Navigacijska pot

Poznate pravice, ki jih imate v EU? Preskusite znanje z našim kvizom.

Posodobitev : 09/06/2015

vehicles

Veljavnost vozniškega dovoljenja v EU

Kadar prebivate v drugi državi EU

Od 19. januarja 2013 morajo biti vsa nova vozniška dovoljenja, izdana v Evropski uniji, v standardnem evropskem formatu v obliki plastične „kreditne kartice" s strožjo varnostno zaščito.

Sprememba ne vpliva na obstoječa dovoljenja, ki jih bodo zamenjali z novimi, ko bo čas za njihovo podaljšanje ali najpozneje do 2033.

Več informacij

Veljavnost v državah EU

Vozniško dovoljenje, izdano v EU

Pred selitvijo v novo državo najprej preverite, kdaj vam poteče veljavnost vozniškega dovoljenja.

Začasno vozniško dovoljenje ali potrdilo, izdano v matični državi, v drugih državah EU ne bo priznano.

Kadar se preselite v drugo državo, lahko vozite s svojim vozniškim dovoljenjem,

dokler je veljavno.

Po vsej Evropi so priznane naslednje kategorije za vozniška dovoljenja: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE.

Države EU morajo zagotoviti, da so najkasneje leta 2033 vsa vozniška dovoljenja v uporabi v novem evropskem standardiziranem formatu.

Če imate vozniško dovoljenje z neomejeno veljavnosti, vas bo država vašega stalnega prebivališča obvestila, kdaj ga lahko zamenjate za dovoljenje v evropskem formatu.

Podaljšanje/zamenjava vozniškega dovoljenja

Vozniško dovoljenja vam lahko podaljšajo (ali zamenjajo, če ste imetnik dovoljenja, izdanega v drugi državi) samo pristojni organi države, v kateri imate stalno prebivališče.

Namesto vašega prvotnega vozniškega dovoljenja vam bodo izdali dovoljenje, ki se uporablja v tej državi. Za državljane drugih članic EU veljajo v zvezi z obdobji veljavnosti, zdravniškimi pregledi itd. enaki predpisi kot za državljane te države.

Vozniško dovoljenje države EU namesto vozniškega dovoljenja, izdanega zunaj EU

Če ste imetnik vozniškega dovoljenja države EU, ki je bilo izdano v zameno za vozniško dovoljenje, izdano zunaj EU, in se želite preseliti v drugo državo EU, kjer nameravate to dovoljenje tudi uporabljati, ni mogoče sklepati, da bo ta država priznala vaše novo dovoljenje.

Pri pristojnem organu v novi državi se boste morali pozanimati o pogojih glede priznavanja vozniških dovoljenj, izdanih zunaj EU.

V vozniškem dovoljenju države EU, ki so vam ga izdali pri zamenjavi, mora biti vpisana koda, ki označuje državo, v kateri je bilo izdano prvotno vozniško dovoljenje (denimo: 70.0123456789.NL).

Praktični primer

Angeles se je pred nekaj leti iz Čila preselila v Španijo. Španija priznava vozniška dovoljenja, izdana v Čilu, zato je Angeles, potem ko je izpolnila nekaj upravnih formalnosti, svoje dovoljenje zamenjala za špansko.

Z novim dovoljenjem lahko Angeles vozi povsod v EU. Če se bo preselila v drugo državo EU, se bo morala pri pristojnih organih pozanimati, ali ta država priznava vozniško dovoljenje, izdano v Španiji.

Če bo nova država samodejno priznala prvotno vozniško dovoljenje, izdano v Čilu, bo še naprej lahko uporabljala dovoljenje, izdano v Španiji. Če ne, bo morala v novi državi najbrž poskrbeti za priznanje svojega čilskega dovoljenja ali ga zamenjati z dovoljenjem države EU.

Kadar ste na turističnem potovanju

Od 19. januarja 2013 morajo biti vsa nova vozniška dovoljenja, izdana v Evropski uniji, v standardnem evropskem formatu v obliki plastične „kreditne kartice" s strožjo varnostno zaščito.

Sprememba ne vpliva na obstoječa dovoljenja, ki jih bodo zamenjali z novimi, ko bo čas za njihovo podaljšanje ali najpozneje do 2033.

Več informacij

Pred odhodom najprej preverite, kdaj vam poteče veljavnost vozniškega dovoljenja. V tujini ne morete voziti z začasnim vozniškim dovoljenjem ali potrdilom.

Vozniško dovoljenje, izdano v EU

Če imate vozniško dovoljenje, izdano v državi EU, ga lahko uporabljate v vseh državah EU.

Po vsej Evropi so priznane naslednje kategorije za vozniška dovoljenja: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE.

Vozniško dovoljenje države EU namesto vozniškega dovoljenja, izdanega zunaj EU

Če ste v državi, kjer trenutno prebivate, svoje vozniško dovoljenje, izdano zunaj EU, zamenjali z evropskim, ga lahko uporabljate v vseh državah EU.

Vozniško dovoljenje, izdano zunaj EU

Za informacije v zvezi z veljavnostjo vozniškega dovoljenja, izdanega zunaj EU, v državah EU se obrnite na pristojne organe države, v katero se odpravljate, oziroma svoj konzulat ali veleposlaništvo v tej državi.

Praktični primer

Najstniki: bodite pozorni na starostne omejitve v različnih državah EU

Sofia je stara 14 let. Vozniško dovoljenje za motorno kolo je pridobila v Italiji. V Belgiji bi želela voziti motorno kolo, vendar je najnižja dovoljena starost za vožnjo z motornim kolesom v tej državi 16 let.

Sofia se bo lahko vozila z motornim kolesom v Belgiji, ko bo dopolnila 16 let. Takrat bo njeno italijansko vozniško dovoljenje veljavno tudi v Belgiji, kjer ji ne bo treba še enkrat opraviti vozniškega izpita.

Javna posvetovanja
Potrebujete pomoč podporne službe?
Pomoč in svetovanje

V tem primeru 27 držav EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.