardi suurused. See on uus standardne Euroopa formaat, mis tagab ka suurema turvalisuse.

Olemasolevaid juhilube muutus ei puuduta, kuid need vahetatakse uue formaadi vastu välja nende uuendamise käigus või hiljemalt aastal 2033.

Lisateave
Juhiloa kehtivus ELi liikmesriikidespdf - 89 KB

ELi juhiload

Enne uude riiki elama asumist veenduge, et teie juhiloa kehtivusaeg ei ole lõppenud.

Ajutisi juhilubasid või tõendeid, mis on välja antud teie koduriigis, ei tunnustata väga suure tõenäosusega automaatselt teistes ELi liikmesriikides.

Teise riiki elama asudes võite seal sõita oma praeguse
ELis väljastatud juhiloaga seni, kuni see kehtib.

Järgmisi kategooriaid tunnustatakse kõikjal Euroopas: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ja DE.

ELi liikmesriigid peavad tagama, et hiljemalt aastaks 2033 on kõik kasutusel olevad juhiload uue ELi juhiloamudeli vormis.

Kui teil on juhiluba kogu eluks, siis teavitab teie elukohaks olev ELi liikmesriik teid sellest, millal saate oma kehtiva juhiloa ELi juhiloamudeli vastu välja vahetada.

Juhiloa uuendamine / väljavahetamine

Teie juhiluba saavad uuendada (või teises riigis välja antud juhiluba välja vahetada) üksnes ametiasutused selles riigis, mille resident te olete.

Nad vahetavad teie eelmise juhiloa kohaliku vastu. Seejärel kehtivad teie puhul samad kehtivusaegu, arstlikke läbivaatusi jms käsitlevad eeskirjad, kui selle riigi kodanike puhul.

ELi juhiload (väljastatud ELi mittekuuluva riigi juhiloa väljavahetamisel)

Kui teil on ELi juhiluba, mis on väljastatud teie praeguses elukohariigis selleks, et välja vahetada ELi mittekuuluva riigi juhiluba, ning te soovite oma väljavahetatud juhiloaga asuda elama teise ELi liikmesriiki, ei saa te eeldada, et teie uut juhiluba asjaomases uues riigis tunnustatakse, sest see sõltub konkreetsest ELi liikmesriigist.

Peate oma uue elukohariigi ametiasutustelt uurima, millised tingimused ELi mittekuuluvate riikide juhilubade tunnustamise suhtes kehtivad.

See ELi juhiluba, mis väljastati teile siis, kui andsite ära oma päritoluriigi juhiloa, peaks sisaldama koodi, mis viitab selle esialgselt väljastanud riigile (näiteks: 70.0123456789.NL).

Näide

Angeles on Tšiili kodanik, kes asus mõned aastad tagasi elama Hispaaniasse. Kuna Hispaanias tunnustatakse Tšiili juhilube, sai Angeles pärast teatavate administratiivsete formaalsuste täitmist oma juhiloa Hispaania oma vastu välja vahetada.

Oma uue juhiloaga saab Angeles sõita kõikjal ELis. Kui ta asub elama mõnda teise ELi liikmesriiki, siis peab ta sealsetelt ametiasutustelt uurima, kas nad tema Hispaania juhiluba tunnustavad.

Kui ka see uus riik tunnustab automaatselt esialgset Tšiili juhiluba, siis saab ta jätkata sõitmist oma väljavahetatud Hispaania juhiloaga. Kui mitte, siis võib ta olla kohustatud laskma oma Tšiili juhiluba uues riigis ametlikult tunnustada või selle välja vahetama.

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega

Footnote

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.