Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Řidičský průkaz

Aktualizováno : 15/02/2014

vehicles

Platnost v zemích EU

O co se ve vašem případě jedná?

Žiji v zahraničí

Počínaje 19. lednem 2013 musí mít všechny nové řidičské průkazy vydané v zemích EU podobu umělohmotné karty podobné té kreditní, mít standardní evropský formát a přísnější bezpečnostní prvky.

Stávající řidičské průkazy nebudou těmito změnami dotčeny, ale budou měněny na nový vzor v době obnovení nebo nejpozději v roce 2033.

Další informace
Platnost v zemích EUpdf - 89 KB

Řidičské průkazy v EU

Než se přestěhujete do zahraničí, přesvědčte se, zda nevypršela platnost vašeho řidičského průkazu.

Prozatímní průkaz nebo potvrzení, které vám vydali ve vaši domovské zemi, vám v jiné zemi EU neuznají.

Jestliže se přestěhujete do jiné země, můžete tam se svým
řidičským průkazem řídit tak dlouho, dokud neskončí jeho platnost.

Kategorie AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE jsou uznávány v celé Evropě.

Nejpozději do roku 2033 musí země EU zajistit, aby všechny řidičské průkazy v oběhu měly nový standardní evropský formát.

Pokud vám byl vydán průkaz s neomezenou platností, příslušný úřad v zemi vašeho trvalého pobytu vás vyrozumí, kdy si jej můžete vyměnit za nový, který bude odpovídat evropskému vzoru.

Výměna řidičského průkazu

Váš řidičský průkaz vám může vyměnit nebo vám vystavit nový pouze příslušný úřad země, kde máte trvalé bydliště.

Tam vám řidičský průkaz vymění za místní vzor. Budou se pak na vás vztahovat stejná pravidla ohledně doby platnosti průkazu či lékařských prohlídek jako na občany dané země.

Vydání řidičského průkazu EU výměnou za průkaz ze země mimo Unii

Pokud vám v zemi, kde nyní bydlíte, vydali řidičský průkaz EU výměnou za průkaz ze země mimo Unii a vy se chcete přestěhovat do jiné země Unie, není jisté, že tam bude váš průkaz uznán (to závisí na rozhodnutí každé země).

Budete se muset obrátit na příslušný orgán cílové země a zjistit, jaká tam platí pravidla ohledně uznávání řidičských průkazu ze zemí mimo EU.

Na vašem novém řidičském průkazu EU, který jste obdrželi po odevzdání původního průkazu, by měl být uveden kód, jenž označuje zemi, která váš původní průkaz vydala (například: 70.0123456789.NL).

Typická situace

Angeles je z Chile a před několika lety se přestěhovala do Španělska. Jelikož Španělsko uznává chilské řidičské průkazy, mohla si Angeles po vyřízení několika administrativních formalit vyměnit svůj průkaz za španělský.

S tímto průkazem může řídit kdekoli v Unii. Pokud by se však přestěhovala do jiné země EU, musela by si na příslušném úřadě daného státu zjistit, zda její španělský průkaz uznají.

Pokud v této zemi uznávají chilské řidičské průkazy automaticky, bude moci i nadále řídit na svůj španělský průkaz. Pokud ne, bude si muset nechat svůj chilský řidičský průkaz uznat nebo zažádat o vydání nového průkazu.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Footnote

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.